GeriEkonomi DPT Derviş'in sözlerine kızdı
Paylaş
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

DPT Derviş'in sözlerine kızdı

Devlet Planlama Müsteşarı (DPT) Akın İzmirlioğlu, Devlet Bakanı Kemal Derviş`in, AB`ye katılım öncesi ekonomik program konusunda Brüksel`de yaptığı açıklamaları eleştirirken, ``müşterek irade ile karar altına alınmış bir program hakkında, Cumhuriyet tarihinde ilk defa karşı taraftan bir değerlendirme yapılmadan açıklama yapılmaktadır`` dedi. DPT Müsteşarı İzmirlioğlu, Bakan Derviş`in Brüksel`de yaptığı açıklamalara ilişkin bir basın toplantısı düzenledi. İzmirlioğlu, konuşmasına Bakan Derviş`in yaptığı açıklamalara ilişkin Anadolu Ajansı kaynaklı haberi kaynak göstererek başladı. İzmirlioğlu, Devlet Bakanı Kemal Derviş`in teşkilatı hedef alarak ``bu konuda şikayetimin bilinmesinden yanayım. AB`ye sunduğumuz rapor, DPT tarafından hazırlandı.Sorumluluk, Ocak 2001`de DPT`ye verildi. Bu rapor 10 gün gecikmeyle diğer birimlerin hiçbir katkısı olmadan hazırlandı. Ve burada Brüksel`de birazda sorun yarattı`` dediğini hatırlattı. Derviş`in, ``orta vadeli rakam ve strateji sunmayan tek ülke Türkiye oldu. Sadece 2002 yılı ele alındı. Böyle bir raporun DPT, Hazine Müsteşarlığı, Maliye Bakanlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı`nın ortak çabasıyla bir eşgüdüm içinde yüksek kalitede hazırlanıp sunulması gerekirdi`` sözlerine de atıfta bulunan İzmirlioğlu, bu eleştirilere karşılık, DPT olarak görüşlerini dile getirdi. DPT CEPHESİNDE DURUMDPT Müsteşarı, 15 Ocak 2001 tarihinde AB Genel Sekreterliği`nde Hazine Müsteşarlığı dahil ilgili 12 kuruluşun katıldığı toplantıda, söz konusu programın DPT koordinatörlüğünde hazırlanmasının kararlaştırıldığını hatırlattı. Anılan toplantıdan sonra 18 Ocak`ta DPT`nin ilgili yazılı ile programa ilişkin çalışmalara başlanmak üzere ilgili 11 kuruluşun 23 Ocak`ta DPT`de toplantıya çağrıldığını ifade eden Müsteşar İzmirlioğlu, ``söz konusu toplantıya Hazine Müsteşarlığı da katılmıştır`` dedi. Bu toplantıda alınan karar uyarınca, teşkilat tarafından koordine edilerek diğer kuruluşların katkılarıyla hazırlanan katılım öncesi ekonomik programın kapsam ve içeriğine ilişkin açıklayıcı bir notun da 28 Şubat`ta ilgili kuruluşlara gönderildiğini vurgulayan İzmirlioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: ``Bu kuruluşlardan görüş de talep edilmiştir. Hazine Müsteşarlığı`nın 21 Mart 2001 tarih ve 22241 sayılı cevabi yazısında programın kapsam ve içeriğine ilişkin görüş verilmemiş ve DPT tarafından hazırlanacak taslak metin ile ilgili görüş verilmesinin, daha uygun olacağı ifade edilmiştir. Hazine Müsteşarlığı dışında görüşistenen tüm kuruluşlar, görüş ve katkılarını teşkilatımıza iletmişler ve bunlar çalışmaya dahil edilerek taslak metin oluşturulmuştur. 21 Eylül 2001 tarihinde kuruluşlara gönderdiğimiz bir yazı ile bu defa kuruluşlara taslak program metni gönderilerek görüş istenmiş ve Hazine Müsteşarlığı dahil ilgili 11 kuruluş 27 Eylül`de toplantıya çağrılmıştır. Bu toplantıda kuruluşlardan gelen görüş ve öneriler değerlendirilmiştir.`` İzmirlioğlu, Hazine Müsteşarlığı`nın bilahare 1 Ekim tarihinde taslağa ilişkin görüş ve önerilerini taslak metin üzerinde işaretleyerek teşkilatımıza ilettiğini bildirdi. "GERÇEKLE BAĞDAŞMIYOR" Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Müsteşarı Akın İzmirliloğlu, Yüksek Planlama Kurulu`nda (YPK) mutabakat sağlanan ekonomik büyüklüklerin, `Katılım Öncesi Ekonomik Program`a dahil edildiğini ve programın zamanında Dışişleri Bakanlığı kanalıyla Avrupa Birliği`ne (AB) iletildiğini söyledi. İzmirlioğlu, Türkiye`nin AB`ye sunması gereken, İkinci Katılım Öncesi Ekonomik Program`ın hazırlıklarına da başlandığını belirtti. İzmirlioğlu bu