GeriEkonomi ISO: Makinede küresel göç var yararlanalım
Paylaş
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
  0
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

ISO: Makinede küresel göç var yararlanalım

ISO: Makinede küresel göç var yararlanalım
refid:14731169 ilişkili resim dosyası

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Tanıl Küçük, makine imalat sanayiinin, ülkelerin küresel güç olma hedefleri üzerinde belirleyici sektör niteliğinde olduğunu söyledi ve bu sektörün öncelikli sektör olarak kabul edilmesin istedi.

Başkan Küçük, “AB, ABD gibi gelişmiş ülkelerde artan işgücü maliyetleri ve çevre faktörü, Çin, Hindistan, Brezilya gibi ülkelerin atılımı, sektörün üretim merkezlerinin yer değiştirmesine neden olmaktadır. Sektörde bir göç hareketi yaşanıyor. Bugün, birçok ülke, gelişmiş ülkelerin kaybettiği düşük ve orta teknoloji alanında pazardan pay kapmaya çalışmaktadır. Bu ülkeler arasına Türkiye de katılmıştır” dedi.
İhracat 6 milyar dolar
Makine imalat sanayinin yatırımlarda inşaat sektöründen sonra yüzde 18.4 ile ikinci, yarattığı istihdam açısından da yine ikinci sırada gediğini kaydeden Küçük, şu bilgileri verdi: “Sektörün 2003 yılında 2.2 milyar dolar olan ihracatı, beş yılda 3.6 kat artarak 2008’de 7.6 milyar dolara ulaşmıştır. 2009 yılında ise krizin etkisiyle bu miktar 6 milyar dolar civarına gerilemiştir. Bu çalışmada makine sektörü 21 alt sektörde incelendi, uluslar arası karşılaştırmalarla analiz edilerek sektörün fotoğrafı çekildi.”
Makine imalat sanayi sektörünün, ürettiği yatırım ve ara malları ile diğer sektörlerin üretim yeteneklerini belirleyen ve ekonomik gelişmede çarpan etkisi yaratan bir sektör olduğunu vurgulayan Tanıl Küçük, şu değerlendirmeyi yaptı: “Son dönemde Türkiye makine imalat sanayinde önemli gelişmeler kaydedildi. Makine sektörü üretiminin, toplam sanayi ve imalat sanayi üretiminden daha hızlı arttı. Sektörün, toplam imalat sanayi katma değeri içindeki payı, üretim içindeki payından yaklaşık yüzde 20 daha yüksek. Bu da makine sektörümüzün katma değer yaratma kapasitesine işaret etmesi bakımından önemlidir.”
İğneyle kuyu kazmak
İSO Başkanı Tanıl Küçük, makine sektöründe adeta, iğneyle kuyu kazılarak sağlanan gelişmelerin yanında, pek çok problem de bulunduğuna işaret etti. Küçük, bunların bazılarının finansman ve sermaye yetersizliği, ölçek ekonomisinden uzak işletme büyüklükleri gibi, sanayideki tüm sektörleri olumsuz etkileyen genel problemler olduğunu belirtti. Makine İmalat Sanayi Sektörü Raporu’nda ise, Türk makine imalat sanayi için, dört stratejik amaç önerildi. Bunlar; özgün, kaliteli, katma değeri yüksek, uluslararası pazarlarda bilinen ve aranan makine ve teçhizat üretimi, ülkede istihdam yaratılmasına katkıda bulunmak, hızla gelişen teknolojilere sahip olmak ya da uluslararası düzeyde Ar-Ge yapar duruma gelmek; güçlü güvenilir ekonomik ölçeği yakalamış makine ve teçhizat imalatçısı olmak” diye sıralandı.

Türkiye’nin ihracat payı yükseliyor

İSTANBUL Sanayi Odası’nın (İSO), sektör stratejileri geliştirilmesi projesi kapsamında hazırladığı, sektör çalışmalarının 6’ncısı olan “Makine İmalat Sanayi Sektörü” raporu açıklandı. Raporda şu ayrıntılara yer verildi:
- Dünya makine imalat sanayi ithalatında yüzde 0.37 olan Türkiye ihracatının payı 2008 yılında yüzde 0.61’e yükseldi.
- AB ve ABD gibi gelişmiş ülkelerde artan işgücü maliyeti ve çevre faktörü, sektörün üretim merkezlerinin yer değiştirmesine neden oluyor.
- Gelişmiş ülkeler düşük, orta teknoloji alanında giderek rekabet güçlerini kaybederken, ileri teknolojilere odaklanıyor.
- Birçok ülke gelişmiş ülkelerin kaybettiği düşük, orta teknoloji alanında pazardan pay kapmaya çalışıyor. Bu ülkeler arasına Türkiye de katılıyor.
- Sektörün toplam imalat sanayi katma değeri içindeki payı, üretim içindeki payından yaklaşık yüzde 20 daha yüksek.


Yorumları Göster
Yorumları Gizle