GeriEkonomi Karakoyunlu'dan Tütün iddialarına yanıt
Paylaş
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Karakoyunlu'dan Tütün iddialarına yanıt

Devlet Bakanı Yılmaz Karakoyunlu, TEKEL yöneticileriyle birlikte yaptığı toplantıda, Tütün Yasası'na yönelik eleştirileri yanıtladı. Karakoyunlu eleştirilerin haksız ve yanlış olduğunu savunarak, Türkiye'de 3 milyon 223 hektar arazinin tütün üretimi için ayrıldığnı ancak sadece 247 bin hektarlık alanda tütün üretimi yapıldığını söyledi. SEZER'İN İŞARET ETTİĞİ KONULARA AÇIKLIK Özelleştirmeden sorumlu Devlet Bakanı Yılmaz Karakoyunlu, Tekel Genel Müdürlüğü'nde yaptığı basın toplantısında Tütün Yasası'nı savundu. Tekel Genel Müdürlüğü yöneticileriyle kameraların karşısına çıkan Karakoyunlu, "Tekel Genel Müdürlüğü üst düzey yetkilileriyle tanzim ettiğimiz bu basın toplantısında Tütün Kanunu hakkında sizlere ayrıntılı bilgi vermek ve Sayın Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği konulara açıklık getirmektir" dedi. "Tütün Kanunu sanki üreticilere kısıtlama getiren bir yasadan ibaret gibi görüldü" diyen Karakoyunlu şunları söyledi: "Tütün kanunun üç temel amacı gerkçekleştirmek üzere gündeme gelmiştir: Tütüntün ve tütün üreticisinin durumunun düzeltilmesi, Tütün ithali için yeni düzenlemeler yapmak üçünsü de Tekel'in özelleştirilmesi konularıydı. Tütün üretimiyle ilgili olarak, doğrudan gelir desteği yapılması ve üreticilere alternatif ziraat alanları açılması suretiyle üreticinin korunmasıydı. TÜTÜN İÇİN 3 MİLYON 223 HEKTAR ARAZİ VAR Türkiye'nin tütün üretiminde ve tütün mamullerinin işlenmesinde en önemli tecrübe birikiminin olduğu kurum Tekel'dir. Bu bakımdan Tekel'in görüşleri fevkalede önemlidir.Tekel yöneticisi arkadaşlar, yasanın tütün konusunda en iyi düzenlemeyi getirdiği kanaatindedirler. Tütün üretimiyle ilgili sınırlama, tütün sınırlaması olarak ifade edildiği ölçekte değildir. Türkiye'de ilk defa tarım kadastrosu yapılmış ve tütün üretimine serbest olarak ayırılan kısım 3 milyon 223 bin hektardır. Tütün ekmek isteyenler 3 milyon 223 bin hektar arazide tütün ekebilirler. Tütün üretimi yapılan alan ise 247 bin hektardır." SİGARA İTHALİ YENİ BİR YASA DEĞİL Türkiye'nin yabancı sigara cenneti olacağı yönündeki ididaları da yanıtlayan Karakoyunlu, "Bu abartıdır. 2 bin ton sigara imal eden herhangi bir firma, dışarıdan sigara ithal edebilmelerine olanak tanımaktadır. Bu hüküm yeni bir hüküm değildir, 1986 yılında çıkarılan KHK'da bu yetki tanınmış ve uygulanmıştır. Sadece bu kanunla bunun getirildiği doğru değildir" dedi. Tütün Yasası ile ilgili iddialara yanıt veren Karakoyunlu, eldeki istatistiklere göre yabancı sigara üretiminde 2 milyar adet yıllık üretimi aşan 4 firma olduğunu belirtti. Türkiye için ithal sigaranın çok pahalı olduğunu söyleyen Karakoyunlu, bir sigara maliyetinin 6 milyon liraya gelmekte olduğunu kaydetti. Karakoyunlu, ithalatta fiyatın 6 milyon liraya yaklaştığı bir ülkede