GeriEkonomi Emeklileri, işsizlere ve ev hanımlarına müjde
Paylaş
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
  0
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Emeklileri, işsizlere ve ev hanımlarına müjde

Bakanlar Kurulu 2004/8268 sayılı Kararı ile; kendisine bakmakla mükellef kimsesi olup onsekiz yaşını doldurmamış olanlar hariç olmak üzere hiçbir geliri olmadığını belgeleyenlerin, gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunanların ve gaziler ile şehitlerin dul ve yetimlerinin Türkiye sınırları içinde brüt 200 m2’yi geçmeyen tek meskene sahip olmaları halinde (intifa hakkına sahip olunması hali dahil) bu meskene ait bina vergisi oranı 2005 yılı için sıfır (0) olarak belirlemiştir.

Sıfır oranlı emlak vergisi uygulamasına ilişkin temel düzenlemeler 38 Seri Nolu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile yapılmış ve sosyal güvenlik kurumlarından; emekli, dul, yetim, ölüm ve maluliyet aylığı alanların meskenlerine ilişkin indirimli (sıfır) vergi oranının uygulanabilmesi için bu aylıkları dışında başka gelirlerinin bulunmaması ile hiçbir geliri olmayanların da bu durumlarını belgelemeleri zorunlu kılınmıştı. Bu düzenleme ile bankalardaki emekli, dul, yetim, ölüm ve maluliyet aylıklarına işletilen sadece 1 liralık faiz geliri sıfır oranlı emlak vergisi uygulamasından faydalanmayı imkansız hale getirmiştir. Aynı zamanda, zamanaşımı süresince geriye doğru gidilerek önceki yıllar için ödenmeyen verginin vergi ziyaı cezası ve gecikme faizi ile birlikte aranması sonucunu doğurmuştur. Bu durum, zaten zor koşullarda hayatlarını sürdüren vatandaşlarımızı oldukça mağdur etmekteydi.

Maliye Bakanlığı sonunda yaşanan sıkıntıları dikkate almış ve 09.08.2005 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 45 Seri Nolu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile konuyu yeniden düzenlemiştir. Anılan tebliğde; hiçbir geliri olmadığını belgeleyen ev hanımları, işsiz vatandaşlar ile geliri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunanların elde ettikleri ve yıllık tutarı toplamı bina vergisi indiriminden yararlanılan yıldan bir önceki yılda geçerli olan Gelir Vergisi Kanununun 103’üncü maddesinde yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı geçmeyen her türlü menkul sermaye iradı gelirlerinin, indirimli (sıfır) bina vergisi oranından yararlanmaya engel teşkil etmeyeceği belirtilmiştir. Tebliğde “her türlü menkul sermaye iradı gelirleri” ifadesi kullanılmıştır. Bu nedenle, Gelir Vergisi Kanununun 75’inci maddesinde menkul sermaye iradı kabul edilen mevduat faizi, yatırım fonları, repo, kar payı, tahvil ve bono faizi, alacak faizi, Özel Finans Kurumları kar payları ile kar ve zarara katılma hesapları gelirlerinin tamamı bu kapsamdadır. Yine, aynı gerekçe ile emekli vatandaşlarımız için bu gelirleri sağlayan kaynağın sosyal güvenlik kurumlarından elde edilen emekli aylıkları olması şartının aranmadığı anlaşılmaktadır. Ancak, gelir tutarına bir sınırlama konulmuştur. 2005 yılı için bu had 14.000.-YTL (14.000.000.000.-TL), 2006 yılı için ise 15.000.-YTL (15.000.000.000.-TL)’dir. 2005 yılında 14 milyardan daha az menkul sermaye iradı elde eden ev hanımları, işsizler ile emeklilerimiz sıfır oran uygulamasından yararlanabileceklerken, bu tutarın 1 lira dahi aşılması halinde geçmişe yönelik olarak faizli ve cezalı tarhiyatlara maruz kalacaklardır. İndirimli (sıfır) bina vergisi oranı uygulamasından yararlanan bu durumdaki mükelleflerin hakkında ceza ve gecikme faizinin uygulanmayacak, uygulanmış olan ceza ve gecikme faizlerinin tahsil edilmiş olanlarının red ve iade edilecek ve henüz tahsil edilmeyenler ise terkin edilecektir. Anılan tebliğle yapılan bir sevindirici düzenleme de gaziler ile şehitlerin dul ve yetimleri içindir. Türkiye sınırları içinde brüt 200 m2’yi geçmeyen, tek meskeni bulunan (intifa hakkına sahip olunması hali dahil) gaziler ile şehitlerin dul ve yetimlerinin bina vergisi indiriminden yararlanabilmesi için herhangi bir faaliyet veya gelir şartı aranılmayacak, bunlar her hal ve takdirde bina vergisi indiriminden yararlanacaklardır.

Mükelleflerin şu hususlara dikkat etmesi gerekmektedir. Sağlanılan kolaylık sadece menkul sermaye iradı nevinden gelirlere ilişkin olup diğer 6 altı gelir unsurundan her hangi birinden 1 liralık dahi gelir elde edilmiş/edilir ise sıfır oranlı uygulamadan faydalanılamaz. Tek meskene hisseli olarak sahip olunması halinde her bir hisse için sıfır oranlı vergiden yararlanmak mümkün iken muayyen zamanlarda dinlenme amacıyla kullanılan yazlık vs için sıfır oran uygulaması söz konusu değildir. Sahip oldukları tek meskenini kiraya verip kendisi kirada oturanlar ile gelir getirmeyen arsa ve arazisi olanlar da uygulamadan faydalanabilmektedir.


Yorumları Göster
Yorumları Gizle