Hayat standardı esası

Fuat Arslan E.Gelirler Kontrolörü
15.12.2001 - 10:52 | Son Güncelleme:

01.01.1999 tarihinden önce vergi sistemimizde uygulanan Hayat Standardı esası 4369 Sayılı Kanun'un Hayat Standardı esasını kaldırmasından sonra 1999 yılında uygulanmamış ancak 30.11.2000 tarih ve 24246 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 4605 sayılı kanun ile Gelir Vergisi Kanunu'na eklenen geçici 58'inci madde ile, 2000 ve 2001 yıllarıyla sınırlı olmak üzere yeniden uygulamaya konmuştur.

Halen 2002 yılında elde edilecek gelirler için Hayat Standardı uygulaması yoktur ancak, 2000 yılı gelirlerine uygulanacağı 30.11.2000 tarihinde kararlaştırıldığı gözönüne alındığı zaman, bu konuda kesin birşey söylemek için henüz erken.
Mevcut düzenlemelere göre Hayat Standardı uygulamasının ana hatları ;

Sadece ticari kazanç sahipleri ve serbest meslek erbabı kapsama dahildir.

İşe başlanılan yıl ve takip eden yılda uygulanmaz ; Hayat Standardına tabi olanlardan faaliyetine son verenler ise faaliyette bulunduğu süre oranında hesaplama yapar.

Ticari kazanç ve serbest meslek kazancı elde eden mükellefin beyanı, Hayat Standardı esasına göre belirlenen gelirden az ise, vergi hesaplamasında beyanı değil Hayat Standardı esasına göre belirlenen tutar dikkate alınır; beyanı yüksek ise beyanı üzerinden vergi hesaplanır.

Tedavi maksadıyla yapılan yurtdışı seyahatler ile bir defaya mahsus olmak üzere yapılan hac seyahatleri için ilave gösterge uygulanmaz.

Hayat Standardının uygulamasında, mükellefin kendine, eşine veya çocuklarına ait ve üzerinden gelir vergisi ödenen gelirleri ( hamiline yazılı menkul kıymetlerden elde edilen gelirler hariç), veya kendisine ya da eşine ait emekli,maluliyet, dul ve yetim aylığı bulunduğunu belgelerse; sözkonusu gelirinin yıllık tutarını Hayat Standardı esasına göre belirlenen tutardan indirebilir, dolayısıyla vergi yükünü azaltabilir.

11 ve daha yukarı yaşta bir taşıtla nakliyecilik yapan mükelleflere, ait oldukları Hayat Standardı temel göstergelerinin yarısı uygulanır.

Hayat Standardı gösterge tutarları kalkınmada öncelikli yörelerde %50 oranında indirilerek uygulanır.

Altın imalatı veya ticareti ile uğraşanlar için, faaliyetin ifa edildiği yöreler itibariyle temel gösterge tutarları %50 oranında arttırılarak uygulanır.
17.08.1999 ve 12.11.1999 tarihleri itibariyle Kocaeli,Sakarya, Yalova ve Bolu ( Düzce dahil) illerinin merkez ve ilçelerinde gelir vergisi mükellefiyeti bulunanlar ile belirtilen tarihlerdeki depremlerde varlıklarının en az %10'unu kaybedenler veya sözkonusu depremlerde eşini ya da birinci dereceden kan hısımlarından birini kaybedenler hakkında Hayat Standardı esası uygulanmayacaktır.( Burada şehir sınırlaması yoktur )
Etiketler:
Son Dakika Haberler


EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı