GeriEkonomi Hükümet ve reel sektör anlaştı
Paylaş
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Hükümet ve reel sektör anlaştı

Hükümet ve reel sektör, üretim ve istihdamın artırılmasına yönelik bir dizi önlem üzerinde uzlaşmaya vardı. Finansal yeniden yapılandırma uygulamasından KOBİ'ler de yararlanırken mali milada ilişkin kaygılar giderilecek.Reel sektörün desteklenmesine dönük önlemler paketi, Başbakanlık`ta ekonomiden sorumlu bakanların da katıldığı basın toplantısında, Tobb başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından açıklandı. Hisarcıklıoğlu`nun açıkladığı mutabakata varılan hususlara göre, finansal yeniden yapılandırma konusunda; kriz nedeniyle ödeme sıkıntısına düşmüş, üretim ve istihdam kaybına uğramış firmaların borçlarının yeniden yapılandırılması hızlandırılarak, bu suretle firmaların katma değer yaratmaları, istihdamı sürdürmeleri sağlanacak yasal çerçeve ile ilgili düzenlemeler Başbakanlığa iletildi. Ayrıca, konuyla ilgili Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu gerekli kolaylaştırıcı tedbirleri alacak. Bu kanun ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu`nun getireceği avantajlardan, sadece çerçeve anlaşmalarına katılma taahhüdünde bulunan mali kurumlar yararlacak. ``VARLIK YÖNETİM ŞİRKETİ`` KURULACAK Hisarcıklıoğlu`nun açıkladığı mutabakata varılan hususlara göre,  firmaların bankalara olan borçlarını satın alacak varlık yönetim şirketi kurulacak. Firmaların yabancı para cinsinden aldıkları kredilere karşılık olarak, bankalara yabancı para cinsinden ipotek verebilmeleri sağlanacak. Finansal Yeniden Yapılandırma Programı çerçeve anlaşmaları, Tobb`un görüşleri alınarak hazırlanacak. Söz konusu yasal çerçeveler, büyük firmalar ve kobi`leri kapsayacak.      BANKA YÖNETİCİLERİNİN CEZAİ SORUMLULUĞU     Kamu bankaları yöneticilerinin özel banka yöneticileri ile aynı hukuki ve cezai sorumluluğa sahip olması başlığı altında, gereklidüzenlemelerin kanun tasarısına konduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu: ``Bu surette kamu bankalarının kredilerine bankacılık teamülleri çerçevesinde işlerlik kazandırılacak. Bu bankaların kobi`lere açtıkları kredilerin hacmi reel olarak artırılacak ve yürürlükteki kobi teşvik kredilerine işlerlik kazandırılacak.``      ULUSLARARASI TAŞIMACILIK     Mutabakata varılan hususlara göre, Türk Eximbank programlarında uluslararası taşımacılık sektörünün de yararlandırılması amacıyla, karayolu mal taşımacılığa yönelik uluslararası nakliyat pazarlama kredisi programı 2001 Aralık ayında uygulamaya konulacak.      ENFLASYON MUHASEBESİNE 2003`TE GEÇİLECEK      Bu arada Enflasyon muhasebesine 2003 yılında geçilmesi ilke olarak benimsendi. Bu konuda, Tobb`un da katılacağı çalışmaların 2002 yılı ortalarına sonuçlandırılması hedeflendi. KDV İADELERİNE İLİŞKİN USULLER BASİTLEŞTİRİLEREK Reel sektörün desteklenmesine dönük önlemler paketi, Başbakanlık`ta ekonomiden sorumlu bakanların da katıldığı basın toplantısında, Tobb başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından açıklandı.  Hisarcıklıoğlu`nun açıkladığı mutabakata varılan hususlara göre, Mali Milat konusunda kaygı ve endişeleri giderecek ve işlemleri kayıt içine almayı hedefleyen yeni bir model üzerinde, Hükümet ile Tobb arasında anlayış birliği oluştu. İhracatta katma değer vergisi iadelerine ilişkin usuller basitleştirilerek iade süreci hızlandırılacak. Bununla ilgili tebliği, 23 Kasım tarihli Resmi Gazete`de yayımlandığı hatırlatıldı. Yurtdışına çıkış harcı dolar yerine, Türk lirası olarak alınması ve sınır illeri için günübirlik çıkışlarda harcın kaldırılması üzerinde mutabakat sağlandı.      İŞSİZLİK SİGORTASI PRİM ORANI     2002 yılı için geçerli olmak üzere, işşizlik sigortası prim oranı işçi, işveren ve devlet katkısından 1`er puan olmak üzere, toplam 3 puan indirilecek ve böylece reel sektöre 750 trilyon liralık ek kaynak yaratılacak. Ayrıca, ilave istihdamı teşvik etmek amacıyla Tobb tarafından gündeme getirilen öneriler, işveren, işçi ve hükümet temsilcilerinden oluşan bir komisyon tarafından değerlendirilecek ve 31.12.2001 tarihine kadar sonuçlandırılacak. KKDF KESİNTİSİNİN AZALTILMASI İLKE OLARAK BENİMSENDİ Reel sektörün desteklenmesine dönük önlemler paketi, Başbakanlık`ta ekonomiden sorumlu bakanların da katıldığı basın toplantısında, Tobb başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından açıklandı.  