GeriEkonomi DİE: Türk halkı yoksul ama mutlu
Paylaş
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
  16
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

DİE: Türk halkı yoksul ama mutlu

DİE'nin araştırmasına göre Türk halkının yüzde 47'si "mutlu", yüzde 12'si "çok mutlu", yüzde 5.6'sı "mutsuz", yüzde 1.7'si ise "çok mutsuz" çıktı.

 Türkiye'de fertlerin yüzde 1.35'i ise açlık sınırının altında yaşıyor.

Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü'nün araştırması Türk halkının genel olarak hayatından "mutlu" olduğunu ortaya koydu. Yaşanan ekonomik krizler bile Türk halkının mutluluğuna engel oluşturmadı.

Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü'nün yaptığı "Yaşam Memnuniyeti Araştırması 2003" sonuçları Devlet Bakanı Beşir Atalay tarafından açıklandı. Bireyin genel mutluluk algılamasını, temel yaşam alanlarındaki genel memnuniyeti ve bu alandaki kamu memnuniyetini ölçmek ve takip etmek amacıyla yapılan araştırma, 2140 örnek hanede, 5304 kişi ile yüzyüze görüşme yöntemi ile yapıldı.

Araştırmaya katılan bireylerin yüzde 1.4'ü hanehalkı toplam gelirinden çok memnun olduğunu belirtirken, yüzde 42'si orta derece memnun olduğunu, yüzde 25.1'i memnun olmadığını, yüzde 13.2'si ise hiç memnun olmadığını dile getirdi.

Türk halkının yüzde 47'si "mutlu", yüzde 12'si "çok mutlu", yüzde 33.2'si "orta derece mutlu", yüzde 5.6'sı "mutsuz", yüzde 1.7'si ise "çok mutsuz" çıktı. Araştımaya göre kadınlar erkeklerden daha mutlu.

EŞ VE ÇOCUK MUTLULUK KAYNAĞI

Araştırmaya katılanlara mutluluk kaynağı sorulduğunda yüzde 29.7'si kendilerini hayatta en çok eşlerinin mutlu ettiğini, yüzde 22.9'u çocuklarının, yüzde 18.5'i sağlıklı olmanın, yüzde 8.9'u sevginin, yüzde 8'i anne ve babasının kendisini mutlu ettiğini belirtti.

MAAŞ DA MUTLU ETTİ

Araştırmaya katılan ücretli çalışan bireylerin yüzde 57.4'ü mevcut işlerinden memnun olduğunu ifade ederken, yüzde 12.6'sı işinden memnun olmadığını bildirdi. Yevmiyeli olarak çalışan bireylerin yüzde 25.7'si işinden memnun olduğunu söylerken yüzde 35.2'si memnun olmadığını dile getirdi. Çalışanların işinden elde ettiği kazançtan mumnun olduklarını belirtenlerin oranı yüzde 16.7 iken, hiç memnun olmadığını belirtenlerin oranı yüzde 15.9'da kaldı.

SSK'DAN VE SAĞLIK HİZMETİNDEN DE MEMNUNUZ

Bağlı olduğu sosyal güvenlik kurumunun verdiği hizmetlerden çok memnun olduğunu belirten bireylerin oranı yüzde 4.7, hiç memnun olmadığını belirtenlerin oranı ise yüzde 10.6 oldu. SSK kapsamında olan bireylerin yüzde 31.6'sı kurumun hizmetlerin memnun olmadığını ifade ederken, yüzde 31.1'i memnun olduğunu kaydetti.

Emekli Sandığı ve Bağ-Kur kapsamında olanlar bu kurumların hizmetlerinden sırayla yüzde 12.6 ve 16 oranında memnun olmadığını bildirdi. Genel olarak aldıkları sağlık hizmetlerinden memnun olduğunu ifade eden bireylerin oranı yüzde 35. iken, memnun olmadığını ifade eden bireylerin oranı ise yüzde 13.7 olarak çıktı. Özel hastane ve polikliniklerden memnun olduğunu belirten bireylerin oranı yüzde 49.3 iken SSK hastanelerinin hizmetinden memnun olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 30.5 oldu. Devlet hastanelerinin hizmetlerinden memnun olduğunu ifade edenlerin oranı ise yüzde 41 çıktı.

Araştırmaya katılan bireyler adli sistemden de memnun çıktı. Adli sistemin verdiği hizmetlerden memnun olduğunu ifade edenlerin oranı yüzde 43.9 iken, memnun olmayanların oranı yüzde 13 oldu.

HEM MUTLU HEM BEKLENTİLİYİZ

2004 yılında genel olarak hayatının daha iyi olacağını ifade eden bieylerin oranı yüzde 44.6, daha kötü olacağını ifade eden bireylerin oranı yüzde 9.2 oldu. Tarımsal hanelerdeki bireylerinüzde 37.4'ü, tarım dışı hanelerdeki bireylerin yüzde 46.5'i, 2004 yılında genel olarak hayatlarının daha iyi olacağını beklentisi içinde.

926 BİN KİŞİ AÇLIK SINIRINDA

Atalay'ın verdiği bilgiye göre, 2002 yılı verilerini içeren Yoksulluk Çalışmasında, 2002 yılı Hanehalkı Bütçe Anketi verileri kullanıldı. Çalışmaya göre, Türkiye genelinin yüzde 1.35'i bir başka deyişle 926 bin kişi, açlık sınırının altında yaşıyor. Bu oran kentlerde yüzde 0.92'ye kadar inerken, kırda yüzde 2.01'i buluyor.

Çalışmaya göre, gıda ve gıda dışı yoksulluk sınırının altında     yaşayanlar ise yüzde 26.96 olarak hesaplanırken, bu da 18 milyon 441 bin kişiye tekabül ediyor. Kentlerde gıda ve gıda dışı yoksulluk yüzde 21.95, kırda ise yüzde 34.48 olarak ölçülüyor. Açlık sınırı hesaplanırken, bir insanın, günlük 2 bin 100 kaloriye ihtiyacı olduğu dikkate alınıyor ve bunun sağlanması için gerekli olan tutar üzerinden hesap yapılıyor.

AİLE BÜYÜDÜKÇE YOKSULLUK ARTIYOR

DiE'nin araştırmasına göre, hanehalkı büyüklüğü arttıkça yoksulluk da artıyor. Nitekim, Türkiye genelinde hanehalkı büyüklüğü 3-4 kişi olan hanehalkları içinde yoksul hanehalklarının oranı yüzde 16.37 olarak belirlenirken, bu oran 7 ve daha fazla olan hanehalkları içinde yüzde 45.95'i buluyor.

Kentlerde sıralama aynı kalmakla beraber, yoksulluk oranının biraz daha düşük olduğu görülüyor. 7 ve daha fazla kişinin yaşadığı hanelerdeki yoksulluk oranı yüzde 43.36 iken, 1-2 kişinin yaşadığı hanelerde yoksulluk oranı yüzde 7.16'ya kadar düşüyor.
 


Yorumları Göster
Yorumları Gizle