GeriEkonomi Karakoyunlu: Yabancı sermayede ÖİB başarılı değil
Paylaş
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Karakoyunlu: Yabancı sermayede ÖİB başarılı değil

Devlet Bakanı Yılmaz Karakoyunlu, Özelleştirme İdaresi'nin (ÖİB) yabancı sermaye daveti konusunda yeteri kadar başarılı olmadığını söyledi. Devlet Bakanı Yılmaz Karakoyunlu, mevcut Özelleştirme Kanunu`nu küçük maddelerle tadiller yerine baştan ele alan, kompakt, içerikleri itibariyle liberal, uygulamaları itibariyle cesaret kazandırıcı, siyaseti itibariyle de mesuliyet yükleyici yeni bir kanun hazırladıklarını belirtirken, bu kanunu önümüzdeki günlerde Meclis`e sevkedeceklerini bildirdi. ``Uluslararası Yatırımların Değişen-Yüzü Türkiye İçin Yeni Fırsatlar`` konulu uluslararası konferansın açılışında konuşan Devlet Bakanı Karakoyunlu, Türkiye`de ilk defa yabancı sermayenin tartışmaya alındığı yılların, Demokrat Parti yılları olduğunu kaydetti. Karakoyunlu, 1950-60 yıllarında liberalleşme iddiası içinde olan bu siyasi iktidarın, fevkalade şiddetli bir demokratik model iddiasıyla ortaya çıkmasına karşın, devletçi bir ekonomik politika uygulaması sırasında biraz da bunun suistimali nedeniyle sistematik hatın dikkat çeker noktaya geldiğini anlattı. DEVASA KURULUŞLARI GÜÇLENDİRMEO tarihlerde Türkiye`de uygulanan teşvik sistemine dikkat çeken Karakoyunlu, ``Biz o tarihlerde, bugün Türkiye`nin devasa kuruluşları olarak kabul ettiğimiz şirketleri, teşvik mekanizması içinde güçlendirerek hazırlıklı hale getirdik`` dedi. Bu şirketler arasında Arçelik ve Eczacıbaşı`nı da sayan Karakoyunlu, daha sonra bu şirketlerin yabancı sermaye ile evlilikler yaparak ulusal ölçekten uluslararası ölçeğe ulaştıklarını anlattı. Karakoyunlu, Türkiye`nin yeni fırsatlarının neler getireceğini böyle bir toplantıda ele alınmasının isabetli olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi: ``Özelleştirme İdaresi maalesef, yabancı sermaye daveti konusunda yeteri kadar başarılı olamamıştır. Bunun, sorumluluğum altındaki bir kuruluşu herhangi bir şekilde eleştirdiğim veya ciddiyetinden uzak kaldığım anlamında yorumlanmasını istemiyorum çünkü, orada bu mesaiyi veren arkadaşlarım üzerlerine tevdi edilmiş bu mesuliyeti idrakte ve yerine getirilmesinde olağanüstü gayret ve samimiyet içinde oldular. Ben de bu vesileyle tebrik ediyorum. Ancak sistem içinde biraz önce tartışmasını yaptığım konuların yeteri ölçekte açıklığa kavuşturulmamış olması, bundan sonra da kavuşturulabileceğine ilişkin fırsatların henüz zuhur etmemiş olması bana bu konuda sizlere birkaç şey söyleme mecburiyeti getirdi.`` Türkiye`nin özelleştirmesiyle ilgili bütün gelişmeler konusunda, sisteme yardımcı olunması gerektiğine inandığına ifade eden Karakoyunlu, şunları kaydetti: ``Bu amaçla özel kanun hazırladık. Mevcut Özelleştirme Kanunu`nu küçük maddelerle tadiller yerine baştan ele alan, kompakt, içerikleri itibariyle liberal, uygulamaları itibariyle cesaret kazandırıcı, siyaseti itibariyle de mesuliyet yükleyici yeni bir kanun hazırladık. Önümüzdeki günlerde Meclis`e sevkedeceğiz. O kanunun içinde yabancı sermayeye, fevkalede özenli ve önemli yerler ayrıldığını da bu vesileyle ifade etmek isterim.`` EMEĞİN VERİMLİLİĞİ Devlet Bakanı Karakoyunlu, toplantı davetiyesini aldığında konuları incelediğini belirtirken, sermayenin verimlilik tartışmasının ve yönetim etkinliğinin, bu ortamlarda yüzlerce defa tartışıldığına dikkati çekti. Toplantıda emeğin verimliliğinin tartışılmasına ilişkin hiçbir başlığın yer almadığını vurgulayan Karakoyunlu, şunları söyledi: ``Endüstriyel ilişkilerin içerisinde sermayenin etkinliği, müteşebbis kabiliyeti kadar, istihdam edilecek emeğin de verimliliğinin tartışılması lazım. Bugün Türkiye`nin bence en önemli sorunlarından bir tanesi emeğin verimliliğinin henüz tartışmaya alınmamış olmasıdır. Zaman zaman karşılaştığımız ciddi problemlerin içerisinde endüstriyel dünyamızı etkileyen ona bağlı olarak da siyasalsistemi tartışma içine iten konuların başında emeğin verimliliği gelir. Son günlerde alınan tasarruf kararları çerçevesinde meseleye baktığımız zaman, emeğin verimliliğinin istenilen ölçekte tartışılmamış olmasından kaynaklanan sorunların sosyal patlama kavramı içerisinde tartışmaya alınmış olması da, fevkalade önemli ve dikkat edilmesi gerekli olan bir gelişme göstergesidir.`` Karakoyunlu, dünyanın hiçbir ülkesinde, özelleştirmenin sendikal sistematiğe anlatılmasının sendikal federasyonlara bırakıldığının görülmediğini ifade ederken, konuşmasını şöyle sürdürdü: ``Türkiye`nin özelleştirmesinde emek verimliliği tartışması safdışıdır ve bugüne kadar gecikmelerin en önemli sebeplerinden birisi, bu noktanın maalesef bir siyasal cesaretle ele alınıp tartışılamamış olmasıdır. Özelleştirme İdaresi bu konudaki teşebbüslerini ve görüşlerini de maalesef kamuoyuna anlatamamaktadır. Bir ülkenin özelleştirilmesiyle ilgili alınan hedeflerin gerçekleştirilmesini, sadece haraç mezat satma sistemi olarak değerlendirirseniz, ciddi bir noktadaki emek verimliliğini tartışmadankaçınılmaz şekilde uzakta kalırsınız. Ama önümüzdeki dönemde özelleştirmenin kapsamına alınacak olan kuruluşları sadece parasal gelir sağlayan ve o imkanlar çerçevesinde değerlendirilen fırsatlar olarak ele alırsanız, varılacak sonuç hiç de tatminkar olmayacaktır``