GeriEkonomi Gelir İdaresi ikiye bölünüyor
Paylaş
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Gelir İdaresi ikiye bölünüyor

Ekonomi yönetimi IMF'ye, gelir idaresinin reorganizasyonuna ilişkin düzenlemenin, mayıs sonuna kadar hazırlanacağını taahhüt etti. Yeni düzenlemede, Gelerler Genel Müdürlüğü uygulama ajansı niteliğinde Gelir İdaresi Başkanlığı'na dönüşecek.Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü'nün yeni bir yapılanmaya gitmesine yönelik çalışmalar sonuç aşamasına geldi. Gelirler Genel Müdürlüğü, Hesap Uzmanları Kurulu Başkanlığı ve Vergi Konseyi'nin bu konuda hazırladığı taslaklar tek tek değerlendirildi ve buralardaki görüş ve önerileri de dikkate alan yenibir metin hazırlığına girişildi. Yeni teşkilatlanma modeli, IMF ile de masaya yatırıldı ve yeni yapılanmanın nasıl olacağı tartışıldı. Görüşmelerde IMF'ye Mayıs ayı sonuna kadar gelir idaresinin yeniden yapılandırılmasına dönük taslağın hazır hale geleceği taahhüt edildi. Bu arada gelir idaresinin yeniden yapılanması projesine Dünya Bankası'nın da destek sağlayacağı bildirildi.          GENEL MÜDÜRLÜK YERİNE BAŞKANLIKYürütülen çalışmalarda, Gelirler Genel Müdürlüğü'nün Maliye Bakanlığı bünyesinde Gelir İdaresi Başkanlığı'na dönüşmesi kesinleşti. Başkanlığın, gelir politikalarının uygulanması, mükellef hizmetlerini yürütmesi, vergi denetimlerini gerçekleştirmesi ve bu konudaki koordinasyonu sağlaması, vergi istihbarat ve bilgi işlem faaliyetlerini yürütmesi benimsendi.  Gelir İdaresi Başkanlığı'na bağlı 2 ya da 3 Başkan Yardımcısı olması üzerinde durulurken, aynı şekilde uygulamaya ilişkin Genel Müdürlükler kurulması da kararlaştırıldı. Bazı illerde Gelir İdaresi Başkanlıkları oluşturulması öngörülen yeni düzenlemede, taşradaki diğer birimlerin de merkezdeki yapılanmaya uygun olarak reorganizasyonu gündeme geldi. POLİTİKA BELİRLEME TARTIŞMASIBu arada yeni yapılanma sırasında gelir idaresinin politika belirleme ve uygulama şeklinde ikiye bölünmesi, Maliye Bakanlığı'nda tartışma yarattı.  Vergi Konseyi'nin hazırladığı taslakta, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın sadece uygulama birimi olması, vergi ile ilgili politika üretme ve karar merciinin ise Maliye Bakanlığı bünyesinde bir başka birimce üstlenilmesi önerildi. Konseyin taslağında bu amaçla Gelir İdaresi Başkanlığı'nın yanısıra, Bakanlık içinde, ancak İdare dışında Vergi Politikaları Genel Müdürlüğü oluşturulması hükme bağlandı. IMF ile görüşmeler sırasında da bu yönde bir yapılanmaya gidileceği anlatıldı. Yeni düzenlemeye ilişkin taslak yazımında ise bu konu anlaşmazlık yarattı. Gelirler Genel Müdürlüğü ve bazı Bakanlık mensupları, vergiyle ilgili birimlerin bölünmesine karşı çıktı. Bu bürokratlar, politika belirleme yetkisinin de Gelir İdaresi Başkanlığı içine alınmasını isterken, Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın ''O zaman IMF'ye neden bu şekilde taahhütte bulunuldu. Politika belirleme yetkisi ile uygulama ayrı olsun'' diyerek, iki başlı bir yapılanmada ısrar ettiği öğrenildi.