GeriEkonomi 'Dubai Kuleleri anlaşması geçersiz'
Paylaş
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
  14
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

'Dubai Kuleleri anlaşması geçersiz'

CHP İzmir Milletvekili Erdal Karademir, eski İETT Garajı için İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Dubai Şeyhi El Maktum arasında imzalanan anlaşmanın, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Türklere gayrimenkul satın alma izni vermemesi nedeniyle karşılıklılık ilkesi uyarınca mevzuata aykırı olduğunu savundu.

CHP İzmir Milletvekili Erdal Karademir, Şişli'de yer alan, Büyükşehir Belediyesi mülkiyetindeki eski İETT garajının bulunduğu alanla ilgili olarak; İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Dubai Şeyhi El Maktum arasında imzalanan anlaşmanın geçersiz olduğunu iddia etti. Konunun hem SPK mevzuatı ile 11 Numaralı SPK Tebliğine hem de Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 1999'da aldığı bir karara uygun olmadığını belirten Karademir, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Türkiye'nin karşılıklılık anlaşması olmadığını bildirdi. Karademir, "Kendi ülkesinde Türk vatandaşlarına taşınmaz edinme olanağı sağlamayanlara, Türkiye topraklarını ve belediye parsellerini peşkeş çeken Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş suç işlemektedirler" dedi.

BELEDİYE ARAZİLERİ ÖZEL KURALLARA BAĞLI

Konu ile ilgili olarak verdiği soru önergesine İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun yanıt verdiğini belirten Karademir, yazılı açıklama yaptı. Aksu'nugn yanıtını SPK uzmanlarına da inceleterek görüş hazırlatan Karademir, Belediye Yasası ve Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 12.05.1999 tarihli ve K.1999/302 sayılı kararı uyarınca, belediyelere ait taşınmazların belediye meclislerince satışı kararlarında, "...satılacak taşınmazların ada ve parsel numaraları, mevkii ve yüzölçümleri ile rayice uygun tahmini bedellerinin" yazılması gerektiğini belirtti. Karademir, Devlet İhale Yasası'na göre de belediye taşınmazlarının özel kurallara bağlandığını da bildirdi. Büyükşehir belediye başkanlarının, belediye parselleri üzerinde doğrudan satış, devir, tahsis gibi yetki kullanmalarının olanaksız olduğunu kaydeden Karademir, "Buna rağmen, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, hakkında Büyükşehir belediye meclisi ve belediye encümeni kararı olmadan eski İETT garajının bulunduğu belediye parseli ile ilgili olarak tek başına karar vermekte ve yabancı ülke temsilcileri ile anlaşmalar imzalayabilmektedir" dedi.

SPK: BELEDİYE PARSELLERİ GYO ARACILIĞIYLA PEŞKEŞ ÇEKİLEMEZ

Karademir, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11 numaralı Tebliğe göre de SPK'dan izin alınması, anonim ortaklık şeklinde kurulması, başlangıç sermayesinin yüzde 25'inin nakit karşılığı çıkarılması kaydıyla 1 trilyondan az olmaması, çıkarılmış sermayesinin en az yüzde 49'unun bir yıl içinde halka arz edilmesi, portföy işletmeciliği için SPK'ya başvurulmuş olması gibi koşulların yerine getirilmesiyle, belediyelerin, "Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları (GYO)" kurabildiklerine işaret etti. Sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunacak yabancı kuruluşlara ilişkin esasların da SPK tarafından belirlenmesinin zorunlu olduğunu vurgulayan Karademir, "Oysa, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, SPK tarafından izin verilmeden, GYO'yu kurmuş ve kendine bir yabancı ortak da bulmuştur. Kadir Topbaş ve imza töreninde hazır bulunan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan yasal prosedürü tamamlamadan böylesi bir yetkiyi neye dayanarak kullanmışlardır. Bu tür yetki kullanımı, Anayasa'nın, 'Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir' ilkesine açıkça aykırıdır" dedi.

İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu tarafından önergesine gönderilen yanıtta, "GYO Şirketine belediye mülkiyetindeki taşınmazların ayni sermaye olarak konulmasının Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabi olduğunun" belirtildiğini aktaran Erdal Karademir, "Ancak, SPK 11 numaralı Tebliğinde (madde: 9/A), kuruluşta ayni sermaye konması durumunda, kurucuların mahkemeye başvurarak şirkete konacak ayni sermayenin değerinin tespit edilmesi için bilirkişi atanması, ayrıca ekspertiz raporu da dikkate alınarak tebliğ uyarınca belirlenecek sermaye rakamını içeren ve kurucularca imzalı esas sözleşme ile SPK'ya başvurulacağı belirtilmektedir. Bu prosedür yerine getirilmiş midir? İçişleri Bakanı, tarafıma vermiş olduğu yazılı yanıtta, bu konulara hiç değinmemiştir" dedi.

SPK KAMUOYUNA AÇIKLAMA YAPMAK ZORUNDA"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Dubai International Properties tarafından, GYO'nun portföy işletmeciliği faaliyet izni ve hisse senetlerinin kayda alınması için SPK'ya başvurup başvurmadığını soran Karademir, "SPK'nın 11 numaralı Tebliği'ne göre (madde: 12), Kurul, başvuruda bulunanların, talepte bulundukları portföy faaliyetini yürütebilecekleri sonucuna varırsa yetki belgesini verir. Yetki belgelerinin, verildiği günden başlayarak onbeş gün içinde ticaret siciline tescili ve gazetesinde ilanı zorunludur. Söz konusu maddede, kurulun incelemelerinin, kamuoyunun aydınlatılması esasları çerçevesinde yapılacağı belirtilmiştir. O halde, SPK, kamuoyunda sıkça tartışılan konuda, kamuoyunu aydınlatmak zorundadır" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin, GYO Şirketi kurması ile belediye parsellerini ayni sermaye olarak bu şirketin emrine vermesinin başka prosedürler gerektirdiğini belirten CHP İzmir Milletvekili Erdal Karademir, "Belediye parsellerinin, belediyeye ait bir GYO şirketine, Belediye Başkanının tek başına ve doğrudan kullanacağı bir yetkiyle tahsisi ve devri olanaksızdır" dedi.

"KARŞILIKLILIK OLMADAN BELEDİYE TAŞINMAZI YABANCILARA SATILIYOR"

Karademir, Birleşik Arap Emirliği'nin (BAE), aralarında Dubai Emirliğinin de bulunduğu yedi emirliğin oluşturduğu bir federal devlet olduğunu, Dubai Emirliği'ni yapan Şeyh Maktum bin Raşid el-Maktum'un, aynı zamanda Federal Ulusal Konsey Başkanlığı'nı ve Devlet Başkanı Yardımcılığı'nı da yürüttüğünü, dolayısıyla, Dubai Şeyhi'nin, BAE Devleti uyruğunda olduğunu bildirdi. Anayasa Mahkemesi'nin iptalinden sonra Tapu Yasası'nın 35'nci Maddesinin yeniden düzenlenerek 07 Ocak'ta Resmi Gazete'de yayımlandığını anımsatan Karademir, buna göre, "... yabancı uyruklu gerçek kişilerin, karşılıklı olmak ve kanuni sınırlamalara uyulmak kaydıyla, Türkiye'de işyeri veya mesken olarak kullanmak üzere, uygulama imar planı veya mevzii imar planı içinde bu amaçlarla ayrılıp tescil edilen taşınmazları edinebileceklerini" ifade etti. Karademir, "Bu durumda, Dubai Şeyhi'nin Türkiye'de taşınmaz edinebilmesi için, BAE ile Türkiye arasında taşınmaz edinme konusunda karşılıklılık ilkesinin varlığı şarttır. Oysa, taşınmaz mal edinimi konusunda Türkiye ile BAE arasında karşılıklılık bulunmamaktadır. Kendi ülkesinde (BAE), Türk vatandaşlarına taşınmaz edinme olanağı sağlamayan Dubai Emiri El-Maktum, GYO ortağı yapılarak Türkiye'de sınırsız taşınmaz edinme olanağına kavuşmaktadır. Bu durum, Anayasamızın 16. maddesine ve AKP'li üyelerin oylarıyla çıkartılan Tapu Kanunu'nun 35. maddesini değiştiren 5444 sayılı Yasaya da aykırıdır" dedi.

TÜRKİYE'DEKİ GYO, DUBAİ'DE FAALİYETTE BULUNAMAZ

SPK'nın, 17 sayılı tebliğ ile değişik 11 sayılı Tebliğin 25/j maddesi uyarınca, Türkiye'deki GYO'ların yurt dışındaki faaliyetlerinin, yabancı ülkelerde taşınmaz mülkiyetine sahip olma koşuluna bağlandığını vurgulayan CHP'li Karademir, "Dolayısıyla, SPK tebliğine göre, Türkiyeki bir GYO'nun Birleşik Arap Emirliklerinde faaliyette bulunma imkanı yoktur. Çünkü, taşınmaz edinme hakkı bulunmamaktadır. Buna karşın, Birleşik Arap Emirlikleri uyruğu bir kişiye Türkiye'de sınırsız taşınmaz edinme hakkı tanınmaktadır. Başbakan ve SPK bu durumu nasıl değerlendirmektedir?" dedi.

Hükümet ve SPK'nın, kendi ülkesinde Türk vatandaşlarına ve GYO'lara taşınmaz edinme olanağı sağlamayan Dubai Şeyhi El-Maktum'a İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ortak bir GYO kurma yetkisi verilip verilmeyeceğini merak eden Karademir'in açıklaması şöyle:

"Sonuç olarak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Dubai Şeyhi'nin sahibi bulunduğu Dubai International Properties arasında ortak GYO kurulması Anayasamıza, Tapu Yasası'nın 5444 sayılı Yasa ile değişik 35'nci Maddesine, SPK Yasasına ve 11 numaralı SPK Tebliğine aykırıdır. Kendi ülkesinde Türk vatandaşlarına taşınmaz edinme olanağı sağlamayanlara, Türkiye topraklarını ve belediye parsellerini peşkeş çeken Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş suç işlemektedirler. Belediye parselleri, belediye yasaları ve Devlet İhale Yasası kurallarına aykırı biçimde üçüncü kişilere satılamaz ve devredilemezler. GYO, belediye parsellerinin ve kamu taşınmazlarının yasa dışı yağmalanması ve peşkeş çekilmesi için bir araç olarak kullanılamaz."


Yorumları Göster
Yorumları Gizle