GeriEkonomi IMF: Borçların geri ödenmesinde sorun yok
Paylaş
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

IMF: Borçların geri ödenmesinde sorun yok

Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) hazırladığı rapora göre, Türkiye'nin, IMF'ye olan borçlarını geri ödemede bir sorun bulunmadığının altı çiziliyor.IMF tarafından yayınlanan Beşinci Gözden Geçirmeye ilişkin Uzman Raporu'na göre, dalgalı kur politikası, Türkiye'yi dış şoklara karşı koruyan bir işlev görüyor.  Türk Lirası'nın, diğer paralar karşısında değerlenmesine de değinilen raporda, TL'nin değerlenmesinin, Türkiye'nin ihracat rekabet kapasitesi için yakın bir tehdit olarak görülmediği kaydedildi. Raporda, birim emek maliyetlerinin, rekabeti olumlu etkileyecek düzeyde düşük olduğu belirtilirken, TL'nin reel değerlenmesinin devam etmesi halinde, bu durumun, ihracat rakebeti açısından bir kaygı oluşturabileceği ifade edildi.    Raporda, cari işlemler açığına da dikkat çekilirken, 2004 yılında artması beklenen turizm gelirlerinin, cari işlemler açığını azaltacak bir unsur olduğu bildirildi. Ekonomi yetkililerinin, bankaların aracılık maliyetlerini azaltacak yeni bir eylem planı konusunda anlaştıklarının vurgulandığı raporda, bankacılık sektörünün maliyet yükünün azalmasının, reel sektöre daha çok finansman imkanı sağlayacağına dikkat çekildi. Bu arada, bankalarda, açık döviz pozisyonunun neredeyse kalmadığına da dikkat çekiliyor.  BORÇ DİNAMİKLERİ Rapora göre, borçlanma gereğinin artması nedeniyle, 2004 yılının borç çevirme oranı, 2003 yılına göre daha yüksek olabilir.  Kamu sektörü borç dinamiklerinin, faizlerin düşmesi ve TL'nin değerlenmesi sayesinde olumlu yönde ilerlediğinin belirtildiği rapora göre, borçların, GSMH'ye oranının, 2003 sonunda yüzde 69.6, 2004'te yüzde 66.2, 2005'te yüzde 62.3, 2006'da yüzde 59.4, 2007'de yüzde 57.7, 2008'de yüzde 56.4 olarak öngörülüyor.    Tespitlerde, Türkiye'nin, IMF'ye olan borçlarını geri ödemede bir sorun bulunmadığının altı çizilirken, Türkiye'nin borç geri ödeme kapasitesinin, IMF uzmanlarınca yakından izleneceği ve bu çerçevede, gerekli görülmesi halinde ilave önlerin alınmasının da Türk yetkililerden da istenebileceği ifade ediliyor. IMF raporunda, kamu bankalarının özelleştirilmesinin gecikebileceği de vurgulanıyor. Raporda, IMF'nin, kamu alacaklarına getirilen aflara kesinlikle karşı olduğu vurgulanırken, bu afların, vergi verme alışkanlığını zayıflatacağı, yetkililerin de bir daha af yapmama görüşünde olduğu ifade ediliyor.  Raporda, programın kredibilitesinin en önemli göstergesinin, GSMH'nin yüzde 6.5 oranındaki kamu sektörü faiz dışı fazlasının sağlanması olduğuna da işaret ediliyor. IMF uzmanlarının, gözden geçirmelerden sonra hazırladığı raporlar, gerek Fon yönetimi, gerekse İcra Direktörleri'ni bilgilendirme amacını taşıyor.     Fon İcra Direktörleri Kurulu, 1 Ağustos 2003'te, Türkiye'nin  ekonomik programının 5. Gözden Geçirme dönemini sonuçlandırarak, yaklaşık 500 milyon dolar tutarındaki kredi dilimini serbest bırakmıştı.