GeriEkonomi İhale Yasası'ndan Fon bankaları çıkarıldı
Paylaş
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
  0
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

İhale Yasası'ndan Fon bankaları çıkarıldı

Bayındırlık ve İmar Komisyonu`nda, Kamu bankaları (Ziraat Bankası ve Halk Bankası) ile birlikte Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu`na kısmen veya tamamen devredilen bankaların da Kamu İhalesi Kanunu Tasarısı kapsamı dışına çıkarılması, kabul edildi.

Tasarının ``Kapsam`` başlıklı ikinci maddesi TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu`nda görüşülürken, DSP ve MHP milletvekillerinin, 4603 sayılı kanun kapsamındaki bankalar (Ziraat ve Halk Bankası) ile birlikte Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu`na kısmen veya tamamen devredilen bankaların da yasa kapsamı dışına çıkarılmasına ilişkin önergeleri benimsendi.

İLK ÜÇ MADDE KABUL EDİLDİ

Kamu İhale Kanunu Tasarısı`nın Amaç, Kapsam ve İstisnaları tanımlayan ilk 3 maddesi TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu`nda kabul edildi.

Komisyonun sabah saatlerinde başlayan toplantısına çok sayıda sivil toplum örgütü temsilcisi ile kamu görevlisi de katıldı.

Tasarı`nın ``Amaç`` başlıklı birinci maddesi görüşülürken DSP ve MHP milletvekilleri ortaklaşa bir önerge vererek, ``kamu kaynağı kullanan kuruluşların`` da birinci maddeye dahil edilmesini istediler.

Önerge kabul edilerek birinci madde şöyle düzenlendi: ``Bu kanunun amacı, kamu hukukuna tabi olan veya kamunun denetimi altında bulunan kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kaynağı kullanan kurum ve kuruluşların yapacakları ihalelerde uygulanacak esas ve usulleri belirlemektir.``

``Kapsam`` başlıklı ikinci madde de MHP ve DSP milletvekillerinin verdikleri önergelerle değiştirilerek kabul edildi. Önergeyle Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu`na kısmen veya tamamen devredilen bankaların da yasa kapsamı dışına alınması öngörüldü.

Bu madde, kamu kurum ve kuruluşlarının her türlü kaynaktan karşılanan mal ve hizmet alanları ile yapım işlerinin ihalelerinin yasal düzenlemesini öngörüyor. Ayrıca, 4603 sayılı yasa kapsamındaki bankalar da yasa kapsamı dışında tutuluyor.

"İSTİSNALAR"

Tasarının ``İstisnaları`` düzenleyen üçüncü maddesi de DSP ve MHP milletvekillerinin önergeleriyle değiştirilerek kabul edildi.

Bu maddeye göre, kanunun kapsamına giren kuruluşlarca, kuruluş amacı veya mevzuatı gereği işlemek, değerlendirmek, iyileştirmek veya satmak üzere doğrudan üreticilerden veya ortaklarından yapılan tarım veya hayvancılıkla ilgili ürün alımları istisna haline getiriliyor.

Ayrıca savunma, güvenlik ve istihbaratla ilgili, uçak, helikopter, gemi, deniz altı, tank, panzer gibi araç, silah, silah malzeme ve teçhizatı ve sistemleri ile bunların araştırma-geliştirme, modernizasyonu ile yazılımı ve mühimmat ihaleleri de istisna tutuluyor.

İstisna getirilen diğer bir konu da uluslararası anlaşmalar gereğince sağlanan dış finansman ile yaptırılacak olan ve finansman anlaşmasında farklı ihale usul ve esaslarının uygulanacağı belirtilen mal veya hizmet alımları ile yapım işleri.

Önergelerle idarenin dış ülkelerde yapacağı mal ve hizmet alımı ile yapım işleri, Devlet Malzeme Ofisi`nden kamu kurum ve kuruluşlarının alımları ile ulusal veya uluslararası araştırma-geliştirme faaliyetleri için mal ve hizmet alımına istisna getirildi.

Aynı madde de yer alan ``taşınmaz mal alımı ve kiralanması`` şeklindeki fıkra tasarı metninden çıkarıldı.

BAKAN`IN SÖZLERİ

Bayındırlık ve İskan Bakanı Abdulkadir Akcan, Fon`a devredilen bankaların yasa kapsamı dışına çıkarılmasının yerinde olduğunu belirterek, aksi durumda bu bankaların satılması veya tasfiyesinin gecikebileceğini söyledi.

Halk Bankası ve Ziraat Bankası`nın da özerk hale getirildiğini ve bu bankaların özelleştirilmesi sürecine girildiğini ifade eden Akcan, bu bankaların özelleştirme sürecinin geciktirilmemesi için yasa kapsamı dışında tutulduklarını ifade etti.

Komisyon Başkanı Mustafa Gül, daha sonra sivil toplum örgütlerinin temsilcilerine söz verdi.

Bu arada, Türk Belediyeler Birliği ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Aytaç Durak, usule ilişkin itirazlarını dile getirince Komisyon Başkanı Gül, ``Usul bizim işimiz. Size söz vermedim. Ayrıca sizi dün 2.5 saat bekledim`` dedi.

TMMOB Başkanı Kaya Güvenç, yurt dışından gelen kredilerle yapılacak ihalelerin de yasa kapsamına alınması isteyerek, kamu kaynaklarının yabancı firmalara açılmasının engellenmesi gerektiğini söyledi.

TÜSİAD görevlisi Zafer Ali Yalan, ihalelerde uygulanacak eşik değerlerin yükseltilmesi gerektiğini belirterek, ihale komisyonu üyelerinin daha özerk hale getirilmesi için tedbir alınmasını istedi.

TOBB adına konuşan İskender Elverdi, vergi ve SSK prim borcu bulunanların ihaleye girmesinin önlenmesiyle ilgili maddenin açık olmadığını savunarak, bu ifadelerin ``kesinleşmiş vergi borcu ve kesinleşmiş SSK prim borcu`` şeklinde değiştirilmesini önerdi.

"TÜRK DEMOKRASİSİNİN KÖKÜNE DİNAMİT"

Türk Belediyeler Birliği Başkanı Aytaç Durak da tasarıyı eleştirerek, belediyelerin kapsam dışı tutulmasını istedi. Durak, hakkında kamu davası açılan belediye başkanlarının dava kesinleşinceye kadar görevden alınacaklarına ilişkin hükümler bulunan tasarının yasalaşması durumunda belediye başkanlarının görevden alınacağını iddia ederek, ``Bu tasarıyı hazırlayanlar, Türk demokrasisinin köküne dinamit koyuyorlar`` dedi.

"O KADAR UZUNBOYLU DEĞİL"

Bakan Abdulkadir Akcan, Durak`ın sözlerine ``O kadar uzun boylu değil.Aynı hüküm 2886 sayılı Yasa`da da var. Tasarıyı iyi incelemeden konuşuyorsunuz`` dedi.

Bakan Akcan, tasarının bir çerçeve yasa olarak hazırlandığını belirterek, bu konunun gözden kaçtığını ifade etti.

Yorumları Göster
Yorumları Gizle