GeriEkonomi Hükümet önlemler paketine hız verdi
Paylaş
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Hükümet önlemler paketine hız verdi

Yaklaşık 7.1 katrilyon liralık getiri sağlaması beklenen tasarruf ve gelir artırıcı önlemler paketine hız kazandırmak amacıyla dün oluşturulmasına karar verilen komitenin, dün gece ilk toplantısını yaptığı öğrenildi. Başbakanlık Müsteşarı Ahmet Şağar başkanlığında oluşturulacak komiteye, Hazine Müsteşarı Faik Öztrak, Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Müsteşarı Akın İzmirlioğlu ve Maliye Bakanlığı Müsteşarı Ertan Dikmen katıldı. Komiteye bağlı olarak ilgili kurumların uzmanlarının hızlı bir çalışma yaparak, komite üyelerine bilgi verecekleri belirtildi. Komitenin, uzmanların çalışmasını da değerlendirerek, yaklaşık bir hafta içinde hazırlayacağı eylem planını hükümete sunması bekleniyor. Eylem planında, aynı işlevi gören kamu kuruluşlarının aynı çatı altında birleştirilmesi, tasarruf yapılabilecek alanların tespit edilerek azami ölçüde tasarruf yapılması ve kamunun elindeki stokların satılarak eritilmesi gibi tasarruf ve gelir artırıcı önlemlerin yasal altyapısı ile uygulama ayrıntıları belirlenecek. Çalışmaın, IMF heyeti Türkiye'den ayrılmadan tamamlanması hedefleniyor. Yetkililer, Türkiye'nin, ilave mali yardım alabilmesi için siyasi kararlılığını göstermesi açısından, bu önlemlerin ivedi bir şekilde alınmasının önemli olacağını vurguluyorlar. IMF tarafından da istenilen ve Gayri Safi Milli Hasıla'nın (GSMH) yüzde 6.5 oranında faiz dışı fazla oluşturulmasında en önemli katkıda bulunacak olan paket çerçevesinde harcamalarda tasarruf ve gelir getirici önlemlerin alınması hedefleniyor. Bu paketin yaklaşık 2.7 katrilyonluk kısmının KİT'lerden, 4.3 katrilyonluk kısmının ise konsolide bütçe içindeki tasarruf ve gelir önlemlerinden oluşması bekleniyor. Bu önlemlerin, yeni Niyet Mektubu'nda ayrıntılı bir şekilde yer alacağı kaydediliyor. 12 TEMEL ÖNERİ Kamuda tasarruf ve gelir artırıcı tedbirler paketi için Başbakanlık Müsteşarı Ahmet Şağar başkanlığında oluşturulan komite 12 temel öneriyi tartışıyor. Bir hafta içinde çalışmalarını tamamlaması planlanan komitenin karara bağlayacağı tasarruf ve gelir artırıcı temel önlemler şöyle sıralanıyor: İKRAMİYE ÖDEMELERİ''Kamudaki ikramiye ödemeleri: Hazine ve Maliye, bu ödemelerin ertelenmesi görüşünü bildirdi. Bunun getirisi de 135 trilyon lira olarak hesaplandı. IMF ise ertelemenin yanı sıra, kamudaki işçilere belirli sürelerde zorunlu izin alternatifi getirdi. Ancak komitenin ilk toplantısında Başbakanlık Müsteşarı Şağar'ın ikramiyelerin ödenmesini istediği ve ertelemeye sıcak bakmadığı belirtildi. İlaç kararnamesi ile kar iskonto oranlarının yeniden düzenlenmesi. Buradan sağlanacak tasarruf 95 trilyon lira. İlaçların tane ile satılması uygulaması. 10 trilyon liralık tasarruf bekleniyor. Yüzde 10'luk hasta katılım payının kaynakta, maaştan kesilmesi. Bu şekilde sağlık karnelerinin sosyal güvenlik kapsamı dışındaki kişilerce kullanımının engellenmesi amaçlanıyor ve 200 trilyon liralık bir tasarruf sağlanacağı hesaplanıyor. Konsolide bütçeli kuruluşlarda emekliliği gelen 5 bin işçinin 2001 yılı sonuna kadar emekli edilmesiyle de 100 trilyon liralık bir tasarrufa gidileceği belirtiliyor. KİT'lerde emekliliği gelen 30 bin işçinin hemen emekliye ayrılması. Köy Hizmetleri'nin bölgelerdeki ekipman ve işçilerinin il özel idarelerine devri. Buradan sağlanacak tasarruf 300 trilyon lira. DSİ ve Karayolları bölge müdürlüklerinin kapatılması. Daha çok psikolojik etkisi olacağı söyleniyor. Sigorta prim tahsilat oranının artırılması. SSK ve Bağ-Kur'a bu şekilde 300 trilyon lira kaynak girişi bekleniyor. Akaryakıt Tüketim Vergisi tutarlarının artırılması. DOĞRUDAN GELİR DESTEĞİ DE ETKİLENECEKÇiftçiye doğrudan gelir desteği ödeneğinin dondurulması. Bu yıl dönüm başına 10 milyon lira olarak uygulanacak doğrudan gelir desteğinin 2002 yılında ise enflasyon oranında arttırılması gerekiyordu. Ancak önlemler paketinde yeni yılda da sözkonusu tutarın 10 milyon lirada bırakılması öngörülüyor. Bu şekilde sağlanacak tasarruf 400 trilyon lira olarak ifade ediliyor. Memura yüzde 10 zam. Ocak zammı yüzde 10 olarak belirlendi ancak memur maaşlarındaki artış 2002 yılı bütçesinde de enflasyona endekslendiği için bu hükmün uygulama şansı bulunmuyor.''