herhanigi bir firmanın sigara ithal etmesinin söz konusu olamayacağının altını çizdi. Bunlardan böyle sigara ithalatının kolaylıştıracağı ve yerli üretimleri bertalaf edeceği yönündeki iddiaları yalanlayan Karakoyunlu, Tütün fonun devam ettiğini vurguladı. Yabancı firmaların, bu koşullar doğrultusunda makine yatırımı ile üretimini artırmayı ekonomik olarak tercih edeceklerini ifade eden Karakoyunlu, Tütün ithalatı ile birlikte dışardan ucuz tütün getirelemeyeceğini belirtti. Karakoyunlu, tütün ithalinde fiyatların kıyaslanması halinde çok pahalı olacığının görüleceğini vurguladı."YABANCI SİGARA CENNETİ İDİASI DOĞRU DEĞİL" Devlet Bakanı Yılmaz Karakoyunlu, sigara ithalatıyla birlikte Türkiye'nin yabancı sigara cennetine çevrileceği iddialarının doğru olmadığını söyledi. Bakan Karakoyunlu, yeni tütün yasasıyla, çiftçileri keyfi tütün üretmek yerine, Türkiye'de sigara endüstrisinin, tütün mamülleri endüstrisinin ihtiyacı olan miktarda ve kalitede tütün üretmeye yöneltmenin amaçlandığını bildirdi. Devlet Bakanı Yılmaz Karakoyunlu, Tekel Genel Müdürlüğü'nde Tütün Kanunu iade gerekçelerine ilişkin düzenlediği basın toplantısında, tütün üretimine serbest alanların toplam yüzölçümü toplam 3 milyon 223 bin hektar iken, bütün kullanılan tütün ekim alanının 247 bin hektar olduğunu anlattı. Karakoyunlu, "Diğer deyimle tütün ekimine serbest alan ancak yüzde 7'sidir. Dolayısıyla coğrafi alan sınırlandırmanın genişlemesi söz konusu edilemez" dedi. "Yılda 2 bin ton veya 2 milyar adet adet sigara ürütenlerin, serbestçe o markadan sigara ithal edebileceklerine" ilişkin, yasanın 6. maddesindeki hükmün yeni bir hüküm olmadığını vurgulayan Karakoyunlu, "Bu hüküm 1986 yılında 3219 sayılı yasanın 17 maddesi ille ona dayalı çıkarılmış bulunan Bakanlar Kurulu kararının 5. maddesinde bu yetki tanınmış ve 1986 yılından bu yana da hukuk olarak ithal yetkisi sağlayan hükmüyle uygulamaya konulmuştur. Sadece bu kanunla bunun getirildiği iddiası doğru değildir" diye konuştu. İTHAL SİGARANIN MALİYETİ 6 MİLYON LİRA Ayrıca 2 bin ton veya yılda 2 milyar adet sigara üretenlerin hepsinin, "ithal edecekleri sigarayla ülkeyi yabancı sigara cennetine çevireceği" iddialarını da abartılı bulan Karakoyunlu, eldeki istatistiklere göre yabancı sigara imalatında 2 bin ton veya 2 milyar adet yıllık üretimin miktarını aşan sadece 4 sigara bulunduğuna işaret etti. Karakoyunlu şöyle devam etti: "Bunlar Marlboro, Parliament, Winston ve Montecarlo sigaralarıdır. Bu sigaraların ithaline serbestliği varmış gibi gözükmekle birlikte, ithal sigara, üretilecek sigarayla kıyaslandığında Türkiye için fevkalade pahalıdır. Bugün duty free shoplar için Tekel'in ithal etmiş olduğu sigara fiyatını esas almak suretiyle herhangi bir şekilde bir sigarayı ithal etmeye kalktığımızda, uygulanmakta olan yaklaşık 10 vergi ve tütün fonuyla birlikte, bir sigaranın maliyeti neredeyse 6 milyon liraya gelmektedir. 