Hisarcıklıoğlu`nun açıkladığı mutabakata varılan hususlara göre,  vadeli ithalattan halen yüzde 3 nispetinde alınmakta olan Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu (KKDF) kesintisinin azaltılması, ilke olarak benimsendi. Bununla ilgili çalışmalar, gelir etkisi de dikkate alınarak 31.12.2001 tarihine kadar sonuçlandırılacak. Taşımacılıkta 11 Eylül 2001 sonrası meydana gelen prim artış riskleri, sektörün genelinde izlenecek ve ihtiyaç halinde gerekli düzenlemelerin yapılmasına devam edilecek.      YARIM KALMIŞ YATIRIMLAR VE TEŞVİK BELGELERİ     Finansman yetersizliği nedeniyle yarım kalmış yatırımların tamamlanması için ayrılmış olan kaynağın kullanımına işlerlik kazındırılacak. 31.12.2001 tarihinde sona erecek yatırım teşvik belgelerinin süreleri 1 yıl uzatılacak.      ENERJİ SEKTÖRÜ     Mevcut enerji kanunu çerçevesinde enerji sektörünün rekabete açılmasıyla ilgili, hukuki altyapı çalışmaları süratle tamamlanacak. Sektörde yabancı sermaye ve özel kesimin etkinliği artırılacak. Geçiş süresince enerji sağlamakla görevli kamu kurumlarının verimliliklerinin artırılmasına yönelik çalışmalar hızlandırılacak.Kayıp-kaçak oranları makul seviyelere indirilecek ve enerji fiyatlarının, sanayinin rekabet gücünü azaltmayacak seviyede oluşması sağlanacak.      BU HUSUSLAR GERÇEKLEŞİRSE SORUNLAR AŞILACAK     Tobb Başkanı Hisarcıklıoğlu, mutabakata varılan hususları açıkladıktan sonra, bu hususların gerçekleşmesiyle reel sektörün sorunlarının önemli ölçüde aşılmış olacağını, yatırım, üretim ve istihdam artışında, kalıcı ve önemli gelişmeler sağlanacağını kaydetti. Hisarcıklıoğlu bu arada, reel sektörün desteklenmesine dönük önlemler paketinin hazırlanması ve sağlanan mutabakattan dolayı hükümet yetkilileri ve ilgili bakanlara teşekkür etti.   DERVİŞ: KAMUDAN DİREKT KAYNAK AKTARIMI SÖZ KONUSU DEĞİLBakanı Kemal Derviş, oluşturulacak Varlık Yönetim Şirketi`ne, kamudan direkt kaynak aktarımının söz konusu olmadığını söyledi. Derviş, Başbakanlık Merkez Bina`da, reel sektörün desteklenmesine dönük önlemler paketi``nin açıklandığı basın toplantısında, Tobb başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu`nun açıklamalarının ardından,  oluşturulacak Varlık Yönetim Şirketi`ne ``ne kadar kaynak aktarılacağına`` ilişkin soru üzerine, şirketin kurulmasındaki faydalara dikkati çekti. Derviş, bu konuda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile görüş birliğinde olduklarını bildirdi.  Bu şirketin, özel sektörün kendi gücüyle yaratacağı bir şirket olacağını, ancak devletin her türlü düzenleme ve yardımda bulunacağınıifade eden Derviş, kamudan direkt bir kaynak aktarımının söz konusu olmadığını söyledi. Sigorta primlerinin indirilmesi konusunda da, reel sektöre 600 trilyon liraya yakın destek sağlanacağını belirten Bakan Derviş, bununönemli bir destek olduğunu, ancak bir yıl süreli olacağını bildirdi.  Bakan Derviş, ``İşsizlik Sigorta Fonu`nun sermayesini ileriye dönük gücünü koruması lazım, ama bir yıllık uygulamaya yeterli kaynak vardır``dedi.        REEL SEKTÖRE NE KADAR KAYNAK GİDECEK?      Devlet Bakanı Derviş, reel sektöre, bu düzenlemelerin ardından ne kadar kaynak gideceğine dönük  soru üzerine de, ``zaten reel sektöre mali kaynak aktaran, mali sektördür. Mali sektörün daha iyi çalışması ile reel sektöre önemli bir miktarda kaynak gidecektir, mali sektörün amacı da budur`` şeklinde konuştu.        DİĞER SORULAR     Bir gazetecinin, önlemlere dönük Başbakan Bülent Ecevit`in yapmasıbeklenen açıklamanın neden ertelendiği yolundaki soruyu ise TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu yanıtladı. Hisarcıklıoğlu, ertelemenin sözkonusu olmadığını, açıklamayı kendilerinin yaptığını, bunun da hiç birşeyi farkettirmeyeceğini söyledi.      MALİYE BAKANI ORAL     Maliye Bakanı Sümer Oral da, ``Mali Milat öncesinde stok affı olupolmadığı ve 3 katrilyon liralık maliyetin söz konusu olup olmadığı`` yolundaki soruyu yanıtlarken, vergi sistemi içerisinde, varlıkların enflasyona karşı değer kaybının giderilmesi için bir karar alınacağını söyledi.  Oral, Mali Milat`tan önce çeşitli sıkıntılar doğmaması için de, endişe ve kaygıları giderecek düzenlemeler yapacaklarını bildirdi. Bakan, ``2002 de fedakarlığa gitme hakkımız da, imkanımız da yok`` diye konuştu.        TÜRKİYE`NİN KREDİ NOTU     Öte yandan Devlet Bakanı Kemal Derviş, toplantı bitiminde StandardAnd Poor`s`un Türkiye`nin kredi notunu artırması konusunu nasıl değerlendirdiğine ilişkin soru üzerine, ``olumlu buldum`` dedi. Başbakanlık`ta, Tobb Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu`nun okuduğu  Reel sektörün desteklenmesine dönük önlemler paketinin açıklandığı basın toplantısına, Devlet Bakanları Kemal Derviş ve Tunca Toskay, Maliye Bakanı Sümer Oral ile Sanayi ve Ticaret Bakanı Ahmet Kenan Tanrıkulu ile Tobb yönetimi katıldı.