GeriEkonomi IMF: Türk ekonomisi artık şoklara dayanıklı
Paylaş
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

IMF: Türk ekonomisi artık şoklara dayanıklı

IMF Türkiye Masası Şefi Rıza Moghadam, Türkiye'nin ekonomik programının büyük başarı elde ettiğini belirterek "Bütün Türkiye kutlamayı hak etti" dedi. Türk ekonomisinin Irak'taki krizden en az düzeyde etkilenmesinin ekonominin şoklara dayanıklılığının büyük ölçüde arttığını vurgulayan Moghadam, "Irak'taki duruma karşı olan dayanıklılık, gelecek için de güvence veriyor" dedi.IMF İcra Direktörleri Kurulu'nun, Türkiye'nin, programının 7. gözden geçirme dönemini sonuçlandırarak 495 milyon dolarlık yeni kredidilimini serbest bırakmasının ardından, bir grup gazeteciyle  telekonferans düzenleyen Moghadam, 3 Şubat 2005'te sonuçlanması öngörülen mevcut Stand-By düzenlemesinin ardından, Türkiye ile IMF arasındaki ilişkilerin nasıl yürütüleceğine, bu yıl ortasında Türk Hükümeti'nin karar vereceğini söyledi.  ŞOKLARA DAYANIKLITürk ekonomisinin Irak'taki krizden en az düzeyde etkilenmesinin deekonominin şoklara dayanıklılığının büyük ölçüde arttığı anlamına geldiğini vurgulayan Moghadam, ''Irak'taki çatışma gündeme geldiğinde,enflasyon ve faiz oranlarında baskı meydana gelmişti. Ancak ekonomik göstergeler çok kısa sürede toparlandı. Türk Lirası istikrar kazandı, büyüme oranı dayanıklılığı yansıttı. Irak krizi, Türk ekonomisinin şoklara dayanıklılığını ortaya koydu. Irak'taki duruma karşı olan dayanıklılık, gelecek için de güvence veriyor'' diye konuştu. İşsizlik konusuna da değinen Moghadam, bu meselenin IMF İcra Direktörleri Kurulu toplantısında da ele alındığını belirterek, şöyle devam etti: ''İşsizlik oranı biraz düştü ancak hala epey yüksek. Kayıt dışı ekonomi göz önüne alınırsa, belki işsizlik oranı sanıldığından az olabilir. Türkiye'nin nüfus artışı yüksek ve genç bir nüfus var. Bu yüzden artan nüfusa iş sağlamak zor bir görev. Ve bu yüksek bir büyümeoranını gerektiriyor. Ancak programın başka öncelikleri de var. Örneğin borçların azalması için faiz dışı bütçe fazlası hedefinin tutturulması önemli. Bu sağlandığında faizler düşer, yatırım artar. Bunlar da işsizliğin azaltılmasında olumlu rol oynar.'' Programın genel olarak iyi performans gösterdiğini anlatan Moghadam, buna karşın zaman zaman sapmalar meydana gelebildiğine işaret ederek, ''Geçtiğimiz zamanlarda politikaların uygulanmasında gecikmeler meydana geldi. Geleceğe baktığımızda, önceden ilan edilen politikaların aynen uygulanması ve üzerinde anlaşılan politikalardan farklı, geçici politikalardan uzak durulması önemli. Çünkü esas mesele, politikaların uygulanmasıdır. Gereken, güçlü mali politikaların, yüksek faiz dışı bütçe fazlası politikalarının, parasal politikaların devamı ve kurumlar arasında işbirliğidir. Politikaların kusursuz uygulanması gerekir'' diye konuştu. BÜTÜN TÜRKİYE KUTLAMAYI HAKETTİTürkiye'nin ekonomik programının başarısında Türk Hükümeti, hükümet kurumları, Merkez Bankası, BDDK, TMSF ve diğer bağımsız kurumların rol oynadığını belirten Moghadam ''Başarı, halkıyla, hükümetiyle, kurumlarıyla bütün Türk halkına aittir. Bütün Türkiye kutlamayı hak etti'' dedi.  Moghadam, programın başarısıyla elde edilen düşük enflasyonlu ortamda, halkın gelir düzeyinin ve yaşam standartlarının da zamanla iyileşmesinin beklenebileceğini söyledi.  