5 milyon 908 bin liraya..." Sigara ithalatında fiyatın aşağı yukarı 6 milyon liraya yaklaştığı bir yerde, herhangi bir firmanın bir sigara ithal etmesi söz konusu olamayacağını belirten Karakoyunlu, "çünkü sözü edilen sigaraların Türkiye'deki üretim esaslarına göre teşekkül etmiş satış fiyatları, 1.5 milyon lira civarındadır. İthal edilmesi durumunda her bir sigaranın satış fiyatında aşağı yukarı 3.5-4 milyon lira gibi bir zararın söz konusu olduğu dikkate alınırsa, bu sigaraların herhangi bir şekilde ithal yoluyla Türkiye'ye getirileceğini beklemek mümkün değildir." Nitekim 1999, 2000 ve 2001 yıllarında hiçbir şekilde Türkiye'de sigara ithalatı yapılmadığına dikkati çeken Karakoyunlu, eldeki mevcut istatistiklere göre sadece 1999 yılında ithalatta numune olması kaydıyla 60 bin adet sigara ithalatının yapıldığını vurguladı. SİGARA İTHALATININ EKONOMİK DEĞERİ YOK Bundan böyle "sigara ithalatının kolaylaştırılacağı ve buna göre de piyasalarda ithal sigaraların yerli üretim sigaralarının bertaraf edeceği" iddiasına da değinen Karakoyunlu, Meclis'ten kısa süre önce geçen fonlarla ilgili yasanın geçici 1. maddesinde, uygulanmakta olan tütün fonunun devam edeceğinin hükme bağlandığını anımsatarak, "O hükmün mevcudiyeti çerçevesinde, sigara ithalatının hiçbir ekonomik değeri olmadığı görülmektedir" dedi. Devlet Bakanı Karakoyunlu, sigara üreten yabancı firmaların da, ürettikleri sigaraları dışarıdan ithal yerine burada fona verilecek parayla makina yatırımı yapmak suretiyle üretimini artırmayı ve üretimini içeride satmayı ve ihraç etmeyi ekonomik olarak tercih ettiğini vurguladı. Bakan Karakoyunlu, sigara ithalatı ile birlikte Türkiye'nin sigara cenneti olacağı iddiasının doğru olmadığının en güzel örneğinin ise ithalat fiyatlarının karşılaştırılması olduğunu söyledi. Karakoyunlu, tütün ithalatıyla birlikte tütün üreticisinin korunmayacağı iddiasının varit olmadığını, kullanılan tütünlerin Türkiye ve öteki üleklerdeki fiyatlarını kıyaslayarak savundu. 4 BAKAN GÖREVLENDİRİLDİ Devlet Bakanı Karakoyunlu, bir soruyu yanıtlarken de, Başbakan'ın direktifleriyle 4 Bakanın bir araya gelerek, tütüne alternatif ürün projelerinin altyapılarının hazırlanmasına yönelik çalışmaları yapmakla görevlendirildiğini bildirdi. Tütüne alternatif ürünler konusunun, geçen hafta Bakanlar Kurulu toplantısında ayrıntılarıyla görüşüldüğünü belirten Karakoyunlu, bu çalışmayı yapmaktan sorumlu Devlet Bakanı Kemal Derviş, Devlet Bakanı Tunca Toskay, Maliye Bakanı Sümer Oral ve özelleştirmeden sorumlu Devlet Bakanı olarak da kendisinin Tarım ve Köyişleri Bakanı ile bir araya gelerek, projelerin hızlandırılması için gerekli bütün tedbirleri alacaklarını, önümüzdeki günlerde buna ilişkin bir toplantı yapılacağını bildirdi. YASANIN TEKRAR CUMHURBAŞKANI'NA GÖNDERİLMESİ Karakoyunlu, Tütün Yasası'nı Cumhurbaşkanı'na aynen gönderip göndermeyeceklerine ilişkin soruya karşılık da, şunları söyledi: "Sayın Cumhurbaşkanımızın gönderdiği