GeriEkonomi Hükümet kemer sıkmayı deneyecek
Paylaş
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
  0
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Hükümet kemer sıkmayı deneyecek

Kamu kurum ve kuruluşları, 2004 yılı içinde Yatırım Programı'nda yer almayan herhangi bir proje için harcama yapamayacak. Yatırım programında yer alanlar dışında binek veya station vagon tipi taşıt alımı da yapılamayacak.

2004 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, 2004 Yılı Yatırım Programı hazırlıkları kapsamında sürdürülen yatırımların rasyonelleştirilmesi çalışmalarında esas alınan önceliklendirme ve ilkeler program uygulamalarında da sürdürülecek.

Aşınan, eskiyen veya hasar gören tesislerin korunması amacıyla üretim kapasitesi veya özellikleri değişmeden, bir yıl içinde tamamlanması söz konusu olan idame ve yenileme yatırımları için verilen ödenekler yeni sabit sermaye yatırımları ile rehabilitasyon ve modernizasyon yatırımlarında kullanılamayacak.
 
YIL İÇİNDE PROGRAMA PROJE ALINMASI

2004 yılı içinde, yine zorunlu haller dışında yeni proje teklifinde bulunulamayacak.

Zorunlu hallerde Programa alınacak yeni projeler ile Program'dan çıkarılacak projelere ait taleplerden, maliyeti 60 trilyon liraya kadar olanlar Yüksek Planlama Kurulu'nca (YPK), maliyeti bunun üzerinde olanlar ise Bakanlar Kurulu'nca karara bağlanacak.

Mahalli idareler dışında kalan kamu kurum ve kuruluşlarının yıl içinde ortaya çıkan ve geciktirilmeden yapılması zaruri olan işler ile büyük onarım mahiyetindeki işlerden yıl içinde bitirilecek olup, 3 trilyon liraya kadar olanlar için, harcama yapılması hususunda da DPT yetkili olacak.

PROJE PARAMETRELERİNDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

2004 Yılı Programı'nda yer alan projelerin yer değişikliklerinde aynı il sınırları içinde maliyeti 4 trilyon liraya kadar olan projelerde DPT'nin yetkisinde olacak.

Maliyeti aynı olmakla beraber proje yerini il bazında değiştiren talepler ile maliyeti 60 trilyon liraya kadar olan projeler YPK tarafından, maliyeti 60 trilyon liranın üzerinde olanlar da YPK'nın görüşü alındıktan sonra Bakanlar Kurulu'nca karar bağlanacak.
 
Karakteristik ve süre değişikliklerinde ise maliyeti 80 trilyon liraya kadar olan projelerde DPT, maliyeti bundan yüksek projelerde de YPK yetkili olacak.
 
Maliyet değişikliği olacak projelerde ise maliyeti 80 trilyon liraya kadar olan projelerde ve maliyeti bu rakamdan fazla olmakla birlikte ödenek değişikliği sebebiyle maliyet değişikliği yapılması gereken projelerdeki maliyet değişiklikleri DPT tarafından, bunun üzerindeki rakama sahip projeler ise YPK tarafından karara bağlanacak.

AB fonlarından finanse edilen projelerin ulusal katkı payları karşılığı olarak tahsis edilen ödenekler başka projelere aktarılamayacak.

Mahalli idarelerin dış kredili projelerinin belirlenmesinde, dış borç limitleri içinde kalınması esas olacak.
   
PROGRAM DIŞI TAŞIT ALIMI YOK
 
2004 Yılı Yatırım Programı'nda yer alanlar dışında binek veya station vagon tipi taşıt alımı yapılamayacak. Kamu kuruluşları Kalkınma Planı ve 2004 Program hedef ve önceliklerini esas alarak proje düzeyinde 5 yıllık yatırım programı hazırlayacak ve 15 Temmuz 2004 yılına kadar DPT'ye gönderecek.

2003 yılında AB ile yürütülen mali işbirliği kapsamında karara bağlanmış olan projeler, proje sahibi kuruluşlar tarafından yatırım programı ile ilişkilendirilmek üzere, yerli katkı karşılığı ödenek talepleri ile bir DPT'ye gönderilecek.

Ulusal Program, AB'ye uyum amacıyla hazırlanan diğer plan, program ve strateji dokümanlarında yer alan amaçlar ile Mali İşbirliği Komitesi'nce belirlenen ilke ve önceliklere uygun olarak kuruluşlarca gerçekleştirilen proje fikirleri AB Genel Sekreterliği tarafından DPT'ye gönderilecek.
  
Kuruluşların proje revizyon talepleri 15 Aralık 2004 tarihine kadar DPT'ye gönderilecek, bu talepler yıl sonuna kadar sonuçlandırılacak.
Karar, 1 Ocak 2004 tarihinde yürürlüğe girecek.


Yorumları Göster
Yorumları Gizle