Et üretim tesislerine sıkı denetim

Hürriyet Haber
31.10.2008 - 11:22 | Son Güncelleme:

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, kırmızı et üretim tesislerine gelen hayvanların özellikleri ve mezbahaların çalışma esaslarına yönelik sıkı kurallar getirdi.

Bakanlığın, kırmızı et ve et ürünleri ile kanatlı hayvan eti üretim tesislerinin çalışma ve denetleme usul ve esaslarına ilişkin yönetmeliklerde değişiklik yapan iki yönetmeliği, Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna gore, et üretim tesislerinde tutulması ve beş yıl süreyle saklanması gerekli kayıt ve istatistikler ayrıntılı biçimde yeniden düzenlendi.

Saklanması gerekli bilgi ve belgelere şunlar eklendi:

“Büyükbaş hayvanın kulak küpe numarası, mezbaha-kesimhaneye giriş tarihi, menşe şahadetnamesi veya Yurt İçi Veteriner Sağlık Raporunda yer alan düzenleme tarihi, rapor numarası, geldiği yer, hayvan sahibinin adı soyadı, hayvanın ırkı, yaşı, cinsiyeti, canlı ağırlığı, sığır cinsi hayvanlar için pasaport düzenleme tarihi, hayvanın geldiği işletmenin numarası, ante mortem muayenenin sonucuna ilişkin bilgiler, muayeneyi yapan veteriner hekimin adı-soyadı ve imzasının bulunduğu ve formatı Bakanlıkça belirlenen ve valilikçe seri numarası verilip her sayfası mühürlenerek mezbaha sahibine teslim edilecek olan mezbahaya-kesimhaneye getirilen hayvanlara ait giriş kayıt defteri.”

Kesilen hayvanın kulak küpe numarası, kesildiği tarih, ırkı, cinsiyeti, yaşı, karkas ağırlığı, post mortem muayenenin sonucuna ilişkin bilgiler ve muayeneyi yapan veteriner hekimin adı, soyadı ve imzasının bulunduğu, formatı Bakanlıkça belirlenen ve valilikçe seri numarası verilip her sayfası mühürlenerek mezbaha sahibine teslim edilecek olan mezbahada kesilen hayvanlara ait kesim kayıt defteri de bu kapsamda saklanacak.

Formatı Bakanlıkça belirlenecek ante mortem ve post mortem muayene raporları da beş yıl süreyle saklanacak belgelere eklendi.

Belirtilen kayıtlar, Bakanlıkça kullanılan elektronik veri tabanında tutulması durumunda ayrıca yazılı olarak istenmeyecek.

TESİSTE İZİNSİZ EKLEME VEYA DEĞİŞİKLİK YAPILAMAYACAK

Çalışma izni verilmiş tesislerde yetkili mercinin izni olmadan herhangi bir değişiklik ve ilave yapılmayacak. Süresi içinde yapılacak değişiklik çalışmasının hiç bir şekilde üretimi etkilememesi durumunda, üretimin devamına izin verilebilecek. Değişiklik talebinin uygun bulunup bulunmadığı dilekçe tarihinden itibaren en geç bir ay içinde yazılı olarak tesise bildirilecek. Değişikliğin tamamlandığının tesis sahibi tarafından dilekçe ile bildirilmesi üzerine yapılacak denetim sonucunda uygun olanlara çalışma izni yeniden düzenlenecek.

YILDA EN AZ İKİ DENETİM

Tesisler yetkili merci denetmenlerince yılda en az iki defa olmak üzere ve gerektiğinde bu süreye bakılmaksızın haberli veya habersiz olarak teknik, hijyenik ve sağlık koşulları bakımından denetlenecek. Denetleme sonucunda eksik bulunan hususlar ve bunların giderilmesiyle ilgili öneriler ve verilen süre Denetim Defterine kaydedilir.

Çalışma izni verilmiş tesislerde; Yönetmelik hükümlerine uyulmaması, yetkili merci kontrolörlerince yapılan denetimlerde bu durumun tespiti, görülen aksaklıkların verilen sürede giderilmemesi veya eksikliklerin devamı halleri ile çalışma izni alınmadan faaliyet durumlarında cezai işlemler uygulanacak.

İhracat yapacak tesislerin başvuru ve denetim işlemleri, sahip olmaları gereken ilave teknik, hijyenik ve sağlık koşulları ile at, deve, devekuşu ve bugün için etleri Türkiye’de tüketilmeyen ancak daha sonra tüketilebilecek olan diğer kasaplık hayvanların kesileceği mezbaha ve kombinalarda gerekli alt düzenleyici işlemler Bakanlıkça yapılacak.
Etiketler:
Son Dakika Haberler


EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı