Doğu'ya Hong Kong Modeli

Hürriyet Haber
27.10.1997 - 00:00 | Son Güncelleme:

İstanbul Milletvekili Bülent Tanla, hazırladığı Doğu ve Güneydoğu Anadolu Kalkınma Planı'nı (DGAP) tartışmaya açtı. Tanla, bölgede sağlanan istikrarın, Doğu ve Güneydoğu sorunu için köklü bir reform niteliğindeki bu planın uygulanması için uygun bir zemin yarattığını belirtti. Tanla'nın hazırladığı Doğu ve Güneydoğu Anadolu Kalkınma Planı, özel bir kanunla Doğu ve Güneydoğu Anadolu Kalkınma Kurumu'nun (DGKK) kurulmasını öngörüyor. Başkanlığını hükümet tarafından tayin edilen bir bakanın yapacağı kurumun merkezi Erzurum olacak. Kurumun kaynakları ise yedi yıl süreyle alınacak munzam vergiden karşılanacak. Bu yolla yaklaşık 1.5-2 milyar dolarlık bir kaynak yaratılabileceği hesaplandı.

Kurumun en önemli görevi, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Elazığ'da kurulacak birbirleriyle bağlantılı serbest bölgeler yoluyla, Türkiye'nin gelişmiş bölgelerindeki girişimciyi, yabancı sermaye ve teknolojiyi buralara yönlendirmek olacak. Tanla'nın hazırladığı plan, bölgeyi, Hong Kong ve Çin'in Sincan yöresi ve Dubai gibi, 300 milyonluk nüfuslu komşu ülkelerin sanayi ve ticaret merkezi haline getirmeyi amaçlıyor.

DGAP'ın tam anlamıyla uygulanmasının 2010 yılını bulacağını hatırlatan Bülent Tanla, önerdiği DGAP'ın bölgenin kaderini etkileyecek bu projenin tamamlanmasına kadar geçecek dönem için bir köprü görevi yapacağını söyledi. Tanla, ‘‘32 milyar dolara mal olacak GAP’a bugüne kadar 16 milyar dolar harcandı. Halkın içinde bulunduğu ekonomik ve sosyal koşullar dikkate alındığı taktirde, bu kadar beklemeye tahammülü olmadığı anlaşılır’’ dedi.

DGAP nasıl yönetilecek?

DGAP kapsamında, bölgenin ekonomik ve sosyal kalkınmasından sorumlu Doğu ve Güneydoğu Kalkınma Kurumu (DGKK) kurulacak.

Plan kapsamında yapılacak yatırımlar ve tüm düzenlemeler, GAP ile eşgüdüm ve karşılıklı tamamlayıcılık ilkeleri uyarınca ele alınacak.

DGKK'nun, mahalli odalar, sendikalar, belediyeler, üniversite ve hükümet temsilcilerinden oluşacak bir genel kurulu olacak. Bu genel kurul tarafından seçilen ve Cumhurbaşkanı tarafından onaylanan on üyelik bir de yönetim kurulu oluşturulacak.

Kurumun başkanlığını, hükümet tarafından tayin edilen bir bakan sürekli olarak yerinden yürütecek.

Nasıl finanse edilecek?

DGAP'ın kaynakları 7 yıl süreyle munzam vergiyle karşılanacak. Munzam verginin yıllık toplam vergi gelirlerinin yüzde 5'i kadar olması öngörülüyor. Böylece yılda 1.5-2 milyar dolarlık bir kaynak yaratılacak.

Kurum, risk sermayesi şirketi fibi faaliyette bulunacak. Kurum, bölgede kurulan özel sermayeli şirketlere en fazla yüzde 40 oranında iştirak edecek. Bu kuruluşlar kâra geçtikten üç yıl sonra halka açılacak.

Kurum, bölge sanayiinde itici bir güç oluşturmak amacıyla yap-işlet-devret modelini uygulayarak sanayii destekleyecek.

Kurum, kaynaklarının geri kalan bölümünü (yüzde 50) belediyelerin alt yapı yatırımlarına katkıda bulunmak üzere uzun vadeli borç verebilecek. Böylece bölgenin altyapı yatırımlarına da katkıda bulunacak.

DGAP'ın teşvik sistemi

On yıl süreyle bölgede gelir ve kurumlar vergisi alınmayacak. Halen bölgedeki 17 ilde 1996 yılında toplanan vergilerin tutarı, 54 trilyon 663 milyar lira.

Bölgede her türlü eğitim, sağlık, kültür ve toplu konut yatırımı yapan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine, bu yatırımların tamamını vergi matrahlarından düşme imkanı tanınacak.

Avrupa Birliği ülkelerinde uygulanan bölgeler arası gelişme farklılığını gideren özel teşvikler bu bölgede de uygulanacak.

Kurum, Hazine arazilerini sembolik bedellerle sanayicilere ve yatırımcılara 20 yıla kadar kiraya verebilecek.

Etiketler:
Son Dakika Haberler


EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı