GeriEkonomi Fon mevduatlarında ihale süreci başladı
Paylaş
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Fon mevduatlarında ihale süreci başladı

Bankacılık sektöründe yeniden yapılandırma çalışmaları çerçevesinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) bankalarındaki mevduatın, karşılığında devlet iç borçlanma senedi (DİBS) verilmek üzere teklif alma yoluyla ticari bankalara devredilmesi süreci başladı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'ndan (TMSF) yapılan açıklamaya göre, bu sürecin ilk ayağı olarak mevduat devirleri ile ilgili genel esaslar belirlenirken, TMSF tarafından bankalarındaki mevduatın diğer ticari bankalara ihale yoluyla devrinde izlenecek yöntemin temel unsurları hakkında hazırlanan duyuru Türkiye Bankalar Birliği kanalıyla tüm ticari bankalara iletilecek. Hazırlanan genel duyuru ile devredilecek mevduat karşılığında verilecek DİBS'nin özellikleri, ihale yöntemi, kağıtların değerleme esasları, uygun teklif alınamaması durumunda izlenecek yöntemler, mevduat havuzuna ilişkin bilgiye erişim usulleri gibi konularda bankalar bilgilendirilecek. Önümüzdeki günlerde belirlenen esaslar dahilinde mevduatın ihale yoluyla devrine başlanacağı kaydedilen açıklamaya göre, hazırlanan mevduat havuzu ya da havuz paketleri teklif almak üzere her defasında bankalara ayrıca duyurulacak. Genel duyuruya TMSF'nin 'www.bddk.org.tr' internet sayfasından ulaşılabileceği gibi, her mevduat havuzu ya da havuzları ile ilgili olarak yapılacak olan satış duyurularına da bu internet sayfasından ulaşmak mümkün olacak. Mevduat karşılığında verilecek olan kağıtlar daha önce Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilmiş olan kağıtların değiştirilmesi suretiyle verileceğinden, kamunun borç stokuna ilave yeni bir yük getirmeyecek. Tasarruf sahipleri, yapılacak mevduat devirleri dolayısıyla hiçbir şekilde hak kaybına uğramayacak ve mevduatının hangi bankalara devir edildiği yönünde önceden bilgilendirilecekler. Devredilecek yabancı mevduat karşılığında bankalara ABD Doları cinsinden devlet iç borçlanma senetleri (DİBS), TL mevduat karşılığında ise bankalara değişken faizli TL cinsinden DİBS verilecek. Duyuruda, Fon bankalarının mevduatının karşılığında DİBS verilmek üzere, teklif alma usulüyle ticari bankalara devredileceğine dikkat çekilerek, bu devirle, söz konusu bankaların mevduattan kaynaklanan yükümlülüklerinin tasfiyesi ve bu bankalara ait mevduat müşterisi ağının sektördeki diğer bankaların kullanımına sunulmasının amaçlandığı kaydedildi. Devir işlemi hakkında da bilgi verilen duyuruda, devredilecek yabancı mevduat karşılığında verilecek DİBS'lerin, devir sonrası olası mevduat çekilişlerinin yaratabileceği likidite riskinin asgariye indirilebilmesi için mevduat havuzu karşılığında ihraç edilecek bir paket halinde verileceği kaydedildi. Paketin yüzde 20'sinin 184 gün vadeli, yüzde 80'i ise 3 yıl vadeli senetlerden oluşacağı belirtilen duyuruda, 184 gün vadeli Hazine Bonosu'nun dönem faizinin yüzde 5.46, 3 yıl vadeli senedin kuponları, 3 aylık kupon dönemi içindeki 3 aylık Libor+ yüzde 4 (yıllık basit) olarak belirlendiği ifade edildi. 3 yıl vadeli tahvilin faiz oranlarının belirlenmesinde ise kupon ödeme tarihinden 2 iş günü öncesindeki 3 aylık ABD Doları Libor'unun esas alınacağı belirtildi. İhraç edilecek 3 yıl vadeli senetlerin anapara ve kupon ödemelerinin Çarşamba günlerine gelmesini teminen, ilk kupon ödeme dönemi 93 gün olarak saptandı. Senetlerin valör ve itfa tarihleri, ihale tarihinden önce açıklanan mevduat havuzlarıyla birlikte duyurulacak. Yapılacak ihaleler sonucunda değişik zamanlarda ihraç edilecek 3 yıl vadeli DİBS'ler aynı tanımlı olacak ve yeniden ihraçlar şeklinde düzenlenecek. Senetler bin ABD Doları ve katları şeklinde ihraç edilecek. DEVREDİLECEK TL MEVDUATDevredilecek TL mevduatı karşılığında bankalara değişken faizli TL cinsinden DİBS verilecek. Bu senetler 2 yıl vadeli ve 3 ayda bir kupon ödemeli olacak. Kupon faizi Hazine'nin yapmış olduğu referans faiz ihalelerinde oluşan dönem faiz oranına yüzde 1.2 eklenerek bulunacak.İlk kupon faiz oranı yüzde 16,45 olarak belirlendi. İhraç edilecek senetlerin anapara ve kupon ödemelerinin Çarşamba günlerine gelmesini teminen, ilk kupon ödeme dönemi 93 gün olacak. Değişik tarihlerde bu amaç için ihraç edilecek DİBS'ler aynı tanımlı olacak ve yeniden ihraçlar şeklinde gerçekleştirilecek. Yeniden ihraçlarda en son yapılan referans ihalesinde oluşan faiz oranı dikkate alınacak ve devir tarihi ile orjinal ihraç tarihi arasındaki dönem iç verim oranıyla iskonto edilecek. Senetler 10 milyon lira ve katları şeklinde ihraç edilecek. İHALEYE ÇIKARILAN MEVDUAT HAVUZLARIDevredilecek mevduatın tutarı anapara tutarı ile fiili devir tarihine kadar işlemiş reeskontların toplamından oluşacak. Havuz büyüklük ve özelliklerinin değişebilirliği; Mevduat havuzları ile ilgili bilgi setleri belirli bir tarih esas alınarak hesaplanacağından, havuz büyüklük ve özelliklerinde söz konusu tarih ile fiili devir tarihi arasında normal bankacılık işlemleri çerçevesinde farklılıklar olabilecek. Bankalar, ihaleye girmekle fiili devir tarihinde ortaya çıkabilecek olası değişiklikleri kabul etmiş sayılacaklar. Havuzda bir değişikliğin ortaya çıkması durumunda, ihaleyi kazanan bankanın teklifettiği DİBS tutarı, bu farkı yansıtacak şekilde değiştirilecektir. İHALEYLE İLGİLİ BİLGİLERE ERİŞİMKatılımcılar, söz konusu mevduat havuzlarıyla ilgili standart bilgileri (ortalama faiz oranı, hesap adedi, ortalama vade, ortalama büyüklük, ortalama temdit sayısı, coğrafik dağılımı vb.) disket ortamında elde edebilecekler. İhaleye çıkılan havuzlar Bankalar Birliği tarafından bankalara duyurulacak.