GeriEkonomi Her dört kişiden biri yoksulluk sınırında yaşıyor
Paylaş
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
  33
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Her dört kişiden biri yoksulluk sınırında yaşıyor

Her dört kişiden biri yoksulluk sınırında yaşıyor
refid:3931922 ilişkili resim dosyası

Türkiye’de açlık sınırının altında yaşayanların sayısı 2004 yılında 909 bin kişiye yükselirken, yoksulluk sınırının altındaki nüfus ise 17 milyon 991 kişiye indi. Buna göre Türkiye’de her dört kişiden biri yoksulluk sınırının altında yaşıyor. 14.5 milyon kişi ise günlük 4 dolarla geçiniyor.

Türkiye’de açlık sınırının altında yaşayanların sayısı 2004 yılında 909 bin kişiye yükselirken, yoksulluk sınırının altındaki nüfus ise 17 milyon 991 kişiye indi. Buna göre Türkiye nüfusunun yüzde 1.29’u açlık sınırının, yüzde 25.6’sı ise yoksulluk sınırının altında yaşıyor.

TÜİK 2004 yılında dört kişilik bir ailenin açlık sınırını 182 YTL, yoksulluk sınırını da 429 YTL olarak hesapladı.
2004 yılında yapılan çalışmaya göre Türkiye’de 11 bin kişi satınalma gücü paritesine göre 1 doların (78 YTL) altında, 1 milyon 752 bin kişi günlük 2.15 doların (1.68 YTL) 14 milyon 681 bin kişi de 4.3 doların (3.35 YTL) altında bir harcamayla geçiniyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2004 Hanehalkı Bütçe Anketi sonuçlarıdan elde edilen Yoksulluk Çalışmasının sonuçlarını açıkladı. Sonuçlar Türkiye genelinde özellikle yoksulluk oranının kentlere bağlı olarak azalma eğiliminde olduğunu, ancak kırsal kesimde tam bir yoksulluk ve açlık patlaması yaşandığını gösteriyor.

Türkiye’de 2001 krizinden sonra uygulanan ekonomik politikalar kentlerdeki açlık ve yoksulluk sınırının altında yaşayan nüfusu azalttı. Ancak özellikle tarımsal politikalarda "reform" adıyla yapılan köklü değişikliklerin kırsal kesimde yoksulluk ve açlığı artırdığını ortaya çıkardı.

KIRSAL KESİMDE AÇLIK ARTIYOR

TÜİK’in çalışmasına göre 2003 yılında 894 bin olan Türkiye genelindeki açlık sınırının altında yaşayan nüfus, 2004 yılında 909 bine yükseldi. Kentlerde açlık sınırının altındaki nüfus 311 binden 269 bine inerken, kırsal kesimde bu sayı 640 bine yükseldi. Açlık (gıda yoksulluğu) çekenlerin Türkiye genelinde yüzde 1.29 olan nüfusa oranı değişmezken, kentlerde yüzde 0.74’ten yüzde 0.62’ye inen bu oran kırsal kesimde ise yüzde 2.15’ten 2.36’ya yükseldi. Kırsal kesimde açlık oranı 2001 krizinin hemen ertesinde; 2002 yılında yüzde 2.01 olarak belirlenmişti.

KIRSAL KESİMDE HER 100 KİŞİDEN 40’I YOKSUL

Türkiye genelinde 2003 yılında 19 milyon 458 bin kişi olarak belirlenen yoksulluk (gıda ve gıda dışı) yoksulluk sınırının altında yaşayanların sayısı 2004 yılında 17 milyon 991 bin kişiye geriledi. Ancak bu gerileme tümüyle kentlerdeki yoksul sayısının 9 milyon 377’den 7 milyon 146’ye gerilemesinden kaynaklandı. Kırsal kesimde ise bu sayı 10 milyondan 10 milyon 846 bin kişiye ulaştı.

Türkiye genelinde 2003 yılında yüzde 28.12 olan yoksulluk oranı yüzde 25.6’ya indi. Bu oran kentlerde yüzde 22.3’ten yüzde 16.57’ye kadar gerilerken, kırsal kesimde yüzde 37.13’ten yüzde 39.97’ye yükseldi.

TÜİK’in belirlemelerine göre Türkiye’de 9 milyon 967 bin kişi göre mutlak yoksulluk sınırında yaşıyor. Mutlak yoksulluk sınırındakilerin Türkiye genelinde yüzde 14.18 olan nüfusa oranı. Kentlerde yüzde 8.34’e inerken kırsal kesimde ise yüzde 23.48’e çıktı. Söz konusu oran 2003 yılında Türkiye geneli için yüzde 15.51, kentler için yüzde 11.26 ve kırsal kesim için de yüzde 22.08 olarak hesaplanmıştı.

FERT YOKSULLUK ORANI (YÜZDE)

YÖNTEMLER

Türkiye 2003

Türkiye 2004

Kent 2003Kent 2004

Kır 2003

Kır 2004

Gıda yoksulluğu (açlık)

1,29 1,29 0,74 0,62 2,15 2,36

Yoksulluk (Gıda+ gıda dışı)

28,12 25,60 22,30 16,57 37,13 39,97

Kişi başı günlük  1 doların altı*

0,010,02 0,01 0,01 0,01 0,02

Kişi başı günlük 2.15 doların altı*

2,392,49 1,54  1,23 3,714,51

Kişi başı günlük  4.3 doların altı*

23,75   20,8918,3113,5132,1832,62

Göreli yoksulluk

15,51 14,1811,268,34 22,08 23,48

 

 

 

 

 
(*) - 1 doların, satın alma gücü paritesine göre karşılığı olarak 2003 yılı için 732 bin 480 TL, 2004 yılı için ise 780 bin 121 TL kullanıldı.

