GeriEkonomi Danıştay'dan Uzanlara kötü haber
Paylaş
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
  1
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Danıştay'dan Uzanlara kötü haber

Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu, Kepez ile birlikte imtiyaz sözleşmesi feshedilen Çukurova Elektrik A.Ş'nin (ÇEAŞ), Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği'nin 2 hükmünün iptali istemiyle açtığı davada, 10. Daire'nin verdiği yürütmenin durdurulması isteminin reddine yapılan itirazı da yerinde görmedi.

Danıştay 10. Dairesi'nin, 4 Ağustos 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği'nin 16. maddesinin (a) fıkrası ile geçici 3. maddesinin 2. bendinin yürütmesinin durdurulması isteminin reddine ilişkin karara, ÇEAŞ itiraz etti. ÇEAŞ, 10. Daire'nin kararının kaldırılarak, söz konusu hükümlerin yürütmesinin durdurulmasını istedi.
 
İstemi görüşen Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu, 10. Daire'nin ret kararını usul ve yasaya uygun bularak, ÇEAŞ'ın itirazını reddetti.

Danıştay 10. Dairesi, söz konusu hükümlerin iptal istemini ise daha sonra karara bağlayacak.
       
İPTALİ İSTENEN HÜKÜMLER

Danıştay'ın yürütmesinin durdurulmasını reddettiği, (a) fıkrasınında bulunduğu ''Lisansların İptali'' üst başlıklı 16. madde şöyle:

''Lisanslar, Kanunun 11. maddesi hükümleri çerçevesinde iptal edilebilir.

Bir dağıtım lisansının iptal edilmesinin zorunlu hale gelmesi durumunda,

a)Lisans iptalinden önce alınacak Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu kararı doğrultusunda, tüketicilerin korunması ve hizmetin aksamaması açısından lisans kapsamındaki tesislerin kısmen veya tamamen diğer tüzel kişilere kullandırılabilmesini teminen lisans sahibi tüzel kişinin yönetim kurulu üyelerinin bir kısmının veya tamamının geçici değiştirilmesi suretiyle yerlerine yeni atama yapılacağının,
 
b)Dağıtım lisansı sahibi tarafından faaliyet gösterilen dağıtım bölgesindeki tesislerin mülkiyetinin söz konusu dağıtım lisansı sahibine ait olması durumunda, lisans sahibi tüzel kişi nam ve hesabına 120 gün içerisinde mülkiyete konu tesislerin satışı için mevzuat uyarınca Kurum tarafından çıkılacak ihalede oluşacak fiyattan devrinin yapılacağının,  

Kabul edildiğine ilişkin hükümler dağıtım lisanslarında ve/veya dağıtım lisansı sahibi tüzel kişinin ana sözleşmesinde yer alır.''

Geçici 3. maddenin 2. bendi ise şöyle:
"Bu tüzel kişiler üretim ve dağıtım faaliyetleri ile ya da kanunda öngörülen sınırlamalar ve kısıtlamalar dahilinde üretim ve dağıtım faaliyeti ile iştigal edebilir. İletim faaliyetini ilişkin tümhak ve yetkiler birinci fıkrada belirtilen yönetmelik hükümleri uyarınca Türkiye Elektrik İletim A.Ş'ye (TEİAŞ) geçer.''


Yorumları Göster
Yorumları Gizle