GeriEkonomi Emlakbank'ın tasfiyesi yürürlüğe girdi
Paylaş
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
  0
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Emlakbank'ın tasfiyesi yürürlüğe girdi


Emlakbank'ın tasfiyesini de öngören 4684 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yasaya göre, Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Emlak Bankası, yıllık faaliyetleri ile ilgili olarak genel kurullarına sunacakları yıllık bilançoları ile kar ve zarar cetvellerini, 4389 sayılı Bankalar Kanunu'nda belirtilen bağımsız denetim kuruluşlarına onaylatmak zorunda olacaklar.

Bankaların bu yasa yürürlüğe girdiği tarihten önce çeşitli yasa ve kararnamelerle verilmiş görevler nedeniyle doğan ve bütçe ödenekleri ile karşılanamayan yıllara ilişkin olarak oluşmuş görev zararı alacakları, yeniden yapılandırılmaları kapsamında belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde tasfiye edilecek. Bankalara bedeli önceden ödenmeyen görev verilemeyecek.

Yeniden yapılanma sürecinde bankalardaki istihdam fazlası olarak tespit edilen personel, diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilecek. Nakledilecek personelin nakil işlemi Devlet Personel Başkanlığı'nca yapılmadan önce, Maliye Bakanlığı'nın uygun görüşü alınacak.

Emeklilik süresini dolduran banka personelinden yasanın yürürlüğe girmesinden sonra iki ay içerisinde emeklilik başvurusunda bulunanlara emeklilik ikramiyeleri yüzde 25 fazlasıyla ödenecek. Bu madde kapsamında emekli olan personel, emekli oldukları tarihten itibaren üç yıl içinde bu bankalarda yeniden istihdam edilemeyecek.

Emlak Bankası Mensupları Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı üyesi personele emekli olduklarında, kıdem tazminatı tavanını aşmamak üzere her hizmet yılı için toplam brüt ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenecek.

EMLAKBANK'IN TASFİYESİ

Yeniden yapılandırma çerçevesinde Türkiye Emlak Bankası tasfiye edilecek. Bankacılık hizmetleri ile bankacılık işlemlerinden doğan taahhütleri ile sabit kıymetleri dahil tüm aktifleri Ziraat Bankası ile Halk Bankası'na devredilecek.

Ziraat Bankası ve Halk Bankası tarafından devir alınacak taahhütler ile aktifler arasındaki menfi fark, devir alan bankaya Hazine Müsteşarlığı'nca sermaye olarak ödenecek.

Devir işlemlerinin tamamlanmasının ardından Emlak Bankası'nın bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme yetkisi sona ererek tasfiye haline girecek. Bankanın tasfiyesi, banka genel kurulunca belirlenecek üç kişilik Tasfiye Kurulu tarafından genel hükümlere göre yürütülecek.

VAKIFBANK'IN HİSSELERİ

Yasa, Türkiye Vakıflar Bankası'nın özelleştirilmesine de olanak sağlıyor.

Vakıfbank'ın A grubu hisseleri ile B grubundan Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait olanların satışına ve bu satışla ilgili yöntem ve ilkeleri belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkili kılındı.

Bankaların her türlü alacaklarının takip ve tahsilinde İcra ve İflas Kanunu hükümleri uygulanacak.

Ziraat Bankası ile Tarım Kredi Kooperatifleri'ne görev vererek mali bünyelerini olumsuz yönde etkileyen, görev zararlarının doğmasına neden olan yasalar da yürürlükten kaldırıldı.

YÖNETİMİN SORUMLULUĞU

Bankaların yeniden yapılandırılması ile görevli yönetim ve denetim kurulu üyeleri, yürüttükleri görevlerden yalnızca reel sektörün faaliyetlerinin gelişip devamını sağlamak, banka aktiflerini seyyal kılmak, pasif kalitesini yükseltmek ve bankaların reorganizasyonunu sağlayarak süratle özelleştirmeye hazırlamak amacıyla yapacakları ve konusu açıkça suç oluşturmayan iş ve işlemlerden sorumlu tutulamayacaklar.

Yeniden yapılandırma sürecinde ve bu amaca yönelik olarak, bu kişilerin iş ve işlemleriyle ilgili, üçüncü kişilerce kusura dayalı açılacak davalar temsil ettikleri banka veya bankalara açılacak.

Bankaların bu yöneticilere rücu hakkı saklı tutulacak.

BAZI FONLARIN TASFİYESİ

Yasayla Sivil Savunma Fonu, Afetler Fonu, Toplu Konut Fonu, Elektrik Enerjisi Fonu, Serbest Bölgeleri Tesis ve Geliştirme Fonu, Çıraklık Mesleki ve Teknik Eğitim Geliştirme ve Yaygınlaştırma Fonu, Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme Fonu, İhracatı Geliştirme Fonu, Mera Fonu, Özel Çevre Koruma Fonu, Denetleme Aidatı Fonu, Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu, Gelir İdaresi Geliştirme Fonu, Wvganize Sanayi Bölgeleri ve Küçük Sanat İnşaat ve İşletme Giderleri Fonu ve Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu da tasfiye ediliyor.

Bu fonların gelirleri ise bütçeye aktarılacak. Bundan sonra fon kurulmasını önlemek için Bankalar Yasası ile Bakanlar Kurulu'na verilen fon kurma yetkisi kaldırılacak.

İHRACATI GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ

Yasayla "Zirai ve sınai ürün ve mallar ile doğal kaynaklardan elde edilen maddeleri dünya piyasalarında tanıtmak ve bulunacak yeni piyasaların şartlarını tespit ederek, bunları üretim bölgelerine duyurmak, dünya piyasa hareketlerini yakından takip ederek ilgilileri zamanında haberdar etmek ve dış ticaret konusunda eğitmek" amacıyla İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi kurulacak.

Merkez ayrıca, ihraç olanağı bulunan malların üretimleri ve ihracatları ile ihracatta katma değeri artırma çarelerini araştırmak, uluslararası ticari ilişkilerin geliştirilmesi için yerli ve yabancı kuruluşlar ile işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, bakanlıkların, ticaret ve sanayi odaları ile Odalar Birliği'nin ve ihracatçı birliklerinin ihracat ile ilgili faaliyetlerinde işbirliği yapmak, dış ticaretle ilgili diğer konularda araştırma ve uygulamaları yapmakla görevli olacak.

İdari ve mali özerkliğe sahip olan merkez, yönetim kurulu ve genel sekreterlik tarafından yönetilecek.

VERGİ YASALARINDA DEĞİŞİKLİK

Yasa, devir ve bölünme işlemlerine vergi istisnası da getiriyor.

Mükelleflerin iktisadi kıymetlerini elden çıkardıklarında enflasyon nedeniyle aşırı vergi yükü ile karşılaşmalarını önlemek için elden çıkarılan kıymetin maliyet bedelinin aylık bazda ve toptan eşya fiyat endeksi dikkate alınarak belirlenecek. (Ankara-aa)


Yorumları Göster
Yorumları Gizle