gerekçelerle ilgili, Bakanlar Kurulu'nda ben malumat arz ettim. Şimdi sizlere de arz ettiğim malumat o malumattır, o bilgilerdir. Sayın Başbakanımız dünkü görüşmelerinde, dünkü açıklamalarında bunda Eyül ayının bekleneceğini ifade ettiler." Elinde tütün kalan çiftçilerin durumunun ne olacağına ilişkin soruyu da yanıtlayan Karakoyunlu, amacın, çiftçileri keyfi tütün üretmek yerine Türkiye'de sigara endüstrisinin, tütün mamülleri endüstrisinin ihtiyacı olan miktarda ve kalitede tütün üretmeye yöneltmek olduğunu, bu çerçeve içinde bakıldığında bu kanunun tütün üreticisini doğması muhtemel bu tür zararlardan korumaya yönelik olduğunu vurguladı. Karakoyunlu, çiftçinin gelir kaybı ve alternatif ürünle ilgili bir başka soruya karşılık da, şöyle konuştu: "Bu yasanın amacını lütfen iyi kavramaya çalışalım. Bu yasanın amacı, Türkiye'de tütün endüstrisinin gerektirdiği nitelikte ve miktarda tütün üretimini yapmak, bu arada Türk tütününün kalitesini muhafaza etmek, dünyaya kaliteli Türk tütünü ihraç etmek amaçlarına yöneliktir. Bu çerçeve içerisinde, tütün üreticilerinin sözleşmeli üretim yapması özendirilmektedir. Bu hem kalite yönünden hem miktar yönünden önemlidir. Ancak sözleşmelinin dışında elde bir miktar kaldıysa bunun da ziyan olmaması için açık artırma yöntemiyle satışı getirilmiştir. Bu şartlarda tütünün elinde kalması demek tütün üreticisinin satmaması hali demektir. Ekonomik olarak bu mümkün değil.""DÜNYANIN 3 BÜYÜK DEVİ, TEKEL'LE İLGİLENİYOR" Devlet Bakanı Yılmaz Karakoyunlu, dünyanın 3 büyük devinin, özelleştirme kapsamına aldıktan sonra TEKEL ile ilgilenmeye başladıklarını belirterek, "bu yasayla birlikte görüşmeler için kendilerini davet edeceğiz ve TEKEL'in özelleştirme hedefleri istikametinde kendileriyle görüşmeye başlayacağız" dedi. Bakan Karakoyunlu, TEKEL Genel Müdürlüğü'nde düzenlediği basın toplantısında, tütün yasasının Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in yeniden görüşülmesi gerekçesiyle Meclis'e gönderilmesiyle tekrar gündeme geldiğini hatırlattı. Tütün yasasının 3 temel amaç bir arada gerçekleştirilmek üzere hazırlandığına dikkati çeken Karakoyunlu, bunları, tütün üretiminin ve üreticisinin durumunun iyileştirilmesi, sigara üretim ve sigara ithalatıyla ilgili önlemlerin alınması ve yeni düzenleme ilkelerinin getirilmesi ve TEKEL Genel Müdürlüğü'nün özelleştirilmesi olarak sıraladı. Karakoyunlu, "Tütün üretimi ve üreticisiyle ilgili olarak getirilmiş temel ilkeler, bundan böyle destekleme alımının 2001 yılından itibaren yani 2001 yılı ürününün alınacağı 2002 şubatından sonra yapılmayacağı, tütün üretimiyle ilgili olarak karşılaşılması muhtemel ekonomik zorlukların giderilmesi amacıyla doğrudan gelir desteği yapılması ve üreticilere alternatif üretim projeleri, alternatif ziraat teknikleri ve alanları açılmak suretiyle tütün üreticisinin korunmasıydı" dedi. EN TECRÜBELİ KURUM TEKEL Türkiye'nin tütün üretiminde, tütün mamüllerinin işlenmesinde