GeriEkonomi İndirimli Emlak Vergisi uygulamasında bildirim zorunluluğu kaldırıldı
Paylaş
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
  0
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

İndirimli Emlak Vergisi uygulamasında bildirim zorunluluğu kaldırıldı

İndirimli Emlak Vergisi uygulamasında bildirim zorunluluğu kaldırıldı. 2004 yılı emlak vergisinin iadesi mümkün hale geldi. Ama dikkat....

1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun, 30.07.2003 tarih ve 4962 sayılı “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Kanun”un15’inci maddesiyle değişik 8’inci maddesinin ikinci fıkrası hükmü aşağıdaki gibidir;“Bakanlar Kurulu, kendisine bakmakla mükellef kimsesi olup onsekiz yaşını doldurmamış olanlar hariç olmak üzere hiçbir geliri olmadığını belgeleyenlerin, gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunanların, gazilerin, şehitlerin dul ve yetimlerinin Türkiye sınırları içinde brüt 200 m²’yi geçmeyen tek meskeni olması (intifa hakkına sahip olunması hali dahil) halinde, bu meskenlerine ait vergi oranlarını sıfıra kadar indirmeye yetkilidir. Bu hüküm, yukarıda belirtilenlerin tek meskene hisse ile sahip olmaları halinde hisselerine ait kısım hakkında da uygulanır. Muayyen zamanda dinlenme amacıyla kullanılan meskenler hakkında bu hüküm uygulanmaz. Geliri olmadığını belgelemenin usul ve esaslarını belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir”.  Anılan hükmün verdiği yetkiye dayanılarak çıkarılan 2003/6576 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile de, kendisine bakmakla mükellef kimsesi olup onsekiz yaşını doldurmamış olanlar hariç olmak üzere hiçbir geliri olmadığını belgeleyenlerin, gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunanların, gazilerin, şehitlerin dul ve yetimlerinin Türkiye sınırları içinde brüt 200 m2’yi geçmeyen tek meskene sahip olmaları halinde (intifa hakkına sahip olunması hali dahil), bu meskene ait bina vergisi oranı 2004 yılı için sıfıra indirilmiştir.

Uygulamanın usul ve esasları Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan 38 Seri No’lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile belirlenmiştir. Anılan tebliğ uyarınca, indirimli orandan yararlanmak isteyenler ikametgahlarının bulunduğu yer vergi dairesinden gelir vergisi mükellefi olmadıklarına ve bağlı bulundukları sosyal güvenlik kuruluşlarından aktif sigortalı bulunmadıklarına dair belge alarak ilgili belediyeye vermeleri gerekmekteydi. Belgelerin verilme süresi 2004 yılı için 31.05.2005 tarihine kadar, 2004 yılında mesken sahibi olan ve 2005 yılı için indirimli vergi oranından faydalanma şartlarını taşıyan mükellefler için ise 31.12.2005 tarihine kadar uzatılmıştı.

Bakanlık kendisine gelen şikayetler sonucunda, mükellefleri rahatlatmak için söz konusu belgelerin aranmasından vazgeçerek 44 Nolu Emlak Vergisi Genel Tebliği ile anılan tebliğ ekindeki taahhütün ilgili belediye verilmesini yeterli kabul etmiştir. Söz konusu taahhütü veren mükellefler, 2004 yılından itibaren indirimli vergi oranından faydalanabilecektir.

Bu düzenleme ile, 2004 yılı için emlak vergisi ödeyen ve sıfır oranlı vergiden yararlanma hakkını taşıyan mükellefler 31.05.2005 tarihine kadar ilgili belediyeye 44 Nolu Tebliğ ekindeki taahhütü verdikten sonra Vergi Usul Kanununun 117/2’nci madde uyarınca vergi miktarında bir hata yapıldığı gerekçesiyle 2004 yılına ilişkin ödedikleri vergilerin iadesini isteyebileceklerdir. Gerek 38 Nolu Tebliğ gerekse 44 Nolu Tebliğ hükümleri uyarınca, her hangi bir geliri olduğu (1 YTL dahi olsa Gelir Vergisi Kanununda belirtilen 7 gelir unsurundan birine dahil bir gelir) ve indirimli (sıfır oran) oran uygulamasından faydalandığı tespit edilen mükellefler bu haklarını kaybedecekler ve zamanaşımı süresince cezalı tarhiyatlara (gecikme faiziyle birlikte) maruz kalacaklardır.


Yorumları Göster
Yorumları Gizle