GeriEkonomi İş Bankası’nın 2004 net kárı 635 trilyon
Paylaş
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

İş Bankası’nın 2004 net kárı 635 trilyon

Türkiye İş Bankası’nın enflasyondan arındırılmış mali tablolara göre 2004 yılı sonunda net kárı 635 trilyon TL, ayrılan 464 trilyon TL vergi karşılığı ve 1 katrilyon 69 trilyon TL tutarındaki diğer karşılıklar öncesi brüt kárı ise 2 katrilyon 168 trilyon TL oldu. Bankanın 2004 yılı performansını değerlendiren Genel Müdür Ersin Özince şunları söyledi: ARAYI AÇIYORUZ: ‘Ülkemizin en büyük özel bankası konumumuzu arayı açarak sürdürüyor, haksız rekabet ortamından uzaklaşılabildiği ölçüde sistemden aldığımız pay ve karlılığımız da büyüyor. 1994 sonunda 5 milyar dolar olan aktif büyüklüğümüz 2004 sonunda 29 milyar dolara yaklaştı. TL bazında aktif büyüklüğümüzü geçen yıla göre yüzde 24 artırarak 38,5 katrilyon liraya ulaştırdık. Keza, on yıl önce 352 milyon dolar olan özkaynak toplamımız 14 kat büyüyerek 5,2 milyar doları aştı. Özkaynaklarımızın TL bazında tutarı ise, geçen yıla göre yüzde 36 oranında artarak 7,6 katrilyonun üzerine çıktı. Güçlü, sağlam ve istikrarlı sermaye yapımızın temel göstergesi olan sermaye yeterlilik oranımız da 2004 sonu itibariyle yüzde 29,03 seviyesinde gerçekleşti. 2004 yılı içinde bilánçomuzda Türk Lirası değerlerin oransal yükselişi devam etti, aktif toplamı içindeki TL kalemlerin payı yaklaşık olarak % 60 seviyesine yükseldi. Bu dönem içinde faiz getirili aktiflerin toplam aktiflerimiz içindeki payı da artmaya devam ederek aktif büyüklüğünün yüzde 77’sine ulaştı. Aktif yapımızda gerçekleşen bu gelişmeler, önümüzdeki dönemde önemi daha da artacak olan düşük enflasyon, düşük faiz ortamında Bankamıza avantaj yaratacak unsurlardır.’ REEL SEKTÖRE DESTEK: Özince, İş Bankası’nın kredi ve mevduat politikaları üzerine şu değerlendirmelerde bulundu: ‘İş Bankası 2004 yılı içinde de reel sektörün finansmanına yönelik politikasını devam ettirdi ve kredi portföyünü yüzde 45 oranında büyüterek 12,5 katrilyon TL düzeyine yükseltti. Gecikmiş alacaklar için uygulanan yüzde 100 oranındaki nakit karşılık politikasını 2004 yılında da sürdürdük ve gecikmiş alacak teminatları da dikkate alındığında bu portföyde oluşturulan gizli rezervi muhafaza ettik. Diğer yandan 24,3 katrilyon TL seviyesine ulaşan toplam mevduat hacmimiz geçen yıla kıyasla yüzde 24 oranında artarken, Döviz Tevdiat Hesaplarının toplam mevduat hacmi içinde bir önceki yıl yüzde 54 olan payı yüzde 52 seviyesine geriledi. Özel sektör Bankaları içinde açık farkla en yüksek mevduat toplamına sahip olan Bankamızın mevduat alanında sağladığı bu gelişme, İş Bankası’na olan güven ve sadakatin en somut göstergesidir. Bize güvenen tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz.’