ve üretilmesinde en önemli bilgi ve tecrübe birikimine sahip kurumun TEKEL olduğunu vurgulayan Karakoyunlu, bu bakımdan TEKEL'in görüşlerinin fevkalade önemli ve isabetli olduğunu söyledi. Karakoyunlu, "TEKEL'deki arkadaşlar, 4685 sayılı yasanın tütün üretimi ve üreticileriyle ilgili olarak en iyi düzenlemeyi getirdikleri inancındadırlar" dedi. Türkiye'de tütün ve tütün mamüllerinin üretiminin serbestleştirildiğini, TEKEL'in bu yasayla artık kamu niteliğinde hizmet gören kuruluş olmaktan çıkartıldığını söyleyen Karakoyunlu, TEKEL'in İktisadi Devlet Teşekkülü statüsünden çıkarılarak, ticari esaslar ve Türk ticaret kanunları çerçevesinde dirayetli basiretli bir tüccar gibi hareket etmek noktasına getirildiğini anlattı. Böyle bir tarifin içinde bundan böyle TEKEL'e artık destekleme alımı yaptırılmasının sözkonusu olmadığını belirten Karakoyunlu, yasanın 6,7 ve 9. maddelerinde düzenleme ilkeleri ve yetkisi çerçevesinde hazırlanacak yönetmeliklerle hem tütün hem tünün üreticisi hem sigara hem sigara üreticilerinin dış alım, dış satım gibi fiyatlandırma gibi ilişkilerinin düzen altına alınacağını ve TEKEL'in de bu vesileyle özelleştirileceğini belirtti. TEKEL'İN ÖZELLEŞTİRİLMESİ Karakoyunlu, TEKEL'in özelleştirilmesiyle ilgili sorular üzerine de, dünyanın 3 büyük devinin TEKEL'le ortaklık kurmak, TEKEL'le birleşmek istediğini açıkladı. Karakoyunlu, şunları kaydetti: "TEKEL özelleştirme kapsamına alındıktan sonra, dünyanın 3 büyük devi TEKEL ile ilgilenmeye başlamışlardır. Bunlardan bir tanesi Reemtsma şirketi. Dünyanın 4. büyük şirketidir. Alman esaslıdır. Bir aile şirketidir. Alman monopolü değildir. İkincisi çok büyük bir firma olan İngiliz Imperial firmasıdır. Tütün ve tütün mamülleri konusunda dünyanın sayılı ve iddialı firmalarından birisidir. O da TEKEL'le ilgilenmektedir. Diğer üçüncü firma da İspanyol ve Fransız firmalarının ortaklaşa teşkil ettikleri yine dev bir monopoldür. Altadis firması da TEKEL'le ilgilidir. Bu konuda iyi niyetlerini ve görüşme isteklerini belirlemişlerdir. Bu yasayla birlikte bu görüşmeler için kendilerini davet edeceğiz ve TEKEL'in özelleştirme hedefleri istikametinde kendileriyle görüşmeye başlayacağız." Karakoyunlu, bir soru üzerine, yabancıların yabancı sermaye hukuku çerçevesinde Türkiye'ye gelerek sigara üretiminde bulunabileceklerini söyledi. TÜTÜN 1994'DEN BERİ YAKILMIYOR Alternatif ürün projesine de açıklık getiren Karakoyunlu, projenin alternatif ziraat tekniklerinin getirilmesi şeklinde olduğunu ifade etti. Tütün yakıldığı iddasının da doğru olmadığını belirten Karakoyunlu, stoklanmış olan tütünde yakılmanın 1994 yılından beri söz konusu olmadığını, o tarihten itibaren tütünün hiç bir şekilde yakılmadığını anlattı. Türkiye'nin sigara endüstrisi ile ihracat birlikte düşünüldüğünde 180 bin ton tütün ihtiyacı bulunduğuna dikkati çeken Karakoyunlu, mevcut üretim bölgeleriyle bunu karşılayabilecek durumda olunduğunu kaydetti.