GeriEkonomi Devlet, istifa edene bile maaş ödemeyi sürdürmüş
Paylaş
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
  0
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Devlet, istifa edene bile maaş ödemeyi sürdürmüş

Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü’nün geçen yıl uygulamaya koyduğu "Kamu Harcamalarında Risk Alanları Tespit Projesi"yle elde edilen bilgiler ışığında kontrolörler, kamudaki personel harcamaları, hakediş ve diğer ödemeler ile kamu gelirlerine yönelik de denetimlerde bulundu.

Denetimlerde, istifa ettiği halde maaş ödemesine devam edilenler olduğu ortaya çıktı. MALİYE Bakanlığı Muhasebat Kontrolörlerinin kamuya yönelik mali denetimlerinde, personel harcamaları, hakedişler ve kamu gelirleriyle ilgili işlemlerde de çeşitli suiistimal olayları ve yanlışlıklar bulunduğu belirlendi. Muhasebat Genel Müdürlüğü’nün geçen yıl uygulamaya koyduğu "Kamu Harcamalarında risk Alanları Tespit Projesi"yle elde edilen bilgiler ışığında kontrolörler, kamudaki personel harcamaları, hakediş ve diğer ödemeler ile kamu gelirlerine yönelik de denetimlerde bulundu. Bu denetimlerde hakediş ve diğer ödemelerde 4 milyon 898 bin 674 YTL, kamu gelirlerinde 4 milyon 679 bin 474 YTL, personel giderlerinde de 1 milyon 274 bin 671 YTL tutarında hatalı işlem tespit edildi.PERSONELE EKSTRA ÖDEME: Kontrolörlerin incelemelerinde personel harcamalarıyla ilgili yanlış işlemler en fazla, kamu görevlisine ekstra ödeme yoluyla gerçekleşti. Denetimlerde personelle ilgili suiistimal ve yanlış işlem yapıldığı sonucuna ulaşılan bazı işlemler şöyle belirlendi:Döner sermayeden tavan ek ödeme tutarı ile net performans puanlarını aşacak şekilde ödeme yapılmış.Acil serviste çalışan yardımcı hizmetler personeline, tavan ek ödeme katsayıları yüksek gösterilerek fazla ödeme yapılmış.Vergi dilimleri doğru şekilde takip edilmeyerek, eksik vergi kesintisi yapılarak kamu görevlisine fazla maaş ödenmiş.Teknik hizmetler sınıfında teknisyen kadrosunda bulunan ancak bu hizmeti fiilen yapmayanlara da zam ve tazminat yoluyla fazla maaş ödenmiş.7 günü aşan rapor süreleri, zam ve tazminatlardan kesilmemiş.Maliye personeline yersiz fazla çalışma ücreti ödenmiş.İSTİFA EDENE DE MAAŞİstifa eden ya da ücretsiz izne ayrılanlara yersiz olarak maaş ödenmiş, yersiz ödenen aylıkların tutarları hatalı tespit edilmiş.Ücretsiz izin alarak ya da istifa suretiyle görevden ayrılan personele ödenen fazla ödemelerin tahakkuk dairelerince zamanında bildirilmemesi nedeniyle, bunlardan faiz alınması önlenmiş.Sözleşmeli öğreticiler için ek ders bordrosuna fazla ek ders saati eklenerek fazla ödeme yapılmış.Devlet hastanelerinde personele yersiz nöbet ücreti verilmiş.Memur maaşlarından emeklilik keseneği eksik kesilmiş.Yasal şartlar oluşmadığı halde memura yiyecek yardımı yapılmış.Mutat taşıt dışındaki araçlar için de yol ücreti ödenmiş.Yurtiçi geçici görev yollukları fazla ödenmiş.Kalkınmada öncelikli yörelerde çalışmalar personele de ek yan ödemi puanı verilerek, fazla ödeme yapılmış.Devlet ve üniversite hastanelerindeki personele fazla katkı payı verilmiş.Mesai saatleri içindeki tedavi işlemleri de, mesai saatleri dışında yapılmış gösterilerek fazladan katkı payı alınmış.Fazla yabancı dil tazminatı ödenmiş.Hakediş usulsüzlükleriMUHASEBAT kontrolörlerinin tespitlerinde, hakediş ve kamu gelirleri alanında karşılaşılan bazı hatalı işlemler de şöyle sıralandı:Hazine tarafından karşılanan sigorta primleri, firmaların hakedişlerinden mahsup edilmemiş.Asgari ücret fiyat farkı fazla ödenmiş.Yaklaşık maliyete KDV dahil edilerek fazla ödeme yapılmış.İşçilere ödenmesi gereken yol bedeli, işçi bordrolarında gösterildiği halde, sigorta primleri ödenmemiş.Onay belgesinde fiyat farkı verilmeyeceği belirtilmesine karşın, fiyat varmış verilmiş.Akaryakıt fiyat farkı ve ilan bedeli fazla ödenmiş.Kamu binalarının ısınması için sağlanan jeotermal enerji bedeli, işyerlerine uygulanan tarifeden daha yüksek tutulmuş.Devlet ve üniversite hastaneleri ile döner sermayeler, Hazine payını eksik yatırmış.Maaşlar ile ek ders ücretlerinden de eksik gelir vergisi kesilmiş.Özel gider indirimine konu olmayacak harcamalar, indirime konu edilmiş.İhale kararlarında damga vergisi alınmamış.Vakıf ve dernekler tarafından işletilen tıp merkezlerine yapılan ödemelerde, KDV dahil fiyatlar üzerinden ödeme yapılmış.Lojman kiraları tahsil edilmemiş. CHP’den Unakıtan gensorusu CHP, Galataport ihalesi ve mal bildirimi-banka hesapları konularında görevini kötüye kullandığı, ihaleye fesat karıştırdığı, ticari sır ve bankacılık sırrı kurallarını ihlal ettiği, kişi ve kurumlara yönelik olarak iftirada bulunduğu ve suç uydurduğu, kamu gücü ve yetkisini, siyasi ve kişisel sebeplerle sorumsuz bir şekilde kötüye kullandığı, bu nedenle kamuyu zarara uğrattığı gerekçesiyle Maliye Bakanı Kemal Unakıtan hakkında gensoru önergesi verdi. Gensoru önergesi TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Önergenin gerekçesinde, Unakıtan’ın, sadece AKP’nin ya da Türk siyasetinin üstünde bir yük olmaktan öte, kamu malının ve devlet hazinesinin kendisine teslim edilemeyeceği bir kişi olarak ortaya çıktığı savunuldu. Önergede, daha önce Galataport ihalesi ve Tüpraş’ın yüzde 14.76’lık hissesinin satışı ile ilgili Unakıtan hakkında verilen gensoru 25 Ekim 2005 tarihinde reddedilmiş olsa da bu kararın ardından basına yansıyan yeni somut bilgiler ve yargı kararlarının ışığında, Maliye Bakanı’nın durumunun yeniden ele alınmasının zorunlu olduğu dile getirildi. Önergede, Galataport ihalesi ve mal bildirimi-banka hesapları konularında görevini kötüye kullandığı, ihaleye fesat karıştırdığı, ticari sır ve bankacılık sırrı kurallarını ihlal ettiği, kişi ve kurumlara yönelik olarak iftirada bulunduğu ve suç uydurduğu, kamu gücü ve yetkisini, siyasi ve kişisel sebeplerle sorumsuz bir şekilde kötüye kullandığı, bu nedenle kamuyu zarara uğrattığı ve yanlış bilgilendirdiği gerekçesiyle Unakıtan hakkında gensoru açılması istendi.


Yorumları Göster
Yorumları Gizle