GeriEkonomi Harç ve Damga Vergisi yüzde 53 zamlanıyor
Paylaş
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Harç ve Damga Vergisi yüzde 53 zamlanıyor

Araçlar Kanunu'na bağlı tarifelerde yer alan maktu harçlar, yeni yıldan geçerli olmak üzere, yüzde 53.2‘lik yeniden değerleme oranında arttırıldı. Damga Vergisi tutarları da 1 Ocak 2002 tarihinden geçerli olmak üzere, aynı oranda yükseltildi. Maliye Bakanlığı’nın Harçlar Kanunu Genel Tebliği, dünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Harç artışları, 1 Ocak 2002 tarihinden itibaren uygulanacak. Tebliğ uyarınca yeni yılda mahkemelere başvurma harcı, 2 milyon 400 bin lira ile 7 milyon 530 bin lira arasında değişecek. İcraya başvurma harcı 4 milyon 960 bin lira, iflasın açılması veya konkordato isteği ve masaya katılma harcı 8 milyon 80 bin lira olacak. Özel vekaletnamelerde her bir imza için 1 milyon 470 bin lira, genel vekaletnamelerde her bir imza için ise 2 milyon 190 bin lira alınacak. Silah harcı 83 milyon lira Tebliğin , kara av tezkereleri bölümüne göre, avcı cemiyetlerine dahil olanlardan 8 milyon 80 bin lira, avcı cemiyetlerine dahil olmayanlardan 10 milyon 120 bin lira harç alınacak. Silah taşıma ve bulundurma vesikalarında ise harçlar, resmi makamlar tarafından, ‘‘hususi eşhasa (kişilere)’’ verilecek silah taşıma izin vesikalarında her yıl için 83 milyon 400 bin lira, bulundurma vesikaları için de 41 milyon 670 bin liraya yükseltildi. İşte yeni Damga Vergisi oranları AKİTLERLE İLGİLi KAĞITLAR Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler, Belli parayı ihtiva edenler: Binde 7.5 Belli parayı ihtiva etmeyenler: 2.920.000 lira.Kira mukavelenameleri: Binde 1.5.TİCARİ İŞLEMLERDE KULLANILAN KAĞITLARTicari ve mütedavil senetler, kambiyo senetlerine benzeyen senetler: Binde 7.5.Emtia senetleri, Makbuz senedi 2 milyon 920 bin, rehin senedi 1 milyon 680 bin, taşıma senedi 130 bin lira. Konşimentolar 1 milyon 680 bin lira.Bilançolar: 6 milyon 60 bin lira.MAKBUZLAR VE DİĞER KAĞITLARAvans makbuzları: Binde 7.5.Maaş, ücret, gündelik, aidat, ikramiye, harcırah v.s hizmet karşılığı alınan paralar için verilen makbuzlar ile nakli ve tediyeyi temin eden kağıtlar: Binde 6.Yıllık gelir vergisi beyannameleri: 1 milyon 420 bin lira.Kurumlar vergisi beyannameleri: 2 milyon 920 bin lira.Muhtasar beyannameler: 910 bin lira.Havale mektupları, posta ve telgraf havalenameleri 500 liraya kadan olanlar için 10 bin lira, 3 bin liraya kadar olanlar 210 bin lira, 3 bin liradan yukarı olanlar 360 bin lira. Trafik Sigortası 65 milyona çıkıyorZorunlu Karayolları Mali Sorumluluk Sigortası prim tutarları, yeni yılda artırıldı. 1 Ocak 2002 tarihinde saat 00.01'de yürürlüğe girecek yeni primler, otomobil için 65 milyon lira, kamyonet için 104 milyon lira, taksiler için de 230 milyon liraya yükseltildi. Hazine Müsteşarlığı'nın, ‘‘Zorunlu Karayolları Mali Sorumluluk Sigortası tarife ve talimatı’’na ilişkin tebliği, dünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğle, motorlu araç işletenlerin teminat ve prim tutarları artırıldı. Buna göre, araçlarda maddi teminat tutarı araç başına 2 milyar, kaza başına 4 milyar liraya yükseltildi. Tedavi giderleri de kişi başına 18 milyar liraya artırılırken, kaza başına otomobil, taksi, traktör ve diğer araçlarda 90 milyar liraya, kamyonet, minibüs, iş makinesi, kamyon ve römorklarda ise 180 milyar liraya çıkarıldı. Tebliğ uyarınca, otomobillerde Zorunlu Karayolları Mali Sorumluluk Sigortası primi 65 milyon liraya yükseltildi. Prim tutarları taksi için 230 milyon liraya, kamyonet için 104 milyon liraya, minibüs için 165 milyon liraya, iş makinası için 54 milyon liraya arttırıldı. Kamyonda prim tutarı 165 milyon liraya, otobüslerde (15-25 yolcu) 200 milyon liraya, otobüs (26 ve üstü yolcu) 520 milyon liraya yükseltildi. Traktör ve römorklarda ise prim tutarları 9 milyon liraya çıkarıldı. Sigorta şirketleri belirledikleri prim tutarlarını peşin tahsil edecekler. Otomobil, taksi, minibüs, kamyonet, motosiklet ve yük motosikletlerine, kayıtlı oldukları illere göre trafik yoğunluğu indirimi yapılacak. Otobüste her yolcuya 25 milyarlık sigortaOtobüs koltuk ferdi kaza sigortalarında da teminat tutarları, otobüsteki yolcu koltuk sayısı ile görevli personel başına tedavi giderleri ile sakatlanma ve ölüm için 25 milyar lira olarak belirlendi. Bu teminatları kapsayan zorunlu otobüs koltuk ferdi kaza sigortasının primleri, sigortalılar ile sigorta şirketleri arasında serbestçe belirlenecek. Söz konusu tarife de, 1 Ocak 2002 tarihinde saat 00.01'de yürürlüğe girecek. Araç tesçili 71 milyon lira Araçların karayolları trafik kanununa ve yönetmeliğine göre yapılacak tescil işlemlerinden bir defaya mahsum olmak üzere 71.450.000 TL A1, A2, B, F ve H sınıfı sürücü belgeleri ile K sınıfı sürücü aday belgelerinden bir defaya mahsus olmak üzere 35.630.000 TL Diğer sürücü belgelerinden 81.680.000 TL.Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak sınavlarda her sınav için 12.130.000 TL.A1, A2, B, F ve H sınıfı sürücü belgelerinden 12.130.000 TL.Diğer sürücü belgeleri vizelerinden 35.630.000 TL.Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmelik hükümlerine göre araçların belli sürelerede yapılacak teknik mayenelerinden 35.630.000 TL.Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmelik hükümlerine göre verilecek A sınıfı geçici trafik blgelerinden 357.840.000 TL.