Stand-By anlaşmasının sona ermesinin ardından IMF ile yeni bir anlaşmaya gidip gitmeyeceği veya ne tür bir ilişkiyi sürdüreceğine karar vermenin Türk Hükümeti'ne ait olduğunu belirten Moghadam, ''Türkiye, IMF'nin üyesi. Her durumda, yeni bir anlaşma olmasa bile IMF ile çok yakın işbirliği olacak. Bunun ötesinde, Türkiye IMF'den ençok fon alan ülkelerden biri olarak program sonrası izlemeye tabi bulunacak. Türk yetkilileri, IMF ile yeni anlaşma olup olmayacağına yıl ortasında karar vereceklerini söylediler'' diye konuştu. Türkiye'nin, Stand-By sonrasında ek IMF fonuna ihtiyaç duyup duymayacağı sorusu üzerine Moghadam, ''Programdan sonra ne olacağı konusunda spekülasyon yapmak için çok erken. Türkiye, ihtiyaç görürse IMF'nin her üyesi gibi, fondan kaynak isteyebilir. Bütün ihtimaller açık. Ancak buna IMF değil hükümet karar verecek'' dedi.  ''TÜRKİYE'NİN EKONOMİK PERFORMANSI ÇOK ETKİLEYİCİ''IMF Türkiye Masası Şefi Rıza Moghadam, düşük enflasyon, düşük faiz oranları ve ekonomik büyümedeki başarısıyla Türkiye'nin ekonomik program hedeflerini bile aştığını söyledi. Moghadam, ''Bildiğiniz gibi Türkiye'nin ekonomik performansı çok etkileyici. Program çok başarılı oldu. Ekonomik büyüme, program hedeflerini bile aştı. Faiz oranları keskin şekilde düştü. Borçların döndürülmesi kabiliyeti ilerledi. Enflasyon, bu kuşağın yaşadığı en düşük düzeyine indi'' dedi. Alınan bu sonuçlarda hükümetin mali politikasının kilit rol oynadığını belirten Moghadam, bu yılın başlarında asgari ücret ve emekli ücretlerinde artıştan dolayı politikada kayma meydana geldiğiniancak alınan 7 katrilyon liralık önlemle bunun telafi edildiğini ve GSMH'nin yüzde 6.5'u olarak hedeflenen bu yılki faiz dışı bütçe fazlası hedefinin tutturulabileceğini söyledi. Türkiye'nin finans durumunun daha önceye oranla çok iyi olduğunu vurgulayan Moghadam, rezervlerin ve borçların döndürülebilmesinde rahatlamaya işaret etti. Merkez Bankası'nın 1 yılda 10 milyar dolar satın aldığına ve Hazine ihalelerinde faizlerin düşerek vadenin arttığına dikkati çeken Moghadam, ''Bu önemli bir ilerleme ve finansa lzafiyetlerin azalması anlamına geliyor. Türkiye'nin uluslararası piyasalara erişimi de iyi bir noktada. Dolayısıyla şu anda Türkiye, güçlü bir finansal duruma sahip'' dedi. ÖZELLEŞTİRMEÖzelleştirme konusunda 2004 başından beri bir hızlanma meydana geldiğini ve bunun olumlu olduğunu söyleyen Moghadam, Tekel'in alkol bölümü ve Tüpraş'a ilişkin gelişmeleri hatırlattı. Tüpraş'taki gecikmenin, Türk yetkililerince anlaşmaya ilişkin bazı detayların açıklığa kavuşturulmasıyla ve bunun öngörülen zamanda tamamlanacağıyla açıklandığını belirten Moghadam ''Bu yılın geri kalan bölümünde, aralarında Türk Telekom ve Petkim gibi kuruluşların bulunduğu önemli özelleştirme gelişmeleri öngörülüyor. Sene başında elde edilen ivmeninsürmesi önemli. Bazı özelleştirmeler haliyle zaman alıyor. Bizim izlenimimiz, hükümetin özelleştirme konusuna bağlı olduğu yönünde'' dedi. Yatırımcıların Türkiye'de öncelik verdiği en önemli konuların başında ekonomik istikrar ve öngörülebilirliğin geldiğini belirten Moghadam, bu çerçevede yasaların AB standartlarıyla uygun olması, kuralların adil ve öngörülebilir uygulanması ve kurumların bağımsızlığı konularının yatırım ortamının geliştirilmesinde önem taşıdığını söyledi. IMF İcra Direktörleri Kurulu'nun Türkiye toplantısında, Türk hükümetinin talebi üzerine 3 konudaki kriterlerde muafiyet sağlandığını kaydeden Moghadam, bunlardan ikisinin teknik konular olduğunu, üçüncüsünün de atıl istihdama ilişkin olduğunu kaydetti. Moghadam, atıl istihdamda hükümetin önlemleriyle toplam sayısının sağlandığını ancak kurumlar bazında bazı rakamların tutmadığını belirtti ve toplam sayının öngörülene ulaşmasından dolayı bu konudaki kriterden, bu gözden geçirmede Türkiye'nin muaf tutulduğunu anlattı.