GeriEkonomi Faiz dışı fazla 7.6 katrilyon lira
Paylaş
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
  0
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Faiz dışı fazla 7.6 katrilyon lira

Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, 2004 yılının ilk üç ayında maliye tanımlı faiz dışı fazlanın 7.6 katrilyon, IMF tanımınlı faiz dışı fazlanın ise 7.2 katrilyon lira olarak gerçekleştiğini açıkladı. Aynı dönemde bütçe açığı 7.3 katrilyona çıktı.

Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, 2004 yılı Ocak-Mart dönemi bütçe gerçekleşmelerini bir basın toplantısı ile açıkladı.   
 
Bütçe harcamaları içinde personel ve sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi ödemelerinin 8 katrilyon 412 trilyon lira olduğunu kaydeden Unakıtan, mal ve hizmet alımlarının 851 trilyon, faiz harcamalarının 14 katrilyon 888 trilyon, cari transferlerin 6 katrilyon 249 trilyon, sermaye giderlerinin 27 trilyon, sermaye transferlerinin 3 trilyon, borç vermenin 337 trilyon, yedek ödeneklerin 37 trilyon lira olduğunu söyledi.
  
Unakıtan, 2003 yılı bütçesinde de yeni sınıflandırmaya döndüklerini kaydederek, ''2003 yılı eskiye göre değil de, 2004 yılı esaslarına göre olsaydı ne olurdu bazına getirdik. Aynı bazda mukayese edebilmek için'' dedi. Bakan Unakıtan, bütçe çalışmalarında 2 önemli projeleri bulunduğunu hatırlatırken, 2004 yılı bütçesini, analitik bütçe sınıflamasına göre hazırladıklarını ve bunun teknik altyapı çalışmaları zaman alması nedeniyle gecikmenin söz konusu olduğunu anlattı.

Muhasebat Genel Müdürlüğü'nce yürütülen Tahakkuk Esaslı Muhasebe Sistemine geçmeleri nedeniyle de gecikmenin söz konusu olduğunu söyleyen Unakıtan, ''Ama bu projeler şimdi yerine oturdu, bundan sonra her ay çok kısa zamanda neticeler artık elimize geçiyor. Düğmeye basınca bütçe performans neticelerini alabiliyoruz'' diye konuştu.
 
Bakan Unakıtan, 2004 yılı Mali Bütçe Kanunu'nun 5 Ocak 2004 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini ancak, hükümetin emekli maaşları ile asgari ücret konusunda aldığı kararların gerektirdiği ek ödeneğin alınması ve bütçe hedeflerinin korunması amacıyla esneklik olduğunu düşündükleri ödeneklerden, kesinti yapılması için ek bütçe çıkarılması yoluna gidildiğini anlattı.
  
Bakan Unakıtan, 11 Mart 2004 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2004 Mali Bütçe Kanunu ile bağlı cetvellerinde ve 2004 yılı Mali Yılı Katma Bütçeli İdareler Bütçe Kanunu'na bağlı cetvellerde değişiklik yapılmasına dair kanundan sonra oluşan bütçe rakamlarını hatırlattı. Ek Bütçe Kanunu'ndan sonra konsolide bütçe ödeneklerinin toplam 149 katrilyon 945 trilyon lira olduğunu kaydeden Unakıtan, ''Dolayısı ile 150 katrilyon 505 trilyon lira olarak belirlenen ödenek toplamı, 563 trilyon lira daha az tespit edildi'' dedi.

Unakıtan, bu tutar içinde personel ve sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi ödemeleri olarak ilk 3 ayda 32 katrilyon 187 trilyon lira ödendiğini söyledi. Unakıtan, mal ve hizmet alımlarının 12 katrilyon 49 trilyon, faiz harcamalarının 66 katrilyon 50 trilyon olduğunu kaydederken, cari transferlerin 27 katrilyon 464 trilyon, sermaye giderlerinin 6 katrilyon 409 trilyon, sermaye transferlerinin 404 trilyon, borç vermenin 3 katrilyon 303 trilyon, yedek ödeneklerin de 2katrilyon 52 trilyon lira olduğunu söyledi.
   
Unakıtan, 2004 yılında bütçe açığının 45 katrilyon 836 trilyon, maliye tanımlı faiz dışı fazlanın 20 katrilyon 214 trilyon, IMF tanımlı faiz dışı fazlanın ise 21 katrilyon 103 trilyon lira olarak hedeflendiğini de kaydetti. Unakıtan, yılın üç ayında sağlık harcamalarına 286 trilyon lira gittiğini, sosyal güvenlik kurumlarına da 4 katrilyon 557 trilyon lira aktarıldığını belirtti. Unakıtan, Kit'lere 280 trilyon, tarımsal desteklemeye ise 905 trilyon lira harcanan bu dönemde, faiz ödeneklerinin de yüzde 22.1'nin kullanıldığını anlattı.
   
VERGİDE PERFORMANS OLDUKÇA İYİ

 
Bakan Unakıtan, 21 katrilyon 60 trilyon lira vergi toplanan Ocak-Mart döneminde, vergi dışı gelirlerden 4 katrilyon 142 trilyon, sermaye gelirlerinden 32 trilyon, bağış ve yardımlardan 242 trilyon, katma bütçe gelirlerinden 6 trilyon lira geldiğini ifade etti. Vergi Gelirlerindeki artış oranının yüzde 26 olarak gerçekleştiğine dikkati çeken Maliye Bakanı, üç aylık performansın, yüzde 17.6 olan yıllık hedefin oldukça üzerinde seyrettiğini vurguladı.

Vergi gelirlerinde, 2004 hedefinin yüzde 21.2'sinin şimdiden tahsil edildiğini kaydeden Unakıtan, şöyle devam etti: "Vergi gelirlerinde performans oldukça olumlu, iyi seyrediyor. Kayıtdışı ile mücadelemizin olumlu neticeleri bu rakamlara yansımıştır. Şubat'ta basit usulde mükelleflerden yapılan tahsilat, bir önceki yıla göre yüzde 89, mart ayında ise beyana dayalı gelir vergisindeki tahsilat yüzde 113 artış gösterdi. Bu oldukça büyük bir artıştır. Beyana dayalı vergi gelirlerini artırmak, kayıtdışı ekonominin kayda girmesi açısından da önemlidir. Bu konudaki çalışmalarımız aynen devam edecektir.''
   
BÜTÇE VE FAİZ HARCAMALARI

Maliye Bakanı Unakıtan, harcamalar hakkında bilgi verirken, 2004 ödeneklerinin yüzde 20.5'nin, üç aylık dönemde kullandığını bildirdi. Bu dönemde ödenek kullanım oranının yüzde 2 daha düşük olduğunu belirten Unakıtan, bu oranın, mali disiplinin göstergesi olduğunu söyledi.
 
Faiz harcamalarında da yüzde 5.7'lik azalma görüldüğüne işaret eden Unakıtan, bunun, 2004'de öngörülen 66 katrilyon liralık faiz harcamalarının daha düşük gerçekleşeceğinin ifadesi sayılabileceğini vurguladı. Unakıtan, faiz harcamalarındaki düşüşün, çok önemli bir başarı olduğunu ifade ederken, bunun bütçe üzerindeki baskıyı da azaltacağını belirtti.

Unakıtan, devamla şöyle dedi: ''Ülkemizin borç ve faiz kıskacından kurtulmasının yolu, faiz dışı fazladaki başarısından geçmektedir. Mali disipline ne kadar riayet edersek, ülkenin riski de o kadar düşüyor. Bu şekilde faizlerde aşağıya iniyor. Türkiye'nin çektiği en büyük çile, bütçenin faiz giderlerindeki yükseklikten kaynaklanmaktadır. Bir dönem, vergi gelirlerinin tamamı faize yetmez hale gelmişti.''  Unakıtan, üç ayda sosyal güvenlik kurumlarına yapılan tranesferlerde yüzde 3.2, tarımsal desteklemede yüzde 6.2, kit'lere transferde ise yüzde 75.8'lik artış olduğunu da dile getirdi.
   
"KAYNAK VARSA, HARCAMA VAR"

Maliye Bakanı, devletin daha fazla altyapı ve sosyal harcama yapmasını kendilerinin de arzu ettiğini dile getirdiği konuşmasında, ancak kaynak olmadan harcama yapılmasının imkansız olduğunu vurguladı. Kaynağı olmayan harcamaları yapmaları durumunda, Türkiye'nin geçmişe döneceğini ve aynı sıkıntıları yaşayacağını söyleyen Unakıtan, ''yıllarca ne çektik, artık kaynağı olmayan harcama olmayacak. Kaynağı varsa sen sağ ben selamet. Torbaya bakarız, varsa para öderiz. Yoksa ödemeyiz'' dedi.
   
BÜTÇE AÇIĞI DARALDI
 
Bütçe açağı rakamları hakkında da bilgi veren Unakıtan, geçen yılın Mart sonunda 10.8 katrilyon lira olan bütçe açığının, bu yılın aynı döneminde yüzde 33.4 düşerek, 7 katrilyon 255 trilyon lira olarak gerçekleştiğini bildirdi. Bu gelişmeyi, ''hedefin çok ötesinde elde edilen bir performans'' olarak niteleyen Unakıtan, bu sonuçlardan asla rehavete kapılmayacaklarını dile getirdi.
  
