GeriEkonomi Hazine'nin borç yapılandırması 5 yılı geçemeyecek
Paylaş
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
  0
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Hazine'nin borç yapılandırması 5 yılı geçemeyecek

Hazine’nin garantiler ve mevzuat gereği işlemler nedeniyle yaptığı ödemeler ve Hazine tarafından ikrazen ihraç edilen devlet iç borçlanma senetlerine ilişkin yeniden yapılandırma anlaşmaları imzalanmasına yönelik yönetmelik yayımlandı.

Buna göre, yeniden yapılandırma süresi 5 yılı geçmeyecek ve 1 yıl geri ödemesiz dönem öngörülebilecek. Faizler Hazine’nin borçlanma maliyeti dikkate alınarak belirlenecek ve ödemesiz süre faizler için söz konusu olmayacak.
Hazine Alacaklarının Yönetimi, Takip ve Tahsiline Dair Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı. Sayıştay’ın raporuna göre 19 yerel yönetim biriminin yeniden yapılandırılması beklenen 9.9 milyar YTL’lik borcu bulunuyor. Borçlu kuruluşun tahakkuk eden gecikme zammıyla birlikte vade tarihinden itibaren 25 gün içinde Hazine hesabına ödeme yapmaması durumunda Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında tahsil için Maliye Bakanlığı’na bildirim öngörülürken, daha önce borcu bildirilen kuruluşlar için bildirimden sonra vadesinde ödenmeyen borçlar için bu süre dikkate alınmayacak.

18 EKİM’DEN SONRAKİ BORÇLAR YAPILANDIRILMAYACAK

Yönetmelikten önce vadesi geçmiş Hazine alacakları dışında vadesi geçmiş Hazine alacaklarının yapılandırılmayacağı hüküm altına alınırken, yapılandırılan Hazine alacaklarının her bir taksidinin de "mücbir sebep" dışında yeniden yapılandırılmayacağı kaydedildi. Mücbir sebep, yönetmelikte Bakanlar Kurulu tarafından doğal afet olarak değerlendirilen durumlar olarak tanımlandı.
Vadesinde tahsil edilmeyen, ancak takibi başlamamış Hazine alacakları, en eski vadeli olandan başlamak üzere öncelikle gecikme faiz tutarı, daha sonra masraf, faiz ve anapara ödemelerine mahsup edilerek tahsil edilecek.

KREDİ DEVARLMA VE İKRAZ ANLAŞMASI YAPILACAK

Garantiler nedeniyle üstlenilen tutarların takip ve tahsilatı amacıyla Hazine Müsteşarlığı ile borçlu arasında "Kredi Devralma ve İkraz Anlaşması" imzalanacak. Farklı tarihlerde birden fazla üstlenim yapılırsa üstlenim yapıldığı tarihteki kurlar esas alınarak Hazine’nin belirleyeceği para birimine çevrilip ödeme planına bağlanacak. Faiz hesaplamasında da üstlenim tarihleri esas alınacak.

Garanti kapsamında ödeme yükümlülüğünü yerine getirmeyen ve Hazine Garantileri Kapsamında Yapılacak Ödemelerin Üstlenilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine uymayan kuruluşlar, üstlenilen tutarları hesaplanacak faizi ile birlikte 30 gün içerisinde bir kerede Hazine’ye ödeyecekler.

HAZİNE’NİN UYGUN GÖRECEĞİ PARA BİRİMİ ESAS ALINACAK

Dolar ve Euro dışındaki döviz cinslerinden yapılan üstlenimler sonucu doğan Hazine alacakları, üstlenim tarihindeki kurlar esas alınarak Hazine’nin uygun göreceği para birimine çevrilecek. Üstlenilen tutarlardan oluşan Hazine alacağının toplam geri ödeme süresi 5 yılı, geri ödemesiz dönemi 1 yılı geçemeyecek. Bu tutarlar için belirlenecek faiz oranı Hazine’nin borçlanma maliyetleri dikkate alınarak Hazine tarafından belirlenecek. Ayrıca faiz için geri ödemesiz dönem verilmeyecek.

BORÇLUNUN ÖDEME GÜCÜ DENETLENECEK

Yönetmelikte, Hazine alacaklarının yapılandırılmasında uygulanacak esaslar ve usuller de belirlendi. Buna göre borçlu, mücbir sebep ya da Hazine’nin değerlendirme hakkı saklı kalmak üzere mali yapıdaki bozulma nedeniyle ödeyememe durumu ortaya çıkarsa borcun yapılandırılması talebinde bulunabilecek. Borçlunun ödeme gücüne ilişkin olarak Hazine kontrolörleri denetim yaptırabilecek. Yapılandırılması uygun görülen Hazine alacağının toplam geri ödeme süresi 5 yılı, geri ödemesiz dönemi 1 yılı geçemeyecek. Yapılandırılan tutara Hazine borçlanma maliyetleri dikkate alınarak belirlenecek oranda faiz uygulanacak. Faizler için geri ödemesiz dönem öngörülmeyecek.

Yapılandırılması uygun görülen Hazine alacağı için Hazine ile borçlu arasında anlaşma imzalanacak. Yapılandırma anlaşmasının mevcut anlaşmaların eki ve ayrılmaz parçası olarak düzenleneceği kaydedilen yönetmelikte, yapılandırmanın maddi ve şahsi teminatların düşürülmesi anlamına gelmeyeceği, müşterek borçlu ve müteselsil kefillerin de kefaletten çekilme hakkının bulunmayacağı belirtildi.

Yapılandırma anlaşmasına borcun herhangi bir taksitinin vadesinde ödenmemesi durumunda bakiye borcun tamamı üzerinden Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerinin uygulanacağı yazılacak.

YENİ FİNANSMAN SAĞLAMAMA YAPTIRIMI

Yönetmelikle, Hazine alacakları kapsamında borçlunun her türlü hesap, bilgi ve belgelerini denetlemeye yetkili kılınırken, "Bu yönetmelikte getirilen yükümlülük ile sınırlamalara uymayan ve mali durumu hakkında yanıltıcı beyanda bulunarak Müsteşarlıkça üstlenim yapılmasına sebep olduğu tespit edilen borçlulara, Müsteşarlığa olan borçları tamamen ödenene kadar, Müsteşarlık tarafından yeni finansman imkanı sağlanmaz" yaptırımı getirildi.
(ANKARA/ANKA)

Yorumları Göster
Yorumları Gizle