arada, açıklamalarını belgelere dayalı olarak yaptığını belirtirken, ``buradan da görüldüğü gibi, sayın Kemal Derviş`in Brüksel`de yaptığı açıklama ve iddialar, gerçeklerle bağdaşmamaktadır`` şeklinde konuştu. DPT Müsteşarı İzmirlioğlu, Devlet Bakanı Kemal Derviş`in Brüksel`de yaptığı açıklamalara ilişkin düzenlediği basın toplantısında, AB`ye sunulan ekonomik program hakkında ilgili kuruluşlardan görüş alındığını bildirdi ve raporun hazırlanışı sırasında yaşanan evreleri anlattı. Müsteşar, gelen görüş ve öneriler doğrultusunda nihai hale getirilen programın, taslak metninin 1 Ekim 2001`de Yüksek Planlama Kurulu`a sunulduğunu kaydetti. YPK`da imza işlemlerinin tamamlanmasının ardından, Hazine`nin, YPK kararı eki taslak metne yönelik resmi görüşünü teşkilata, ancak 10 Ekim tarihinde faks ile ilettiğini ifade eden Müsteşar, bu görüşün de dikkate alındığını bildirdi. Müsteşar, daha sonra, DPT`nin 29 Ağustos tarihinde Dışişleri Bakanlığı`na yazdığı yazıda, içinde bulunulan ekonomik belirsizlik ortamında makro ekonomik değişkenlerin belirlenmesinde, görüş birliğinin oluşturulabilmesi için yeni bir toplantı yapılmasının önerildiğini vurguladı. REVİZE EDİLDİToplantının, bu talep sonrasında 27 Eylül`de dar kapsamlı YPK toplantısı şeklinde yapıldığını belirten Müsteşar, YPK`da Devlet Bakanı Kemal Derviş`in, katılım öncesi ekonomik program için ``Hazine Müsteşarlığı ile temas kurulmadığı ve kendilerinin görüşünün alınmadığını belirttiğini`` kaydederek, şu açıklamalarda bulundu: `Bu iddianın doğru olmadığı, Katılım Öncesi Ekonomik Program hazırlıklarında, Hazine Müsteşarlığı dahil ilgili tüm kuruluşların görüş ve katkılarının alındığı, ekonomik büyüklüklerin 11 Ekim 2001 tarihinde yapılacak YPK toplantısında, mutabakat sağlandıktan sonra, bu programa dahil edileceği tarafımdan ifade edilmiştir. Nitekim, gerçekleşmeler dikkate alınarak, dar kapsamlı YPK`da, üzerinde durulan fiyat ve büyüme değerleri, program YPK`sında revize edilmiştir. 11 Ekim 2001`de gerçekleştirilen program YPK`sında, mutabakat sağlanan ekonomik büyüklükler, katılım öncesi ekonomik programa dahil edilerek, ekonomik program, Dışişleri Bakanlığı kanalıyla zamanında herhangi bir gecikme olmadan AB`ye iletilmiştir.`` "BAKANIN DEĞERLENDİRMESİNİ ANLAMAK MÜMKÜN DEĞİL"İzmirlioğlu, hazırlanan Katılım Öncesi Ekonomik Programın, içerisinde bulunulan önemli ekonomik belirsizliklerin varlığına rağmen 2001`de ve 2002 yıllarının, tüm makro ekonomik değişkenleri ile 2005 yılına yönelik ,temel makro ekonomik hedef ve tahminleri kapsamakta olduğunu söyledi. Ayrıca 2001-2005 dönemine ilişkin ülkemizin ekonomik ve sosyal gelişmesiyile ilgili ilke, politika ve stratejilerin de özet halinde programda yer almakta olduğunu ifade eden Müsteşar, ``Bu nedenle, sayın bakanın (orta vadeli rakam ve strateji sunmayan tek ülkenin Türkiye olduğu) değerlendirmesini anlamak mümkün değildir`` diye konuştu. İKİNCİ KATILIM ÖNCESİ EKONOMİK PROGRAMİzmirlioğlu, Türkiye`nin AB`ye sunması gereken İkinci katılım Öncesi Ekonomik Programın hazırlık çalışmalarına, teşkilatı tarafından başlandığını, ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarının da katılımıyla ulusal program ve birinci programda olduğu gibi zamanında hazırlanarak, YPK`ya arz edileceğini söyledi. Basın toplantısını belgelere dayalı olarak yaptığını belirten Müsteşar, sözlerini ``buradan da görüldüğü gibi, sayın Kemal Derviş`in Brüksel`de yaptığı açıklama ve iddialar, gerçeklerle bağdaşmamaktadır`` şeklinde bitirdi. PROGRAM BASINA DAĞITILDIMüsteşarın konuşmasının ardından, basın toplantısında, 56 sayfadan oluşan AB katılım Öncesi ekonomik program, basın mensuplarına dağıtıldı. Öte yandan Müsteşarın basın toplantısında sıkça vurguladığı, görüşü alınan 12 kuruluş ise şöyle sıralandı: ``Maliye Bakanlığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, DPT, Hazine Müsteşarlığı, Gümrük Müsteşarlığı, AB Genel Sekreterliği, Merkez Bankası, Özelleştirme İdaresi, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu.`` İzmirlioğlu, daha sonra soruları yanıtladı. Bir gazetecinin, AB`ye verilen ``Katılım Öncesi Ekonomik Program`da (KÖEP) verilen hedeflerin revize edilmediği, dolayısıyla yanlış olduğunu`` belirtmesi üzerine İzmirlioğlu, KÖEP`te sunulan hedeflerin yanlış olmadığını söyledi ve siyasi otorite tarafından kabul edilen büyüklüklerin esas olduğuna işaret etti. Bütçedeki büyüklüklerin de YPK`dan geçtiğini hatırlatılması üzerine de İzmirlioğlu, ``siyasi otorite tarafından alınan son karar revize edilmiştir demek ki...bunda yadırganacak bir şey yok`` dedi. Derviş`in açıklamalarının ardından, kendisiyle görüşüp görüşmediği yönündeki bir soruya ``Görüşme imkanımız olmadı`` diye yanıtlayan İzmirlioğlu, ``Kendisini aradınız mı?`` sorusunu da ``Aramadım`` diye cevapladı. "AÇIKLAMALAR SEHVEN OLABİLİR"Derviş`in açıklamasının temelinde ne yattığının sorulması üzerine de İzmirlioğlu, şöyle konuştu: ``Kendisine soracaksınız. Bilemiyorum. Sehven olmuş olabilir. Çok hassas bir dönemden geçiyoruz. Özellikle bu geçtiğimiz hassas dönemde yurt dışında böyle bir beyanatın verilmiş olması... Süratle hemen bir düzeltme yapma ihtiyacını duyduk. Çünkü henüz AB tarafından gönderdiğimiz KÖEP değerlendirmesi normal kanallardan bize intikal etmiş değil.`` Dar kapsamlı YPK toplantısında, Hazine Müsteşarlığı ile ilgili anlatılanlar konusunda Derviş`in ne cevap verdiğinin sorulması üzerinede DPT Müsteşarı, ``Tatmin oldu herhalde, cevap vermedi`` derken, toplantıda DPT`nin hiç bir zaman kendi başına karar vermediğini, nihai büyüklüklerin siyasi otorite tarafından YPK`da belirlendiğini vurguladıklarını anlattı. EKONOMİDE ÇOK BAŞLILIK KONUSU``Ekonomide çok başlılık var mı?`` sorusuna karşılık ise İzmirlioğlu, ``Ekonomide çok başlılık falan yoktur. Çok başlılık söz konusu değildir`` dedi, son derece koordinasyonlu bir şekilde çalışıldığını ve çözümler üretildiğini anlattı. İzmirlioğlu, DPT hakkında yapılan değerlendirmeleri saygıyla karşıladıklarını, ancak bunların zaman ve zemininin önemli olduğunu, gerçek dışı değerlendirmelerin yapılmaması gerektiğini söyledi. Esas olanın plan ve programlar olduğunu, istikrar programlarının geçici olduğunu ifade eden İzmirlioğlu, Türkiye`nin eninde sonuda plan ve programlara döneceğini, KÖEP`in de, 5 yıllık kalınma planı hedefleri ile uyumlu olduğunu kaydetti. Ekonomide çok başlılık görmediklerini tekrarlayan İzmirlioğlu, programın arkasında siyasi destek bulunduğunu, parlamento ve hükümetinbu konuda desteğini gösterdiğini belirtti. "TÜRKİYE, GELENEKLİ DEVLETTİR"Türkiye`nin bir hukuk devleti olduğunu hatırlatan İzmirlioğlu, ``Gelenekli bir devlettir, oturmuş bir devlettir. Aksaklık ve eksiklik varsa onların nerede tartışılacağı bellidir`` diye konuştu. Ortak borç idaresi oluşturulması konusundaki görüşlerinin sorulması üzerine İzmirlioğlu, ``Öyle bir fikir bize intikal etmedi, ederse değerlendiririz`` dedi. ``Bu açıklamayı neye bağlıyorsunuz`` şeklindeki bir soruyu da İzmirlioğlu, ``Kimsenin yerine kendimi koyamam... verilen beyanat gerçek dışıdır. Sebebini bilemem, yorum da yapamam`` diye yanıtladı. KÖEP`in oluşturulmasında Derviş`in önerilerinden geri çevrilen olup olmadığı konusunda da İzmirlioğlu, hazırlık sırasında Hazine`nin görüşünün sorulduğunu ve taslak metnin gönderildiğini belirterek, mutabakat halinde bir metnin ortaya çıktığını kaydetti. ``Bağlı bulunduğunuz Başbakan Yardımcılığı`nı bu toplantıdan haberdar ettiniz mi?`` diye sorulması üzerine ise İzmirlioğlu, ``Elbette`` cevabını verdi.