FAİZ DIŞI FAZLA YÜZDE 55.9 ORANINDA ARTTI
 
Maliye Bakanı, faiz dışı fazla rakamlarına da dikkat çekerken, 2003 Mart'ında 4 katrilyon 898 trilyon lira olan bütçedeki faiz dışı fazlanın, bu yıl aynı dönemde yüzde 55.9 artarak 7 katrilyon 633 trilyon liraya ulaştığını belirtti. Unakıtan, IMF tanımlı faiz dışı fazlanın ise geçen yıl 4 katrilyon 894 trilyon lira iken, bu yıl ise 7 katrilyon 224 trilyon lira olduğunu vurguladı.

"BÜTÇE AÇIĞININ DÜŞÜK ÇIKMASI SEVİNDİRİCİ"

Bakan Unakıtan, bütçe açığının düşük çıkmasının, kendileri için sevindirici bir durum olduğunu vurguladı. Unakıtan,  şunları söyledi: ''Ancak bu sonuçlar 3 aylıktır. Mühim olan yıl sonudur. Bu, mali disiplinde kararlılığımızın bir göstergesidir. Hükümet ekonomi programına uymaktadır. 3 aylık olumlu sonuçlar, kimseyi rehavete sürüklemesin. Önemli olan yıl sonu için belirlenen hedeflere ulaşmaktır. Aylık gerçekleşmeler arasındaki dalgalanmaları normal karşılamak gerekir.''

Unakıtan, kamu kurum ve kuruluşlarının, kamu hizmetlerini mali disipline ve tasarrufa sıkı sıkıya bağlı kalarak yürüteceklerine inançlarının tam olduğunu ifade ederken, ''Mali disipline uyumun aynı şekilde, aynı disiplinle sürdürülmesinde, maliye camiası olarak Başbakan'a teşekkür ederim'' diye konuştu.
    
"2004 YILINDA STAND BY ANLAŞMASI BİTECEK"   

Öte yandan bu yıl IMF ile yapılan Stand By Anlaşması'nın sona ereceği hatırlatılarak, daha sonra ne olacağının sorulması üzerine Bakan Unakıtan, Stand By Anlaşması'nın 2004 sonunda biteceğini belirtti ve şunları kaydetti:
 
"Bundan sonra IMF ile ilişkilerimiz ne olacak? Aşağı yukarı Temmuz'da falan IMF ile toplantı yapılacak. Bu konuda görüş alışverişinde bulunulacak. IMF ile hangi formatta çalışmalar olacak mı, olmayacak mı sorusunun cevabı için henüz erken. Türkiye'nin tercihleri ne olacak, hangi formatta olacak, bu konuda Hazine detaylı çalışmaları yürütür. Önemli olan IMF ile 2005-2006 yılında ilişkilerin hangi formatta olacığından ziyade, bizim ne yapacağımızdır.
 
Türkiye bir tane, kendi memleketimizi biz düzelteceğiz, kimse dışarıdan gelip bizim evimize düzeltmez. Türkiye ekonomisini güzel noktalara getirmek istiyorsak, muhakkak suretle makro ekonomik hedefleri yakalamamız lazım.''

Enflasyondaki düşüşe işaret eden Bakan Unakıtan, devamla şöyle konuştu: "Bakın enflasyon nerelerden nerelere geldi. Dolayısıyla bizim aynı mali disipline riayet edici ekonomik politikalara devam etmemiz lazım. Mali disiplinin altında, faiz dışı fazla yatıyor. Yüzde 6.5, bu rakam sihirli değil ama bizim kamu borç stokumuz bunu gerektiriyor. IMF olsun olmasın, bizi ilgilendirmez. Bizi biz ilgilendiriyor. Ayağımızı yorganımıza göre uzatmak zorundayız. Bu ister bir aile, ister bir şirket, ister bir devlet olarak düşünün. Mali disipline riayet etmeyen bir topluluktan hayır gelmez, hesabını bilmeyen bir kimseden hayır gelmez. Bu, kaynağı olmadan harcama demektir''

Konuşmasında mali disipline devam edeceklerini yineleyen Unakıtan, ''Mademki devlet yönetiyorsun hesabını bileceksin. Hesabını bilmeyenlerin, devleti veya milleti nereye sürüklediğini biliyoruz. Dolayısıyla 2004 yılında da 2044 yılında da hesabını bileceksin'' diyekonuştu.


Yorumları Göster
Yorumları Gizle