GeriEkonomi Disiplini sağlayın yatırımın önünü buldozerle açın
Paylaş
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
  0
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Disiplini sağlayın yatırımın önünü buldozerle açın

Disiplini sağlayın yatırımın önünü buldozerle açın
refid:7531853 ilişkili resim dosyası

Hükümetin ’değişen şartlara göre ekonomik programda gerekli düzenlemeleri yapmasını ve mali disiplini sürdürmesini’ isteyen TÜSİAD’ın, ’Ekonomik Görünüm ve Politikalar’ belgesinde, yatırım ortamının iyileştirilmesi için "Buldozer tipi bir operasyon ile yatırımların ve üretimin önündeki idari ve teknik engeller temizlenmelidir" denildi.

TÜRK Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD), değişen yapının ihtiyaçlarına göre ekonomik programda düzenlemeler yapılması gerektiğini bildirdi. TÜSİAD’ın hazırladığı ve İstanbul’da TÜSİAD Başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ tarafından Başbakan Tayyip Erdoğan’a sunulan "Ekonomik Görünüm ve Politikalar" belgesinde, Türkiye ekonomisinin görünümüne, ekonomi politikasında ihtiyaç duyulan değişikliklere, yapılması gereken reformlara yer verildi. Belgede; hem ekonominin şu andaki görünümü özetlendi hem de 60’ıncı Hükümet’in ekonomide yapması gerekenler 21 madde halinde sıralandı. Büyümenin özel sektörün yatırım yapabilmesine çok bağlı olduğunu vurgulayan TÜSİAD’ın belgesinde "Buldozer tipi bir operasyon ile yatırımların ve üretimin önündeki idari ve teknik engeller temizlenmelidir" denildi.

EKONOMİK PROGRAMDA DÜZENLEME: TÜSİAD belgesinde yapısal nitelik arzeden sorunların çözümlenmesi için değişen yapının ihtiyaçlarına göre ekonomik programda düzenlemeler yapılması gerektiği kaydedildi. TÜSİAD, hükümetin, 2007 yılının son üç ayına ilişkin eylem planı açıklamış olmasını ve 2008-2012 dönemi için beş yıllık eylem planı hazırlanmakta olmasını ’olumlu gelişme’ olarak yorumlarken, bu planın hayata geçirilmesine ilişkin bazı çekincelerin de olduğunu hatırlattı. TÜSİAD belgesinde, daha önce, 60’ıncı hükümet programını değerlendirirken, seçim beyannamesinde yer verilmiş olan bir dizi önemli ve somut politikaların hükümet programında yer almamasının eleştirildiği de hatırlatıldı ve şöyle denildi: "Ekonomide bir reform takvimi yapılarak kamuoyuna açıklanması ve ilk 6 ayda reformların tüm çalışmalarının tamamlanması ihtiyacının altını çizmiştik. Konjonktürel ve yapısal sorunların çözümlenmesi için hükümet tarafından kısa ve orta vadeli iki ayrı eylem planının hazırlanması ve bu eylem planları, doğru tespitlerden hareketle yerinde önlemler getirdikleri ve yüksek uygulama kapasiteleri ile desteklendikleri takdirde, Türkiye’nin ihtiyacı olan yüksek büyüme sürecinin devamlılığı açısından olumlu bir gelişmedir."

21 maddelik strateji ve reform önerisi

AB üyelik sürecinde müktesebat uyumu hızlandırılmalı.

IMF ile ilişkilerin nasıl devam ettirileceği konusu netleştirilmeli ve bir an önce kamuoyuna açıklanmalı.

Tüm ekonomi politikaları açısından, güvenilir, güncel verilere erişim sorunu çözülmeli.

Uluslararası karşılaştırmalara göre, reel faiz oranları aşırı yüksek, faiz oranlarındaki düşüş süreci, beklenti ve kurumsal itibar yönetimi ile desteklenmeli.

Değerlenen Türk Lirası’na dayalı bir dezenflasyon politikasının sürdürülebilirliği yeniden değerlendirilmeli.

Mali disiplin yeniden sağlanmalı, maliye politikası sıkılaştırılmalı.

Kayıtdışı ile etkin bir mücadele için eldeki tüm araçlar seferber edilmeli, tüm politikalar bu amaca yönlendirilmeli.

Özelleştirmeler hızla tamamlanmalı ve özelleştirme gelirleri kamu borç stokunu azaltmakta kullanılmalı.

Emeklilik ve sağlık alanlarında düzenlemeler içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, temel esaslarından geri adım atılmadan, TBMM’de yeniden ele alınmalı.

Vergi sistemi basit, adil ve etkin olmalı. Vergi tabana yayılmalı oranlarıdüşürülmeli.

Finansal sektörden alınan vergiler aşağı çekilmeli.

Finansal piyasalar, risk yönetiminin iyileştirilmesine ve gözetim denetim etkinliğinin artırılmasına olanak sağlayacak bir yapıya kavuşturulmalı.

Tarım sektöründe piyasa mekanizmalarının işleyişi sağlanmalı ve tarım ürünlerinde dünya ortalamalarının çok üzerinde fiyat oluşumları önlenmeli.

Ekonominin yönetiminde etkili düzenleyici ve denetleyici kurumlarda bağımsızlık, şeffaflık ve hesap verebilirlik garanti altına alınmalı, yönetim istikrarı korunmalı.

Enerji, ulaştırma ve telekomünikasyon sektörleri başta olmak üzere liberalizasyon süreci hızlandırılmalı; özel sektöre açılmalı, piyasa ekonomisi işler hale getirilmeli.

Enerji arz açığı tehlikesi karşısında, piyasa mekanizmalarının etkin işleyişini sağlayacak düzenlemelere gidilmeli.

Enerji sektöründe oluşturulmuş Enerji Sektörü Strateji ve Koordinasyon çalışma grubu yasal bir çerçeveye kavuşturularak etkin biçimde çalıştırılmalı.

Ücret dışında işgücü maliyetini yükselten vergi ve primler hafifletilmeli; zorunlu istihdam ve esnek çalışma ile ilgili yasal düzenlemeler, sosyal sigorta, sağlık, işsizlik prim oranları ile kıdem tazminatı sistemi bütüncül olarak gözden geçirilmeli.

Buldozer tipi bir operasyon ile yatırımların ve üretimin önündeki idari ve teknik engeller temizlenmeli.

Piyasada rekabet koşullarını bozmayacak bir devlet yardımları sistemi oluşturulmalı.

Türk ticaret hayatını daha şeffaf ve güvenilir hale getirerek şirketleşme ve kurumsallaşmayı ve sermaye birikimini teşvik edecek yeni Türk Ticaret Kanunu bir an önce yasalaşmalı.

Yorumları Göster
Yorumları Gizle