GeriEkonomi Hortumcu kolay kolay iptal davası açamayacak
Paylaş
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Hortumcu kolay kolay iptal davası açamayacak

Adalet Bakanlığı, Bankalar Kanunu'nu değiştiren tasarıda hortumcuların dava açmasını imkansız hale getirdi. Tasarı, eski patronların el koyma kararına karşı iptal davası açabilmesi için, bankanın açıklanmış son bilançosundaki sermayenin yüzde 30'u kadar ‘teminat’ yatırmasını zorunlu tutuyor.Hükümet, IMF ve Dünya Bankası'na, hortumla mücadele edilip, BDDK kararlarının etkin şekilde uygulanması için de Kurul kararları aleyhine açılacak davaların kurala bağlanması sözünü tuttu. Meclis'teki Bankacılık Kanunu'nu değiştiren tasarıda, hortumcuların, dava açması neredeyse imkansız hale getirildi.Bankalardan hortumlanan paraları ‘‘Kara Para Yasası’’ kapsamına sokup ‘‘Hazine alacağı’’ sayarak, geçmişe dönük tahsil yolu açan 30 maddelik tasarıya, IMF ve Dünya Bankası'na bulunulan tahahüd ışığında Adalet Bakanlığı son dakika rötuşu yaptı. Tasarıda, eski patronların BDDK'nın el koyma kararına karşı iptal davası açabilmesi için, bankanın açıklanmış son bilançosundaki ödenmiş sermayenin yüzde 30'u kadar ‘teminat’ yatırmasını zorunlu tutan düzenleme yapıldı. Buna göre sözgelimi ödenmiş sermayesi 500 trilyon lira olan bir bankaya el konulması halinde, banka patronunun BDDK aleyhine Danıştay'da dava açabilmesi için mahkemeye 150 trilyon liralık bir teminat yatırması gerekecek. SÜRPRİZ TIRPANTasarıya, Başbakanlık'ta, Adalet Bakanlığı'nın talebi dışında süpriz bir tırpan geldi. Maliye'nin karşı çıkması üzerine, hortum davalarını takip edecek ve alacakların tahsilini yapacak Hazine avukatlarına verilecek aylık 500 milyonluk ek ödeneğe ilişkin maddeler tasarıdan çıkarıldı. Hortumla mücadalede görev yapacak denetim elemanlarına verilecek ek ödemelere ilişkin maddeler de tırpanlandı. Adalet Bakanlığı'nın ise hortumla mücadele ve batık bankalardaki alacakların tahsilatlarının hızlandırılması için bu ek ödeneklerin çıkarılması gerektiği görüşünde olduğu belirlendi.Tasarıda, yapılan bir başka değişiklikle de Danıştay 10. Dairesi, bankacılık suçlarıyla ilgili ‘‘özel ihtisas dairesi’’ haline getirildi. Bu davalar ‘‘acil’’ iş olarak ve ‘‘yürürlüğü durdurma’’ talepli olmaları halinde, duruşmalı görülecek. 10. Daire, Bankalar Kanunu dışında, Sermaye Piyasası Kanunu, Elektrik Piyasası Kanunu, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun, Kamu İhale Kanunu gibi kanunlardan doğan usülsüzlüklere dönük davalara artık ihtisas dairesi olarak bakacak. Tasarı geçmişe yürüyecek Tasarının geçici 3. maddesiyle banka hortumlama soruşturmaları ve bu davalardan aldıkları cezaların infazı devam eden kişiler hakkında, getirilen tedbirlere başvurulabileceği, malvarlıklarına el konabileceği belirtildi. Alacak takibi davalarında zamanaşımı süresi 20 yıla çıkarılarak, zamanaşımı nedeniyle borçtan kurtuluş yolu da kapatıldı. Tasarı, batık banka patronlarının ve yöneticilerinin TMSF ve Hazine'ye olan borçları ve tazminatları ödenmedikleri veya malvarlıklarından tahsil edilmediği sürece haklarındaki cezaların paraya çevrilip, erteleme ve şartla tahliye hükümlerinden yararlandırılmamalarını da öngörüyor. Madde yasalaşınca, artık hortumcular devlete olan borçlarını ödemeden hapisten çıkamayacaklar. Gerekçede, el konulan veya iflas yoluyla tasfiye edilen bankaların alacak ve borçlarını üstlenen TSMF'nin Hazine'den ve piyasadan borç aldığı, özellikle Hazine'ye 25 milyar dolar borçlandığı belirtildi.