GeriEkonomi Fon'da 5 banka kaldı
Paylaş
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
  0
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Fon'da 5 banka kaldı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu`na (TMSF), 1997 yılından bu yana 19 banka devredilmesine karşın "satış, kapatma ve birleştirme" işlemlerinin ardından Fon`un elinde 5 banka kaldı.

Söz konusu bankalar, Türk Ticaret Bankası, Tarişbank, Bayındır Bank, Sitebank ve Toprak Bank`tan oluşuyor.

NovaBank`a satış sürecindeki Sitebank`ın dışarda tutulması halinde ise Fon`un elindeki banka sayısı 4`e inecek.

Fon`a daha önce devredilenlerden Kentbank, Etibank ve İktisat Bank`ın bankacılık yapma ve mevduat kabul etme izni kaldırılırken, Sümerbank, Demirbank, Bank Ekspres`in ise satışı gerçekleşti. EGS Bank`ın bankacılık yapma ve mevduat kabul etme izni de, 18 Ocak 2002 tarihi itibarıyla kaldırılmış olacak.

Egebank, Yurtbank, Yaşarbank, Bank Kapital, Ulusal Bank, Sümerbank çatısı altında, İnterbank, Esbank da Etibank bünyesi içinde birleştirildi.

Türk Ticaret Bankası`nın bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izninin kaldırılması konusunda, Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu yürütmeyi durdurma kararı aldı.

Tarişbank`ın Fon`a devrine ilişkin BDDK kararın da, Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu`nun 23 Kasım tarihinde aldığı kararla yürütmesi durduruldu.

TÜRK TİCARET BANKASI

BDDK, Türk Ticaret Bankası hakkında, 1997- 2000 yılları arasında yapılan toplam 952 milyon 447.8 bin dolar tutarındaki kaynak aktarımına rağmen satış imkanı bulunmaması nedeni ile bankanın, bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izninin 1 Temmuz 2001tarihi itibarıyla iptal edilmesine ilişkin karar aldı.

Ancak, Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu yürütmeyi durdurma kararı aldı.

İLK SATIŞ

Fon bünyesindeki bankaların ilk satışı Bank Ekspres`in devri ile gerçekleşti. 12 Aralık 1998 tarihinde Fon`a devredilen Bank Ekspres 30 Haziran tarihinde Tekfen Grubuna satıldı. 18 Ekim tarihi itibarıyla devir işlemleri tamamlanırken, faaliyetine Tekfenbank olarak devam ediyor.

BDDK, Fon bankalarından Egebank, Yurtbank, Yaşarbank, Bank Kapital, 26 Ocak 2001 tarihinde Sümerbank ile birleştirilmesini kararlaştırdı. Kurul, 14 Nisan 2001 tarihinde Ulusal Bank`ı Sümerbank ile birleştirilmesi kararını verdi.

TMSF, Sümerbank`ın, Ordu Yardımlaşma Kurumu`na (OYAK) satış ve devrine ilişkin sözleşmenin 9 Ağustos 2001 tarihinde imzalandığını bildirdi.

Açıklamada, OYAK`ın en kısa sürede, Sümerbank`ı OYAKBANK ile birleştirmesi öngörüldüğü, birleşmenin en geç 15 Ocak 2002 tarihinde tamamlanacağı ifade edildi.

ETİBANK

Kurul, Fon bünyesindeki bankalardan Esbank ve İnterbank 15 Haziran 2001 tarihinde Etibank ile birleştirilmesini kararlaştırıldı.

Etibank`ın satışı konusunda Koç Holding tarafından 1 Ekim 2001 tarihinde verilen teklif Kurul tarafınan yeterli görülmedi ve 10 Ekim tarihinde yeniden satışa konuldu. Oyak Grubunun teklifi uygun görülürek gizlilik anlaşması imzalanarak inceleme yapılmasına izin verildi.

BDDK, 14 Aralık tarihinde yaptığı açıklamada, Etibank`ın bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izninin, hisselerinin satışa sunulmasına rağmen yeterli teklif verilmemesi ve Bankanın 30 Kasım 2001 tarihi itibariyle birikmiş zarar tutarının 4.5 katrilyon lira olması nedeniyle, 28 Aralık tarihi mesai bitimi itibariyle kaldırılmasını kararlaştırdığını bildirdi.

DEMİRBANK

Tamamı TMSF`na ait olan Demirbank hisselerinin HSBC Bank`a satış ve devrine ilişkin sözleşme 20 Eylül 2001 tarihinde İstanbul`da imzalandı ve devir işlemleri, 30 Ekim itibarıyla tamamlandı.

