GeriEkonomi Devlet otelleri de batırdı
Paylaş
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Devlet otelleri de batırdı

Devletin otelcilikteki iflası, devletin kendi resmi denetim raporuyla belgelendi. Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu'nun (BYDK) Meclis'e gönderdiği resmi denetim raporuna göre, devletin işlettiği 6 otel, özel sektörün işlettiği bir otelin yüzde 10'u kadar bile kár edemedi. BYDK'nın Emekli Sandığı'yla ilgili raporuna göre, kurumun 7 otelinden 6'sı devlet, biri de özel sektör tarafından işletiliyor. İstanbul'daki Büyük Tarabya ve Maçka, İzmir'deki Büyük Efes, Ankara'daki Büyük Ankara ve Stad ile Bursa'daki Çelik Palas otellerini kamuya ait ‘‘Emek İnşaat ve İşletme AŞ’’, İstanbul'daki Hilton Oteli'ni de bir özel sektör kuruluş olan ‘‘Hilton Hotels’’ işletiyor. Emekli Sandığı, Hilton'un karının yüzde 84'ünü, Emek İnşaat'ın işlettiği otellerin ise yüzde 92'sini alıyor. Emekli Sandığı, 2000'de, Emek İnşaat'ın işlettiği 6 otelden sadece 494.4 milyar lira kár elde edebildi. Buna karşılık, özel sektörün işlettiği Hilton Oteli'nden ise 2000'de 5.2 trilyon lira kar elde etti. Emek İnşaat'ın işlettiği 6 otel, ancak yüzde 50 doluluk oranıyla çalıştığı 1999'da 8.9 trilyonluk gelirine karşılık, yaptığı 9.3 trilyonluk giderle yılı 373.1 milyar lira zararla kapattı. Aynı oteller, yine sadece yüzde 52 doluluk oranıyla çalışabildiği 2000 yılında 13.9 trilyonluk gelirine karşılık 13.1 trilyon gideriyle yılı ancak 792.6 milyar lira kárla kapatabildi. Raporda bu tabloyu şöyle yorumladı: ‘‘Emek oteller zinciri, yeterli düzeyde yenileme ve modernizasyonun yapılmaması, uluslararası bir reklam ve pazarlama ağına dahil olunmaması nedeniyle lokal birer otel olarak kalmışlar, sektör içerisinde açılan yeni ve modern otellerin yarattığı rekabet nedeniyle pazar paylarını yitirmişler ve beklenen kalite ve kárlılığa ulaşamamışlardır.’’ ‘‘6 otelden sağlanan gelir, Hilton'un işlettiği bir otelin gelirinin yarısı dahi olamamaktadır’’ denilen raporda, ‘‘Otellerde zararın önlenebilmesi için, başta otel gelirlerini arttırıcı modernizasyon yatırımları olmak üzere gereken tedbirlerin alınması ve otel personel politikasının gözden geçirilmesi’’ istedi.