 
11 BİN KİŞİ GÜNDE 780 BİN LİRA BİLE HARCAYAMADI

TÜİK’in belirlemelerine göre satınalma gücü paritesine göre Türkiye’de 2004 yılında bir doların (78 YTL) altında yaşayanların sayısı 9 bin kişiden 11 bin kişiye yükseldi. Kişi başına günlük 2.15 doların altında (1.68 YTL) bir harcamayla geçinenlerin sayısı 1 milyon 655 bin kişiden 1 milyon 725 bin kişiye yükseldi. Günlük ortalama 4.3 doların (3.35 YTL) altında bir harcamayla yaşayanların sayısı da 16 milyon 433 binden 14 milyon 681 bin kişiye indi. TÜİK söz konusu hesaplamayı yaparken satınalma gücü paritesine göre 1 dolar kurulu 78 YTL (780 bin 121 lira) olarak esas aldı.

Buna göre Türkiye nüfusunun yüzde 0.02’si günlük bir doların, yüzde 2.49’u 2.15 doların, yüzde 20.89’u ise 4.3 doların altında harcamayla geçiniyor. Söz konusu oranlar kırsal kesimde kentlere göre çok daha yüksekte seyrediyor. Günlük 2.15 doların altında bir parayla geçinenlerin oranı kırsal kesimde yüzde 4.51’e, 4.3 doların altında bir harcamayla geçinenlerin oranı ise yüzde 32.62’ye kadar çıkıyor.

TÜİK: "10 KİŞİLİK AİLE 803 YTL İLE GEÇİNİR"

TÜİK yoksulluk çalışmasını yaparken dört kişilik bir aile için açlık sınırını 2004 yılında 182 YTL (182 milyon lira), yoksulluk sınırını ise 429 YTL (429 milyon lira) olarak esas aldı. Söz konusu tutarlar 2003 yılında sırasıyla 168 YTY ve 417 YTL olarak dikkate alınmıştı.

TÜİK 2005 yılı için de dört kişilik ailenin açlık sınırını 191 milyon lira (191 YTL) yoksulluk sınırını da 464 milyon lira (464 YTL) olarak belirledi.

TÜİK’e göre 2004 yılında 81 YTL olan bir kişinin açlık sınırı 2005 yılında 85 YTL, iki kişilik ailenin açlık sınırı 122 YTL'den 128 YTL'ye, üç kişilik ailenin açlık sınırı ise 154 YTL'den 162 YTL'ye yükseldi. Yoksulluk sınırı ise bir kişi için 190 YTL'den 206 YTL'ye, iki kişi için 288 YTL'den 311 YTL'ye, üç kişilik aile için de 363 YTL'den 393 YTL'ye çıktı.

Çalışmaya göre 10 kişilik bir ailenin açlık sınırı ise 2004 yılında 315 YTL, 2005 yılında ise 330 YTL olarak gerçekleşti. TÜİK’e göre 2004 yılında 742 YTL'nin, 2005 yılında ise 803 YTL'nin altında harcama yapabilen 10 kişilik bir aile yoksulluk sınırının altında kaldı.

 
TARIMDAKİLERİN YÜZDE 40.88’İ YOKSUL

TÜİK’in çalışmasının sonuçlarına göre hanehalkı fertlerinin çalıştığı sektörlere göre en yüksek yoksulluk yüzde 40.88’le tarım sektöründe çalışanlar arasında yaşanıyor. Bu oran 2002 yılında yüzde 36.2, 2003 yılında ise yüzde 39.89 olarak belirlenmişti.

Sanayi sektöründe çalışanlar arasındaki yoksulluk oranı ise yüzde 21.34’ten yüzde 15.34’e indi. Hizmetler sektöründe ise bu oran yüzde 16.76’dan yüzde 12.36’ya geriledi. İşsizler arasındaki yoksulluk oranı yüzde 30.97’den yüzde 27.37’ye gerilerken, ekonomik olarak aktif olmayan nüfus arasındaki yoksulluk oranı ise yüzde 22.82’den yüzde 20.95’e indi. Türkiye genelinde 15 yaş altındaki nüfusun ise yüzde 34.02’sinin yoksulluk sınırının altında yaşadığı belirlendi.

Hanehalkı bireylerinin işteki durumlarına göre yoksulluk göstergeleri ise Türkiye’de yoksulluğun en yaygın olduğu kesimin ücretsiz aile işçileri olduğunu ortaya çıkardı. Buna göre tarım sektördünde yaygın olan ücretsiz aile işçilerinin yüzde 38.73’ü, kendi adına çalışanların yüzde 30.48’i, yevmiyelilerin yüzde 37.52’si, ücretli çalışanların yüzde 10.35’i, işverenlerin ise yüzde 6.94’ü yoksulluk sınrının altında bulunuyor.

ATAERKİL AİLELER DAHA YOKSUL

Aile türüne göre ise Türkiye’de ataerkil ailelerin yüzde 32.02’sinin, çekirdek ailenin ise yüzde 23.25’inin yoksulluk sınırının altında bulunduğu belirlendi. Hanehalkı büyüklüğü arttıkça yoksulluk oranını da yükseldiği belirlendi. Buna göre Türkiye’de 7’den fazla fert bulunan ailelerin yüzde 51’i yoksulluk sınırının altında yaşıyor.5-6 kişilik ailelerin yüzde 27.4’ü, 3-4 kişilik ailelerin yüzde 13.71’i 1-2 kişilik ailelerin ise yüzde 14.94’ü yoksul konumunda bulunuyor. Türkiye’deki ailelerin yüzde 20.67’si yoksulluk çekiyor.


Yorumları Göster
Yorumları Gizle