GeriEkonomi Emlak beyannamesinde ek süreyi geçirmeyin
Paylaş
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
  0
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Emlak beyannamesinde ek süreyi geçirmeyin

Emlak Vergisi beyannamelerinin verme süresi bu yıl 30 Eylül 1998 günü akşamı sona erecektir. Beyannamelerini bu tarihe kadar verip, tahakkuk edecek verginin de yarısını ödeyenler için herhangi bir problem yoktur.

Ancak, Emlak Vergisi Kanunu'nun 27. maddesi, bu kanuni süreyi kaçıranlar için 2 aylık bir ek süre hakkı tanımıştır. Eğer beyannameler bu ek süre içinde yani 30 Kasım 1998 tarihine kadar verilirse, vergi ziyaı doğmayacak ve bu sebeple kusur ya da ağır kusur gibi bir ceza uygulaması yapılmayacaktır. Kesilecek ceza sadece 2. derecede usulsüzlük cezası olacaktır ki, bu cezanın miktarı da bu yıl için sadece bir milyon TL'dır.

Burada terredüt uyandıran husus, ödeme normal sürenin bitiminden sonra yapılacağı için aylık yüzde 12 olan gecikme faizinin ödenip ödenmeyeceğidir.

GECİKME FAİZİ YOK

Kanun'da lafzen bu hususta açık bir hüküm olmamakla birlikte, gerek vergileme tekniği, gerek yargı kararları, gerekse Maliye Bakanlığı'nın geçmiş yıllardaki uygulamaları dikkate alındığında, bekleme süresi içinde beyanname verilip ödeme yapılması halinde, herhangi bir gecikme faizinin sözkonusu olamayacağı açıkca anlaşılmaktadır.

Bu konuda Danıştay 9. Dairesi'nin E.N. 1996/99 ve K.N. 1996/3505 sayılı kararında, gecikme fazinin istenemeyeceği açıkca belirtilmiştir. Danıştay Kararı'nın gerekçesi ise şöyledir;

‘‘213 sayılı Vergi Usul Kanun'nun 112. maddesinde öngörülen gecikme fazinin ancak ikmalen, re'sen ve idarece yapılan tarhiyatlara uygulanabileceği, olayda yükümlünün beyanı üzerine yapılan bir tarhiyat mevcut olduğundan bu yasa hükmünün olaya uygulama imkanı bulunmadığı gibi, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu'nun 27. maddesinde Emlak Vergisi Beyannemelerinin süresi içinde verilmemesi halinde bu sürenin sonundan başlayarak 2 ay bekleneceği, beyannamenin bu süre içinde verilmesi halinde vergi ziyaı olmayacağı belirtildiğinden, ek süre içinde verilen emlak vergisi beyannamesi üzerine tahakkuk eden ve bu süre içinde ödenen emlak vergileri için gecikme faizi istenemez.’’

BİR OLAY

Öte yandan, bu konuda geçmişte çok önemli bir olayda yaşanmıştır. Yıllar önce, gelir vergisi beyannamesi içinde 15 günlük bir ek süre vardı. Buradaki inceliği keşfeden mükellefler bu süreyi yoğun bir şekilde kullanmaya başladılar. Maliye Bakanlığı gecikme faizi uygulayamadı, ancak çareyi bir kanun değişikliği ile bu ek süreyi iptal etmekte buldu. Halen gelir vergisinde ek süre yoktur.

Bu günkü mevzuata göre, ek süre içinde verilen beyannamelerle ödenecek emlak vergileri için gecikme fazinin istenmesi bize göre de mümkün değildir. Bu bir imkansa, mükelleflerin bu imkanı kullanmaya hakları vardır. Bu dirim belediyeleri zor durumda bırakacaksa, ilerde yasal önlem alınabilir, ama bu dönem için artık yapılacak bir şey yoktur. İlerde lüzumsuz ihtilafların doğmaması için Maliye Bakanlığı'nın durumu açıklayan bir yazıyı Belediyelere şimdiden göndermesinde yarar vardır.Yorumları Göster
Yorumları Gizle