İktisat Bankası`nın satışı konusunda daha önce gizlilik anlaşması yapılarak inceleme yapma hakkı verilen Uni Credito Italiano, 15 Ekim tarihinde bir teklifde bulunmayacağını açıkladı.

Kurul, 29 Kasım tarihinde yaptığı açıklamada, mali sistemde güven ve istikrarın sürdürülmesinin temini amacıyla, İktisat Bankası`nın bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izni 7 Aralık tarihi itibarı kaldırıldığını bildirdi.

Kurul buna neden olarak İktisat Bankası`nın 31 Ekim 2001 tarihi itibariyle birikmiş zarar tutarının 1 katrilyon 757.2 trilyon lira olması ve satış imkanının kalmamasını gösterdi.

BDDK, 14 Aralık tarihinde yaptığı açıklamada, Kentbank`ın bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izninin, hisselerinin satışa sunulmasına rağmen yeterli teklif verilmemesi ve Bankanın 30 Kasım tarihi itibariyle birikmiş zarar tutarının 1 katrilyon 31.8 trilyon lira olması nedeniyle 28 Aralık 2001 tarihi mesai bitimi itibariyle kaldırılmasını kararlaştırdığını bildirdi.

SİTEBANK

TMSF, 21 Aralık tarihinde aldığı kararla, Sitebank`ın satışı konusunda Novabank ile hisse devir görüşmelerinin başlatılmasına karar verdi.

BDDK 27 Aralık tarihinde yaptığı açıklamada, 9 Temmuz tarihinde Bayındırbank, Kentbank Sitebank ile Fon`a devredilmesine karar verilen EGS Bank`ın 18 Ocak 2002 tarihi itibarıyla Bayındırbank bünyesinde devren birleştirilmesine karar verildiğini bildirdi.

Karar uyarınca bu tarihten itibaren, EGS Bank`ın bankacılık yapma ve mevduat kabul etme izni kaldırıldı.

Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu 23 Kasım tarihinde aldığı kararla, Tarişbank`ın TMSF devrine ilişkin BDDK kararının yürütmesini durdurdu.

BDDK`nın karar düzeltme isteminde bulunma hakkı var. Eğer bu istem Genel Kurul tarafından reddedilirse, davanın esasına ilişkin kararı 10. Daire verecek.

10. Daire`nin vereceği kararı da, tarafların temyiz etme hakkı bulunuyor. Temyiz istemini de yine Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu görüşecek.

BAYINDIR BANK

Fon`a 9 Temmuz tarihinde devredilen Bayındırbank ile ilgilenen yatırımcıların teklif verme süresi, 25 Aralık tarihinde doldu.

Bayındırbank`ı satın almak üzere başvuruda bulunan yatırımcının teklif vermemesi nedeniyle satış süreci sonuçlandırılamadı.

TMSF bünyesinde sadece Bayındırbank`ın kalması, mevduat toplamaması, tahsilat işlemelerinde kullanılması öngörülüyor.

BDDK Kararı ile en son 30 Kasım tarihinde Toprakbank Fon`a devrolundu. Toprakbank halen TMSF kapsamında faaliyetini sürdürüyor.

NİYET MEKTUBUNDA NE DENİLMİŞTİ?

Türkiye tarafından IMF`e sunulan 21 Kasım 2001 tarihli niyet mektubunda, TMSF bünyesindeki bankalarının yeniden yapılandırılması alanında hızlı ilerlemeler sağlandığı belirtilerek, ``Fon`daki bankalar konusunun çözümünün 2001 sonuna kadar tamamlanması hedefi, planlandığı gibi ilerlenmektedir`` denilmişti.

Türk Ticaret Bankası 6 Kasım 1997, Bank Express 12 Aralık 1998, İnterbank 7 Ocak 1999, Esbank, Egebank, Yurtbank, Yaşarbank, Sümerbank 22 Aralık 1999, Bank Kapital ve Etibank 27 Ekim 2000, Demirbank 6 Aralık 2000, Ulusal Bank 28 Şubat 2001, İktisat Bankası 15 Mart 2001, Sitebank, Kentbank, Tarişbank, Bayındırbank, EGS Bank 9 Temmuz 2001, Toprakbank 30 Kasım 2001`da Fon`a devredilmişti.

Yorumları Göster
Yorumları Gizle