GeriEkonomi İtlaf edilecek her tavuk için 1,1 YTL
MENÜ
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
  6
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

İtlaf edilecek her tavuk için 1,1 YTL

Yumurta tavukçuluğu yapan işletmelerdeki “çıkma” tavuklardan, itlaf ve imha edilecek her tavuk için 1,1 YTL, Ziraat Bankası aracılığı ile yetiştiricilere ödenecek.

Destekleme primi ödemesi için gerekli kaynak, 2006 yılı bütçesinden, bütçe kanunu ile hayvancılık desteklemeleri için ayrılan ödenekten karşılanacak. Ziraat Bankası, icmaller doğrultusunda ödemeleri yapmak üzere Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü'nden kaynak aktarımını talep edecek. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın, tavuk vebası (Kuş Gribi) hastalığı ile mücadele amacıyla, yumurta tavukçuluğu yapan işletmelerdeki yumurtlama özelliği azalan ve ekonomik ömrünü tamamlamış “çıkma” yumurtacı tavukların itlaf, imhası ve bunların desteklenmesi ile ilgili konuları kapsayan Tebliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

İTLAF VE İMHA İŞLEMLERİ

Tebliğe göre itlaf işlemi, yetiştiricinin kümeslerinde ve ilgili Kanun çerçevesinde usulüne uygun olarak yapılacak. İmha işlemi işletmeye ait arazide açılan yeterli derinlikteki çukurlarda, yine ilgili Kanununa uygun olarak gerçekleştirilecek. İşletmenin imha çukurları için gerekli arazisi yoksa veya arazi imha çukurları için müsait değilse, valilikler imha için gerekli yerleri gösterecek. İmha çukurlarının açılmasında belediyelerle birlikte işletme sahiplerine gerekli kolaylığı sağlayacak. Tebliğde, tespit, itlaf ve imha tutanağı ile destekleme primi icmal formlarının düzenlenmesine ilişkin açıklamalar da yer aldı.

DESTEKLEME PRİMİ ÖDENMEYECEKLER

Tebliğe göre, altmış haftalığın altındaki çıkma tavuklara, yumurtacı tavuk işletmelerine civciv yarka veya damızlık yumurtanın giriş tarihini belgeleyen fatura, sevk irsaliyesi, benzeri mali belgeleri veya menşe şahadetnamesi, veteriner sağlık raporu bulunmayan işletmelere, İl veya İlçe İtlaf ve İmha Tespit Komisyonu'nun bilgisi dışında itlaf ve imha edilen yumurtacı tavuklara ve kamu kurumları ve belediyelere ait yumurta tavukçuluğu işletmelerine destek primi ödenmeyecek.

CEZAİ HÜKÜMLER

İtlaf işlemi, yetiştiricinin işletmesinde yapılacak. İşletme sahibi veya temsilcisi, imha edilecek tavukların gömüleceği imha çukurlarının yerlerini belirlemek, hazırlamak ve imha işlemi sırasında temizlik ve dezenfeksiyon işlemi ile her türlü biyogüvenlik önlemini almak zorunda. İl/İlçe müdürlükleri, yumurtacı tavukların itlaf ve imhası ile ilgili tutanak ve icmal formlarını, hayvanlara ait fatura, sevk irsaliyesi, menşe şahadetnamesi, veteriner sağlık raporu gibi evrakları 10 yıl süre ile saklamak zorunda bulunuyor. Tüm bilgi ve belgelerin doğruluğundan, bilgi ve belge veren yumurtacı tavuk yetiştiricisi ile onaylayan kişi ve kuruluşlar doğrudan sorumlu olacak.

Haksız ödendiği tespit edilen veya iptal edilen destekleme primi ödemeleri ile ilgili alacaklar, ödemenin yapıldığı tarih itibarıyla, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgiliden veya ilgililerden müştereken ve müteselsilen tahsil edilmek üzere ilgili vergi dairelerine intikal ettirilecek. Bu arada Ziraat Bankası'na da, söz konusu uygulamalar için destekleme tutarının yüzde 0,5'i oranında hizmet komisyonu ödenecek. Tebliğ, bugünden itibaren bir ay sonra yürürlükten kalkacak.

Yorumları Göster
Yorumları Gizle