İkiz Kuleler resmen TOBB'un

Hürriyet Haber
09.09.2005 - 00:00 | Son Güncelleme:

Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK), Tekel'e ait Ankara'daki ikiz kulelerin 100 milyon dolar bedelle Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne (TOBB) satılmasını onayladı.Karar'da söz konusu kulelerin “satış” yöntemiyle özelleştirilmesi amacıyla Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) tarafından, 26 Temmuz tarihinde nihai pazarlık görüşmeleri yapıldığı hatırlatıldı. Karara göre, ihale konusu ikiz kuleler ile söz konusu taşınmaz, ”100 milyon dolar” bedelle en yüksek teklifi veren TOBB'a, ihale şartnamesi çerçevesinde satılacak. Toplam satış bedelinin asgari yüzde 40'ının satış sözleşmesi imza tarihinde peşin, bakiye anapara borcu, azami 12 ayda bir ödeme yapmak kaydıyla en çok 36 ayda ve eşit taksitlerle, bakiye anapara üzerinden ödeme tarihleri itibariyle hesaplanacak vade farklarıyla birlikte ödenecek. Ödemelerin TL cinsinden yapılması halinde ödemenin yapıldığı tarihteki Merkez Bankası döviz satış kuru esas alınacak. Satış sözleşmesinde belirlenen ve vadeye bağlanan anapara ve faiz tutarı için vade başlangıç tarihi satış sözleşmesi imza tarihi olacak. Satış bedelinin vadeye bırakılan tutarına satış sözleşmesi imza tarihinden itibaren yıllık yüzde 7 oranında basit faiz uygulanacak.Vadeye bağlanan toplam tutar üzerinden ilgili yıl için hesaplanacak faiz tutarlarının en geç ilgili yıl için ödenmesi gereken taksitle birlikte ödenecek. Vadeye bağlanan miktar ile bu miktarın faizini ve cezai şartı da kapsayacak şekilde dolar cinsinden kesin teminat mektubu/mektupları alınacak. İhale üzerinde kalan TOBB'un peşinatı ödememesi ve/veya ÖİB tarafından verilecek süre içerisinde satış sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi ve/veya talep edilen kesin teminatı getirmemesi ve/veya ihale şartnamesinin öngördüğü diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, geçici teminatı İdare lehine irat kaydedilerek ihale iptal edilecek.
Etiketler:
Son Dakika Haberler

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı