GeriEkonomi İşsizliğe çare arayışı genişletiliyor
Paylaş
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

İşsizliğe çare arayışı genişletiliyor

İşsizliğin önlenmesi için biraraya gelen işçi ve işveren liderleri bir "koordinasyon komitesi" kurularak, konfederasyonlara üye sendikaların da katılımıyla genişletilmiş bir toplantı düzenlenmesine karar verdi. Başkanların yaptığı ortak yazılı açıklamada, Türk-İş, Hak-İş, DİSK ve TİSK başkanlarının yaptığı toplantıda istihdam yaratmaktan sosyal korumaya kadar bir dizi önlem üzerinde durulduğu belirtildi. Toplantıda ekonomik krizin daha fazla tahribat yaratmasını önlemek ve işbirliği içinde ortak çözüm yolları geliştirmek için bir koordinasyon komitesi oluşturulmasına karar verildi. Komite, kapanan işyerleri ve kapanma nedenleri konusunda durum tespiti yapacak ve konfederasyonlara üye sendikaların da katılımıyla genişletilmiş bir toplantı düzenlenecek.Acil müdahale ve destek gerektiren durumlarda, işyeri yönetimi, işveren sendikası ve bu işyerinde örgütlü  bulunan işçi sendikası arasında görüşmeler yoluyla sorunun çözümünün teşvik edilmesine karar verildi. Toplantıda, bir sanayi envanterinin oluşturulması da karara bağlanırken, krizin aşılmasında, istihdamın sürdürülmesi ve yeni istihdam yaratılmasını engelleyici hukuki, idari ve mali düzenlemelerin saptanarak kaldırılması gerektiği konusunda görüş birliği sağlandı.Bu çalışmaların Ekonomik ve Sosyal Konsey'in çalışmalarında yol gösterici olması doğrultusunda gerekli girişimlerde bulunulması karar verildi. Konfederasyonlar, krizin aşılmasında, işyerlerinin kapanmasının önlenmesinde, kapanmış işyerlerinin yeniden açılarak yeni istihdam imkanlarının yaratılmasında, Türkiye'de üretilen malların tüketiminin teşvik edilmesinin ve bu amaçla gönüllü kampanyalar açılmasının önemine değinildi. Gerekli kaynakların çeşitli kesimlerin gönüllü katkıları ve sivil toplum kuruluşlarının girişimleriyle yaratılabileceği kaydedildi.