GeriEkonomi Galataport’a sürpriz fren belediye davasından geldi
Paylaş
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
  0
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Galataport’a sürpriz fren belediye davasından geldi

Galataport’a sürpriz fren belediye davasından geldi
refid:3746959 ilişkili resim dosyası

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın Galataport’a ilişkin Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca onaylanan imar planlarının iptali için Danıştay’da açtığı davada, yürütmeyi durdurma çıktı. Galataport ihalesinin iptali ve yürütmenin durdurulması için açılan dava ise Danıştay 13. Dairesi’nde sürüyor. 13. Daire, karar vermek için 6. Daire’nin kararını bekliyordu.

DANIŞTAY’dan, Galataport projesine ilk veto geldi. AKP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Galataport’a ilişkin Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca onaylanan imar planlarının iptali için Danıştay’da açtığı davada, yürütmeyi durdurma kararı verildi. Danıştay 6. Dairesi, belediyenin 17 Ağustos 2005’te açtığı dava üzerine 7 Aralık’ta yürütmeyi durdurma kararı aldı. İmar planları yargı kararıyla durdurulan Galataport Projesi’nin de bu karar üzerine durdurulması gerektiği belirtildi. Kararın gerekçesi ise henüz tamamlanmadı. Gerekçenin önümüzdeki günlerde tamamlanarak, kararın taraflara tebliğ edilmesi bekleniyor. Danıştay 6. Dairesi daha sonra belediyenin talep ettiği gibi duruşma da yaparak, Galataport projesinin imar planlarının iptali davasını esastan sonuçlandıracak.

İPTALİ DAVASI SÜRÜYOR:

Galataport ihalesinin iptali ve yürütmenin durdurulması için açılan dava ise Danıştay 13. Dairesi’nde sürüyor. 13. Daire, karar vermek için 6. Daire’nin kararını bekliyordu. Bu kararın ardından ihaleye ilişkin olarak da yürütmeyi durdurma kararı verilebileceği belirtiliyor.

İMAR PLANLARINA DAVA:

İstanbul’un "kimliğini" oluşturan, tarihinin ve kentsel görünümünün en önemli

/images/100/0x0/55ea4f53f018fbb8f8777b5c
mekanlarından olan Karaköy’ün yıkılıp yerine dev alışveriş merkezleri ve beş yıldızlı oteller yapılmasını öngören proje için Kültür Bakanlığı’nca plan onayı verilmişti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı da bakanlığın Galataport Projesi için onayladığı "İstanbul Beyoğlu Tophane Salıpazarı Kruvaziyer Yat Limanı’na ait 1/5000 ve 1/1000 ölçekli nazım ve uygulama imar planlarının" iptali ve yürütmesinin durdurulması talebiyle Danıştay’da dava açtı. Danıştay 6. Dairesi davanın ilk aşamasını sonuçlandırdı ve planlarla ilgili yürütmeyi durdurma kararı verdi.

BAKANLIK NASIL SAVUNDU:

Kültür Bakanlığı’nın savunmasında ise davanın hukuki dayanaktan yoksun olduğu savunularak, Beyoğlu, Tophane ve Salı Pazarı’nın Bakanlar Kurulu kararıyla Turizm Merkezi ilan edildiğine dikkat çekildi. Bakanlığın turizm merkezleri içinde her ölçekteki planları yapmaya, yaptırmaya, resen onaylamaya ve tadil etmeye yetkili olduğu belirtilerek, şöyle denildi: "İstanbul ve Türkiye turizmi için çok önemli bir yeri olan kruvaziyer turizminin gelişimini sağlayacak ve dünya kenti olma iddasındaki İstanbul Kenti’ne çağdaş bir kruvaziyer limanı kazandıracak böylesine büyük bir projenin uygulamaya geçmesi ülke ekonomisi ve turizmi açısından önem arzetmektedir."

Belediye’nin dava dilekçesinde neler var

Galataport için planlanan alan İstanbul 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 7.7.1993 günlü 4720 sayılı kararı ile "Kentsel Sit" alanı ilan edilen bölge içinde kalıyor. Alan içinde ve yakın çevresinde tescilli eski eserler ile önemli anıt eserler bulunuyor.

Bakanlıkça onanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planlar incelendiğinde plan paftalarının üzerine İstanbul 1 numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun planları uygun gördüğüne dair herhangi bir karar veya onayının bulunmadığı ve planlarda koruma amaçlı plan kriterlerine ve tekniğine uyulmadığı tespit edildi.

Dava konusu planlar belediyemizce hazırlanıp İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile de aynen uygun bulunarak, İstanbul 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’na gönderilen ve halen ilgili koruma bölge kurulunda bulunan 1/5000 ölçekli Beyoğlu Salıpazarı-Kabataş kıyı bandı koruma amaçlı nazım imar planı ve plan raporu ile bağdaşmıyor.

Dava konusu planlar, plan yapımına ait esaslara dair yönetmelik hükümlerine uygun olarak çizilmemiş olup 1/5000 ölçekli planda yoğunluk yükseklik değerleri belirtilmiyor.

Dava konusu plan notlarının beşinci maddesinde sözkonusu alanın toplumun yararlanmasına ayrılan yapı ve turizm tesisi olduğu belirtilmesine rağmen bu alandan toplumun direkt olarak nasıl yararlanabileceği ve tapuya konulacak bu şerhin fiiliyatta ne sağlacağına ait herhangi bir plan kararının olmadığı görüldü.

Plan sahasında toplum yararı gözetiliyorsa, bunun plan notlarında ve plan üzerinde çizim olarak kanun ve yönetmeliklerin belirlediği kriterlere göre belirtilmediği görüldü. Karaköy ve Fındıklı arasındaki bölgede kullanıcıların sahile inebileceği mekanların azlığı ve yetersizliği büyük sorun olup, sözkonusu planlama alanı içinde bu konuya dikkat edilmediği ve olabildiğince topluma açık deniz kenarı yeşil alan bırakılmadığı görüldü.

Bakanlıkça kamu menfaati gözetilmeden kamu yararı kavramı gözardı edilerek, onaylanan dava konusu planların uygulanmaları halinde telafisi imkansız zararların doğacağı ortadadır.


Yorumları Göster
Yorumları Gizle