GeriEkonomi İhracata KDV tıkanıklığı aşılıyor
Paylaş
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

İhracata KDV tıkanıklığı aşılıyor

Maliye'nin, ihracatta KDV iadesinde yaşanan tıkanıklıkların aşılmasına katkı sağlayacak tebliği yürürlüğe girerken iadelerin hızlandırılması yönünde önemli bir adım da atılmış oldu. Maliye Bakanlığı'nın, ihracat istisnasından doğan KDV alacaklarının iadesine ilişkin 29 tebliğe dağılmış mevzuatı tek bir metinde toplayan yeni tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğle, normal ihracat, yolcu beraberi ihracat, bavul ticareti ve ihraç kaydıyla teslimlerden doğan KDV alacaklarının nakden ve mahsuben iadesinde uygulama birliği sağlandı. Tebliğle, bu konudaki dağınık mevzuat tek bir metinde toplanırken, bürokrasi ve uygulamaya ilişkin belirsizlikler getirilen açık tanımlarla ortadan kaldırıldı. Böylece, uygulamada karşılaşılan aksaklık, tereddüt ve izleme güçlükleri ile ihtilafların giderilmesi; iadelerin hızlandırılması yönünde önemli bir adım atıldı.BÜROKRASİ AZALACAK Maliye Bakanlığı'ndan konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada, bu düzenlemeyle ihracatta KDV iadelerinde bürokrasinin azalacağı, işlemlerin hızlandırılacağı ve izleme güçlüklerinin giderileceği, böylece ihracatın geliştirilmesi ve desteklenmesinde etkinlik sağlanacağı vurgulandı. Açıklamada, yapılan düzenlemenin içeriği ve sağlayacağı yararlar şöyle anlatıldı: "Bu tebliğle daha önce 29 ayrı tebliğe dağılmış bulunan iade uygulamasına ilişkin usul ve esaslar tek bir metinde toplanmaktadır. Böylece, mevcut dağınık yapının yol açtığı tereddütler, aksaklıklar, izleme güçlükleri ve bunlarla bağlantılı mükellef-vergi idaresi ihtilaflarının asgariye indirilmesi mümkün olabilecektir. Tebliğ, ihracatçılar ve vergi idaresi bakımından uygulama birliği sağlayan bir temel metin oluşturulmuştur."İNCELEME VE TEMİNATSIZ İADE TUTARI Maliye tebliği ile inceleme raporu ve teminat aranmaksızın nakden iade yapılmasına olanak veren tutar yüzde 100 artırılarak 2 milyar liradan 4 milyar liraya çıkarıldı. Böylece, küçük ve orta ölçekli ihracatçılara kolaylık sağlanırken, Maliye Bakanlığı'nın iade incelemeleriyle görevli denetim gücünün daha verimli alanlara kaydırılmasının mümkün olacağı vurgulandı. İade taleplerinin yerine getirilmesi için ibrazı istenen belgeler, ihracat türlerine göre yeniden belirlenerek bu konudaki belirsizlik ve aksamaların önlenmesi amaçlandı. İade taleplerinde zorlaştırıcı özel esaslar uygulanmasını gerektiren sahte belge, içeriği açısından yanıltıcı belge, olumsuz rapor ve olumsuz tespit kavramları konusunda yapılan açık tanımlarla, tereddüt ve belirsizliklerin önlenmesi hedefleniyor.