GeriEkonomi IMF: Sonuçlar hedeflerin üzerinde
Paylaş
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

IMF: Sonuçlar hedeflerin üzerinde

Hükümet ile IMF arasındaki 6. gözden geçirme çalışmaları tamamlandı. IMF Türkiye Masası Şefi Reza Moghadam, programın uygulanmasıyla alınan tüm sonuçların hedeflerin çok üzerinde gerçekleştiğini söyledi.Devlet Bakanı Babacan'ın, 6. gözden geçirme çalışmalarına ilişkin olarak bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıya, IMF Türkiye Masası Şefi Reza Moghadam da katıldı.IMF Türkiye Masası Şefi Reza Moghadam, programın başarılı sonuçlar verdiğini belirterek "Enflasyonun yıl sonu itibariyle hedefin altına gelecektir. Faiz oranları ciddi bir düşüş gösterdi. Bu ekonominin toparlanmasını kolaylaştıracak. Rezervler iyidir. Bu da Türkiye'nin dış kırılganlığını ciddi oranda azaltacaktır. Alınan tüm sonuçlar hedeflerin çok üzerinde gerçekleşmiştir" dedi."UYGULANAN PROGRAM, ÇOK BAŞARILI SONUÇLAR VERDİ"Merkez Bankası'nın uyguladığı güçlü ve kredibilitesi yüksek politikalar sayesinde, enflasyonun yıl sonu itibarıyle belirlenen hedefin altında kalabileceğinin görüldüğünü kaydeden IMF Türkiye Masası Şefi, faiz oranlarının da, son gözden geçirmeye göre ciddi bir düşüş gösterdiğini vurguladı. Bunun ekomoninin toparlanmasını kolaylaştıracağını dile getiren Moghadam, rezervlerin de yükselme eğilimini sürdürdüğüne de işaret etti ve bunun Türkiye'nin dış kırılganlığını ciddi anlamda azaltacak bir gelişme olduğunu söyledi.     Moghadam, ''Hükümetin, IMF desteği ile birlikte uyguladığı program gerçekten başarılı sonuçlar vermiştir. Alınan tüm sonuçlar, gerek beklenti, gerek konulan hedeflerin çok ötesinde ve üzerinde gerçekleşmiştir'' dedi. IMF Türkiye Masası Şefi, programın kararlılıkla uygulamaya devam edilmesiyle, sonuçların üzerine daha da olumlu gelişmelerin inşa edilmesinin de mümkün olacağını belirtti.         UZLAŞMA SAĞLANDI Görüşmelerde, makro ekonomik hedefler ve çerçeve üzerinde uzlaşma sağlandığını da vurgulayan Moghadam, kamusal ve kamu maliyesi üzerindeki temel parametreler üzerinde de mutabakata varıldığını bildirdi.  Bu dönem özellikle üç önemli politika üzerinde yoğuşlaştıklarını ifade eden Moghadam, şöyle devam etti: ''Bunlardan ilki, 2003 bütçesi kapsamında sağlanması öngörülen yüzde 6.5'lik faiz dışı fazlanın tutturulabilmesi konusuydu. IMF heyeti ve yetkililer, bu hedefin planlandığı şekilde gerçekleştirilebilmesinin güvence altına alınmasına ilişkin tedbirler üzerinde mutabakat sağlamıştır.    Yine 2004'de de yüzde 6.5'lik faiz dışı fazlanın sağlanması konusunda ve bu hedefin tutturulmasına ilişkin politika ve tedbirler konusunda mutabakat sağlanmıştır. Bu anlayışı temel alan bir bütçenin bu hafta Meclis'e sunulması beklenmektedir. Birkaç yapısal reform konusu da görüşmelerde gündemdeydi. Bunlardan ilki Kamu Mali Yönetim Kanunu, diğeri BDDK'nın etkinliğinin güçlendirilmesine ilişkin kanunu düzenleme, üçüncüsü doğrudan vergi reform paketi ve dördüncüsü atıl istihdamın rasyonelleştirilmesi.''    Moghadam, görüşmelerde program kapsamında yer alan tüm unsurların korunduğu ve atılması gereken adımların atılarak 6. gözden geçirmenin zamanında tamamlanmasını sağlayacak hususlar üzerinde mutabık kalındığını söyledi. Moghadam, önümüzdeki günlerde tamamlanmasını bekledikleri birkaç husus daha bulunduğunu, ana hatlarıyla bunlar üzerinde de anlaşma sağlandığını sözlerine ekledi.BABACAN: "TÜM KONULARDA MUTABAKAT SAĞLANDI"Devlet Bakanı Babacan ise, IMF heyeti ile bütün konular üzerinde ön mutabakat sağlandığını belirtterek kasım ayında İcra Direktörleri'nin toplanacağını vurguladı.Babacan, IMF ile yapılan görüşmelerde, 2003 yılı makro ekonomik gelişmeleri, kamu maliyesi performansı ile yapısal reform süreci ve ileriye yönelik değerlendirmeler yapıldığına işaret ederken, görüşmeler sırasında özellikle 2004 yılı makro hedefleri ile bu hedeflerle uyumlu bütçe hazırlanması konusu üzerinde yoğunlaşıldığını kaydetti. Devlet Bakanı Babacan, ekonomik programın temel unsurlarından birini oluşturan yüzde 6.5'lik faiz dışı fazla hedefi konusundaki kararlılığın devam ettiğini belirtti.     Bu çerçevede faiz dışı fazla hedefine ilişkin gelişmelerin yakından takip edildiğini, hedefe ulaşılmasını temin edecek tedbirlerin de vakit kaybedilmeksizin tek tek hayata geçirildiğini söyleyen Bakan Babacan, şöyle devam etti: TEMEL ÖNCELİK, KAZANIMLARI KALICI HALE GETİRMEK ''Bu kapsamda, ek motorlu taşıtlar vergisinin, Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesinin, faiz dışı fazla hedefini olumsuz etkilememesine yönelik tedbirler alınmıştır. Ayrıca döviz kurları ve temel girdi fiyatlarındaki artışın sınırlı düzeyde kalmasına bağlı olarak bazı harcama kalemlerinde ortaya çıkan önemli tasarruf imkanları da, faiz dışı fazla hedefine ulaşmamızı kolaylaştıracaktır.  Önümüzdeki döneme ilişkin temel önceliğimiz, makro dengeler elde edilen olumlu gelişmeleri sürdürmek ve ekonomik programla sağlanan kazanımları kalıcı hale getirmektir. Enflasyonun yüzde 12'ye düşürülmesi ve GSMH'nin büyümesinin yüzde 5 seviyesinde devam ettirilmesi, 2004 yılı programımızın temel hedefleridir. Merkez Bankası, Hazine ve DPT'nin yaptığı ortak çalışmaya göre, cari işlemler açığının 2004 yılı için, bu yıl ki düzeyinde kalacağı tahmin edilmektedir.'' MALİ DİSİPLİN Bakan Babacan, mali disiplinin, bu hedeflere ulaşmaktaki temel politika aracı olmaya devam edeceğini vurgularken, ''2004 yılı bütçesi, bu anlayışla toplam kamu sektöründe GSMH'nın yüzde 6.5 oranında faiz dışı fazla hedefi ile uyumlu olarak hazırlanmıştır'' dedi. Bu arada faiz dışı harcamaların yaklaşık enflasyon hedefi kadar artırıldığını, ancak sosyal harcamaların milli gelir içindeki payının korunduğunu bildiren Bakan Babacan, kamu kesimine personel alımına ilişkin sınırlamaların, 2004 yılında da kararlılıkla devam ettirileceğini anlattı. Babacan ayrıca, bütçe dışında özel gelirlerden finanse edilen harcamaların azatılarak, bu gelirlerin bütçeye aktarılacağını da bildirdi.