GeriEkonomi İşletmelerdeki Genel Giderlerin İndirim Konusu Yapılması İçin Aranan Şartlar Nelerdir?
Paylaş
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
  0
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

İşletmelerdeki Genel Giderlerin İndirim Konusu Yapılması İçin Aranan Şartlar Nelerdir?

Genel giderlerin temel özelliği işletmenin tamamını ilgilendiren giderlerdir. Başka bir ifadeyle genel giderler ticari organizasyona bağlı giderlerdir.Gelir Vergisi Kanunu'nun 40. maddesinin 1. bendinde ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderlerin indirim konusu yapılabileceği hüküm altına alınmıştır.

Esas itibariyle G.V.K'nun 40'ncı maddesinde yer alan masrafların hemen hemen tamamı genel gider mahiyetine sahiptir. Fakat kanun koyucu adı geçen maddenin birinci bendinde "ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderler" düzenlemesini yaptıktan sonra takip eden bentlerde bazı giderlere ilişkin özel düzenlemelere yer vermiştir. Bu sistematiğin iki mantıklı açıklaması olabilir.

2 sayılı ve müteakip bentlerde yazılı masraf çeşitleri birer birer sayılmamış olsaydı bunlardan bir kısmının Gelir Vergisi uygulanmasında gider olarak dikkate alınıp alınmayacağı ihtilaf konusu olabilirdi. Bazı masraflar bu bentlerde ayrıca düzenlenmekle bunlara bazı hudutlar getirilmesine olanak sağlanmıştır. Örneğin seyahat ve ikamet giderlerine ilişkin düzenlemeler.

Kanun maddesinin düzenleniş şeklini esas alırsak - Büro personeli ücretleri- Sigorta Bedelleri- Kiralar- Kırtasiye ve Büro Giderleri- Temsil ve Ağırlama Giderleri- Finansman Giderleri (maliyet bedeli kapsamı dışında kalanlar) - Posta v.b. Giderler- Büroya Ait Enerji ve Telefon Gid. v.b. genel giderlere en tipik örnek olarak sunulabilecektir.


*Bir genel giderin indirim konusu yapılabilmesi için kazancın elde edilmesi veya onun idamesi ile direkt ve etkisi görülebilir bir illiyet bağının olması gerekir.
Bu husus işletmeden işletmeye farklılık arz edecektir. Bir sektör kolunda indirimi kabul edilen bir giderin diğer bir sektörde kabul edilmemesi mümkün olabilecektir. Ayrıca yine anılan giderin tutarı ile işletmenin hacmi arasında da bir oran olması gerekmektedir. Örneğin küçük bir market işletmecisinin lüks bir resturant da müşterilerine yemek ikram etmesindeki orantısızlık gibi.

*Bir giderin genel gider niteliğine sahip olması için herhangi bir iktisadi kıymetin maliyet bedelini oluşturan unsurlardan olmaması gerekmektedir.

*Giderin "keyfilik" unsuru taşımaması gerekir. Yapılan harcamanın keyfilik taşıyıp taşımadığı işletme ölçülerine göre belirlenecektir.

Doğal olarak keyfilik unsuru için belirttiğimiz bu yaklaşım tarzı aynı zaman da "mecburilik" unsurunun da aranması veyahutta sadece mecburilik vasfı nedeniyle bir harcamanın gider olarak dikkate alınmasını beraberinde getirmektedir.
*Yapılan harcamanın genel giderler kapsamında değerlendirilebilmesi için aranan diğer bir şart da bu harcama ile gayrimaddi bir hak veyahutta maddi bir kıymet iktisap edilmemiş olması gerektiğidir.

Vergi Usul Kanunu'nun 313. ve 326. maddeleri hükmü uyarınca değeri 150.000.000 lirayı aşan peştemallıklar ve iktisadi kıymetler amortisman mevzuna girer ve amortisman yolu ile itfa edilirler.

Yorumları Göster
Yorumları Gizle