GeriEkonomi Hangi santralde hangi usulsüzlükler yapıldı?
Paylaş
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
  0
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Hangi santralde hangi usulsüzlükler yapıldı?

Trakya Doğalgaz Kombine Çevrim Santralı: Yatırım dönemi için yüksek eskalasyon kabul edildi. Erken üretim tarifesinde sabit kapasite için de ödeme yapılması öngörüldü. Aynı nitelikteki Uni-Mar Santrali için belirlenenden yaklaşık 220 milyon dolar fazla devir alma bedeli belirlendi.

Uni-Mar Doğalgaz Kombine Çevrim Santralı: Yönetmeliğe uygun fizibilite raporu alınmaksızın ve maliyeti bilinmeksizin projenin yapımına karar verildi. Nasıl hesaplandığı bilinmeyen bir tarife kabul edildi. Yatırım tutarına, yatırımla ilgisi olmayan 50 milyon dolar eklenerek, elektrik satış tarifesinin yüksek tutulmasına neden olundu.

Gebze-Dilovası Doğalgaz Kombine Çevrim Santralı: Fizibilite raporunda teklif edilen toplam yatırım tutarı kontrol edilmediği gibi gerekçe gösterilmeksizin imtiyaz sözleşmesinden daha yüksek bir miktar kabul edildi.

Esenyurt Doğalgaz Kombine Çevrim Santralı: Yatırım tutarı bilinmeksizin sözleşme imzalandı, yatırım tutarına mükerrer eskalasyon uygulanması kabul edildi. Santral tipinin değişmesinden ötürü verimin artması nedeniyle gaz enerji fiyatı azaltılacağı yerde artırılarak fazla ödemeye neden olundu.

Birecik Hidroelektrik Santralı: Projeler, metrajlar ve DSİ elemanlarınca yerinde gerçekleştirilen ölçümlerle yapılan hesaplamalar, sözleşmede belirlenen çıplak yatırım maliyetinin, gerçek maliyetten yaklaşık 400 milyon mark fazla gösterildiğini ve buna bağlı olarak tarifenin yüksek saptandığını ortaya koydu.

Ahiköy I ve Ahiköy II Hidroelektrik Santralları: Projelerin toplam yatırım tutarları, sözleşme imzaladıktan sonra yapılan revizyonlarla 2 katına yükseltildi. İşletme süreleri uzatılmasına karşın elektrik satış tarifeleri azaltılmak yerine artırıldı.

Aksu-Çayköy Hidroelektrik Santralı: Projenin iç kárlılık oranı yürürlükte olan mevzuat hükümlerinin üzerinde gösterildi. İşletme süresi belirlenirken amortisman süresi dikkate alınmadı, çok uzun süreli alım yükümlülüğü altına girildi.

Berdan Hidroelektrik Santralı: Fizibilite raporunda maliyetler verilmedi, uygulama anlaşmasında projenin toplam yatırım tutarı belirtilmedi. Fon akış tablosunda kredi ve öz kaynak geri ödemeleri toplamı, fizibilite raporundaki yatırım maliyetinin üzerinde hesaplandı.

Çamlıca Hidroelektrik Santralı: Ticari işletme tarihinden sonra tarifenin sadece işletme ve bakım giderlerine eskalasyon uygulanacakken tamamına uygulandı.

Çal Hidroelektrik Santralı: Fazla üretimin ilgili yıl tam tarifesinden alma yükümlülüğü altına girildi.

Fethiye Hidroelektrik Santralı: Toplam yatırım tutarı geçerli bir gerekçe gösterilmeden yükseltildi, bu şekilde elektrik satış tarifesi de yaklaşık iki katına çıkarıldı.

Gaziler Hidroelektrik Santralı: Revize raporda daha düşük kur kullanılmasına karşın yatırım tutarı yükseltildi. Fon akış tablosu sözleşmedeki toplam yatırım tutarından fazlasının geri dönüşünü sağlayacak biçimde düzenlendi.

Girlevik II ve Mercan Hidroelektrik Santralı: Yatırım dönemi faizleri fizibilitede ve sözleşmede öngörülen tutardan daha düşük gerçekleşmesine karşın yatırım tutarı buna göre revize edilip, tarife düşünülmedi.

Kısık Hidroelektrik Santralı: Tamamı öz kaynakla finanse edildiği anlaşılan projede, toplam yatırım tutarına yatırım dönemi kredi faizi eklendi.

İskenderun İthal Kömür Santralı: Şirketin istemi üzerine kapasite Yap-İşlet Komisyonunun olumsuz görüş ve uyarılarına karşın artırıldı; böylece işletme süresi boyunca çok yüksek miktarda enerji satın alınmak zorunda kalındı.

İzmir, Gebze, Adapazarı, Ankara Doğalgaz Santralları: Teklif değerlendirmelerinden sonra devreye alma sayısını azaltıcı biçimde sözleşme değişikliği yapılması ve deneme işletme süresinin kısaltılmasıyla fazla ödemeye neden olundu.

Yorumları Göster
Yorumları Gizle