GeriEkonomi Hayvancılığa hibe destekli proje
MENÜ
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
  0
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Hayvancılığa hibe destekli proje

Süt ve et fiyatlarında son dönemde hızlı fiyat artışları yaşanırken, geçen yıl GAP illerinde uygulamaya konulan yüzde 30-40 hibe destekli süt hayvancılığı projesinin kapsamı, Doğu Anadolu Projesi (DAP) kapsamındaki 16 il için, et hayvancılığı da dahil edilerek genişletildi.

Doğu Anadolu Projesi Kapsamındaki İllerde Etçi ve Kombine Irklarla Kurulacak Damızlık Sığır İşletmesi Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Karar uyarınca, DAP kapsamındaki Ağrı, Ardahan, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Erzincan, Elazığ, Erzurum, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Tunceli ve Van illerinde, et ve süt üretiminde verimlilik ile kalitenin artırılması ve bölgesel kalkınmayı sağlamaya yönelik olarak, üreticilerin, etçi ve kombine ırklarla 2010-2012 döneminde kuracakları büyükbaş damızlık amaçlı sığır işletme yatırımları desteklenecek.

DAP kapsamındaki illerde bireysel veya bir arada yapacakları özsermayeye dayalı, en az 50 baş ve üzeri kapasiteye sahip projeli etçi ve kombine ırklarla kurulacak damızlık sığır işletme yatırımlarında, hayvan alımı ile süt sağım makinası ve soğutma tankı alımlarında yüzde 40, yarı açık ahır yapımında yüzde 30 hibe desteği verilecek.

Karar kapsamında, gerçek veya tüzel kişilerce kurulacak işletmeler, uygulanacak hibe desteğinden bir kez yararlandırılacak ve yatırım tutarının desteklemeye esas üst sınırı her yıl uygulama esasları tebliğinde belirlenecek. Yatırım tutarının üst sınırı aşan kısmı, ayni katkı olarak yatırımcı tarafından karşılanacak. Her bir proje sahibi sadece bir projesi için hibe desteğinden yararlanabilecek.

Uygulanacak hibe desteğinden, projesi onaylanan ve projesinde belirtilen süre içinde yatırımı tamamlanan işletmeler yararlanacak. Yatırımın tamamlanamaması halinde, ek süre verilmesinde Tarım ve Köyişleri Bakanlığı il müdürlükleri yetkili olacak.

Proje ile yeni kurulacak işletmelerin desteklenmesi öngörülürken, işletmesinde, mevzuatta belirtilen şartları taşımak kaydıyla, hayvan alımı, makina alımı ve ahır yatırımı konularındaki bir veya iki yatırımı bulunduran yatırımcı, eksik kalan bir veya iki yatırımı ihtiva eden proje için başvurarak, gerçekleştirdiği yatırımın desteğinden yararlanabilecek.

Hibe ödemeleri için gerekli kaynak, Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun uyarınca, bölgesel ekonomik kalkınma ve sosyal gelişmeye yönelik yatırımların finansmanı için ayrılan kaynaktan, Tarım ve Köyişleri Bakanlığının ilgili yıl bütçesine tahsis edilen ödeneklerden karşılanacak. Ödemeler Ziraat Bankası aracılığıyla yapılacak. Bankaya, ödemeler nedeniyle destekleme tutarının yüzde 0,2;si oranında hizmet komisyonu verilecek.

Karar kapsamındaki hibe desteklemelerinden, kamu kurum ve kuruluşları ile ortaklıkları yararlanamayacak.

Destekleme ödemeleri ile ilgili hususlarda denetimi sağlayacak tedbirleri, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı alacak. Haksız ödendiği tespit edilen destekleme ödemeleriyle ilgili alacaklar, ödemenin yapıldığı tarih itibarıyla, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgililerden tahsil edilecek. İdari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç olmak üzere desteklemelerden haksız yere yararlandığı tespit edilen yetiştiricilere, Tarım Kanunu'ndaki yaptırımlar uygulanacak.

Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nca 30 gün içerisinde çıkarılacak tebliğ ile belirlenecek.

25 İLDE UYGULANACAK PROJE İÇİN 61 MİLYON LİRA KAYNAK AYRILDI

Güneydoğu Anadolu Projesi Eylem Planı (2008-2012) kapsamındaki Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak illerinde, süt sığırcılığının geliştirilmesi, modern işletmelerin kurulması, hayvansal üretimde verimliliğin ve kalitenin artırılması ile bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılması amacıyla, üreticilerin yapacakları süt sığırcılığı işletmesi yatırımlarının desteklenmesin yönelik bakanlar kurulu kararı da geçen yıl 31 Ekim'de Resmi Gazetede yayımlanmıştı.

Kararın uygulama tebliği ise ancak Kasım ayında yayımlandığı için, söz konusu projenin finansmanı amacıyla 2009'da ayrılan 14 milyon liralık ödenek kullanılamadı. Söz konusu ödenek, bu yıl kullanılmak üzere bloke edilirken, bu yıl için ayrıca 27 milyon lira ödenek kondu. Söz konusu kararname kapsamında GAP Eylem Planı kapsamındaki 9 ilde yatırım yapmak isteyenlerin başvuruları alınırken, bunlar il müdürlükleri tarafından değerlendiriliyor.
DAP kapsamındaki 16 ilde et ve süt sığırcılığına hibe destek verilmesi için de 2010 bütçesinde 20 milyon lira kaynak ayrıldığı belirtiliyor.

GAP illerinde uygulanacak proje uyarınca hibe destekten yararlanacak projelerin gelecek yıl sonuna kadar tamamlanması öngörüldüğü için, bu sürede 41 milyon liralık hibe desteğin kullanılması ile toplam 12 bin başlık süt işletmesinin faaliyete geçmiş olacağı öngörülüyor.

Bu, GAP Eylem Planı (2008-2012) kapsamındaki Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak illerinde, süt üretiminde 100 bin tona yakın bir artış ve binlerce kişinin istihdamı anlamına geliyor.

GAP ve DAP bölgesindeki 25 ilde uygulanacak hayvancılık projelerinin desteklenmesi için bu yıl 61 milyon lira kaynak ayrılmış oldu.
Bakanlığın büyük besi işletmelerinin desteklenmesi politikası sayesinde, 50 baş ve üzerine süt hayvancılığı işletmesi sayısı 4 binin üzerine çıktı. Türkiye'de 751 bin işletmede 1-5 baş, 198,6 bin işletmede 6-9 baş, 112,2 bin işletmede 10-24 baş, 22,4 bin işletmede 25-49 baş, 22,4 bin işletmede 25-50'ye kadar, 4 bin 461 işletmede 50 başın üzerinde hayvan bulunuyor.

Halen, 100 baş ve üzerin damızlık sığırcılık işletmesi kuran yatırımcılara, AB dışından, BSE ve yasak kapsamında diğer hayvan hastalıkları bulunmayan diğer ülkelerden damızlık hayvan ithalatı için izin veriliyor. Bu proje kapsamında da 100 baştan büyük işletme kuranlar, isterlerse damızlık hayvan ithal edebilecek.

Bu kapsamda yılda ortalama 2 bin civarında damızlık ithal edildiği, şimdiye kadar ithal edilen damızlık hayvan sayısının ise 17 bin düzeyinde olduğu belirtiliyor.

Yorumları Göster
Yorumları Gizle