GeriEkonomi Her 4 Türk’ten biri yoksulluk sınırında
Paylaş
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
  3
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Her 4 Türk’ten biri yoksulluk sınırında

Her 4 Türk’ten biri yoksulluk sınırında
refid:3936599 ilişkili resim dosyası

TÜİK’in belirlemelerine göre Türkiye’de açlık sınırının altında yaşayanların sayısı 2004 yılında 909 bin kişiye yükselirken, yoksulluk sınırının altındaki nüfus ise 17 milyon 991 kişiye indi. Buna göre Türkiye nüfusunun yüzde 1.29’u açlık sınırının, yüzde 25.6’sı ise yoksulluk sınırının altında yaşıyor. TÜİK 2004 yılında dört kişilik bir ailenin açlık sınırını 182 YTL, yoksulluk sınırını da 429 YTL olarak hesapladı.

TÜRKİYE’de açlık sınırının altında yaşayanların sayısı 2004 yılında 909 bin kişiye kadar yükselirken, yoksulluk sınırının altındaki nüfus ise 17 milyon 991 bine indi. Türkiye genelinde her yüz kişiden 1.29’unun açlık, yüzde 25.6’sının ise yoksulluk sınırının altında bulunduğunu ortaya çıkaran TÜİK’in yoksulluk araştırması, kırsal kesimde hem yoksulluğun hem de açlığın giderek büyüdüğünü gösteriyor. Kırsal kesimde açlık çekenlerin oranı yüzde 2.39’a yoksulluk sınırının altındaki nüfusun oranı ise yüzde 40’a kadar yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2004 Hanehalkı Bütçe Anketi sonuçlarıdan elde edilen Yoksulluk Çalışmasının sonuçlarını açıkladı. Sonuçlar Türkiye genelinde özellikle yoksulluk oranının kentlere bağlı olark azalma eğiliminde olduğunu, ancak kırsal kesimde tam bir yoksulluk ve açlık patlaması yaşandığını gösteriyor. Türkiye’de 2001 krizinden sonra uygulanan ekonomik politikalar kentlerdeki açlık ve yoksulluk sınırının altında yaşayan nüfusu azalttı. Ancak özellikle tarımsal politikalarda "reform" adıyla yapılan köklü değişikliklerin kırsal kesimde yoksulluk ve açlığı artırdığını ortaya çıkardı.

KIRSALDA AÇLIK ARTIYOR:

TÜİK’in çallışmasına göre 2003 yılında 894 bin olan Türkiye genelindeki açlık sınırının altında yaşayan nüfus, 2004 yılıda 909 bine yükseldi. Kentlerde açlık sınırının altındaki nüfus 311 binden 269 bine inerken, kırsal kesimde bu sayı 640 bine yükseldi. Açlık (gıda yoksulluğu) çekenlerin Türkiye genelinde yüzde 1.29 olan nüfusa oranı değişmezken, kentlerde yüzde 0.74’ten yüzde 0.62’ye inen bu oran kırsal kesimde ise yüzde 2.15’ten 2.36’ya yükseldi. Kırsal kesimde açlık oranı 2001 krizinin hemen ertesinde; 2002 yılında yüzde 2.01 olarak belirlenmişti.

KIRSALDA YÜZDE 40 YOKSULLUK:

Türkiye genelinde 2003 yılında 19 milyon 458 bin kişi olarak belirlenen yoksulluk (gıda ve gıda dışı) yoksulluk sınırının altında yaşayanların sayısı 2004 yılında 17 milyon 991 bin kişiye geriledi. Ancak bu gerileme tümüyle kentlerdeki yoksul sayısının 9 milyon 377’den 7 milyon 146’ye gerilemesinden kaynaklandı. Kırsal kesimde ise bu sayı 10 milyondan 10 milyon 846 bin kişiye ulaştı. Türkiye genelinde 2003 yılında yüzde 28.12 olan yoksulluk oranı yüzde 25.6’ya indi. Bu oran kentlerde yüzde 22.3’ten yüzde 16.57’ye kadar gerilerken, kırsal kesimde yüzde 37.13’ten yüzde 39.97’ye yükseldi. TÜİK’in belirlemelerine göre Türiye’de 9 milyon 967 bin kişi göre mutlak yoksulluk sınırında yaşıyorb Mutlak yoksulluk sınırındakilerin Türkiye genelinde yüzde 14.18 olan nüfusa oranı. Kentlerde yüzde 8.34’e inerken. Kırsal kesimde ise yüzde 23.48’e çıktı. Söz konusu oran 2003 yılında Türkiye geneli için yüzde 15.51, kentler için yüzde 11.26 ve kırsal kesim için de yüzde 22.08 olarak hesaplanmıştı.

Tarımda yoksulluk yüzde 40’ın üzerine çıktı

TÜRKİYE genelinde, 15 ve daha yukarı yaştaki istihdam edilen ve tarım sektöründe çalışan yoksulların nüfus içindeki payı 2003’de yüzde 10,92’den yüzde 11,29’a, sanayide yüzde 7,17’den yüzde 7,54’e, hizmet sektöründe yüzde 13,28’den yüzde 13,32’ye çıktı. Türkiye çapında fertlerin yoksulluk oranı tarım sektöründe yüzde 39,89’dan yüzde 40,88’e çıkarken, sanayide yüzde 21,34’den yüzde 15,64’e, hizmetlerde de yüzde 16,76’dan yüzde 12,36’ya, işsizlerde yüzde 30,97’den yüzde 27,37’ye indi. Fert yoksulluk oranı ekonomik olarak aktif olmayan kesimde yüzde 22,82’den yüzde 20,95’e, 15 yaşından küçük fertlerde ise yüzde 37,04’den yüzde 34,02’ye geriledi.

Eğitim arttıkça yoksulluk azalıyor

VERİLER
, eğitim durumu yükseldikçe yoksul olma riskinin de azaldığını ortaya koydu. Okur yazar olmayıp yoksul konumda olanların nüfus içindeki payı 2003’de yüzde 9,66 iken bu oran 2004’de yüzde 10,22’ye çıktı. Aynı dönemde yüksek okul, fakülte bitirenlerin nüfus içindeki payı yüzde 4,41’den yüzde 4,77’ye yükseldi. Okur yazar olmayanlarda fert yoksulluk oranı ise 2003 yılında yüzde 42,42 iken 2004 yılında yüzde 45,11’e çıktı. Buna karşılık yüksek okul, fakülte bitirenlerin yoksulluk oranı ise yüzde 2,66’dan 2004’te yüzde 1,33’e indi.

Ataerkil aileler daha yoksul

AİLE türüne göre ise Türkiye’de ataerkil ailelerin yüzde 32.02’sinin, çekirdek ailenin ise yüzde 23.25’inin yoksulluk sınırının altında bulunduğu belirlendi. Hanehalkı büyüklüğü arttıkça yoksulluk oranını da yükseldiği belirlendi. Buna göre Türkiye’de 7’den fazla ferkt bulunan ailelerin yüzde 51’i yoksulluk sınırının altında yaşıyor.5-6 kişilik ailelerin yüzde 27.4’ü, 3-4 kişilik ailelerin yüzde 13.71’i 1-2 kişilik ailelerin ise yüzde 14.94’ü yoksul konumunda bulunuyor. Türkiye’deki ailelerin yüzde 20.67’si yoksulluk çekiyor.

Çalışan yoksulun oranı yüzde 13.66

TÜİK’
e göre Türkiye’de 2004 yılında, ücretli, maaşlı olarak çalışan ve yoksul konumda bulunanların nüfus içindeki payı, bir önceki yıla göre, 0,20 puan artarak yüzde 13,46’dan yüzde 13,66’ya çıktı. Kentlerde 15 ve daha yukarı yaşta istihdam altındaki fertler kapsamında, maaşlı olarak çalışan ve yoksul konumda bulunanların nüfus içindeki payı 2003’de yüzde 17,47 iken 2004’de yüzde 17,88’e yükselirken, kırsal bölgelerde yüzde 7,25’den yüzde 6,96’ya indi. Aynı dönemde, Türkiye genelinde ücretli ve maaşlı olarak çalışan fertlerin yoksulluk oranı, yüzde 15,28’den yüzde 10,35’e, kentlerde yüzde 14,27’den 8,79’a, kırsal kesimde de yüzde 19,03’den yüzde 16,71’e geriledi. Türkiye çapında ekonomik olarak aktif olmayan ve yoksul konumda bulunanların nüfus içindeki payı yüzde 36,70’den yüzde 36,08’e, 15 yaşından küçük yoksul fertlerin oranı da yüzde 28,77’den yüzde 28,65’e indi.

Yorumları Göster
Yorumları Gizle