GeriEkonomi Danıştay'dan Doğan'ın itirazına onay
Paylaş
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
  0
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Danıştay'dan Doğan'ın itirazına onay

Danıştay'dan Doğan'ın itirazına onay
refid:17056457 ilişkili resim dosyası

Daha önce Doğan TV Holding A.Ş. aleyhine sonuçlandığı duyurulan 2006 yılı Katma Değer Vergisi (KDV) dava sonuçlarına yapılan itirazlar Danıştay tarafından kabul edildi ve ilgili Vergi Mahkemeleri'nin kararları bozuldu. Böylece Danıştay, gecikme faizi ile birlikte vergi aslı ve cezası toplam 679.9 milyon liralık cezayı bozmuş oldu.

Doğan Yayın Holding'ten Kamuoyunu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklama şöyle:

Daha önce ilgili Vergi Mahkemeleri'nde, bağlı ortaklığımız Doğan TV Holding A.Ş. aleyhine sonuçlandığını kamuya açıkladığımız 2006 yılı Katma Değer Vergisi (KDV) dava sonuçlarına, adı geçen bağlı ortaklığımız tarafından yapılan diğer itirazlar da, Danıştay tarafından kabul edilmiş ve ilgili Vergi Mahkemeleri'nin Kararları bozulmuştur.

Bu itibarla, bağlı ortaklıklarımız Doğan TV Holding A.Ş. D Yapım Reklamcılık ve Dağıtım A.Ş. ile Doğan Prodüksiyon Hizmetleri A.Ş.'de, geçici ilmühaberler ile yapılan ortaklık pay devirlerinde KDV hesaplanması gerektiğinden bahisle yapılan cezalı vergi tarhiyatlarının tamamına karşı yapılan itirazlar, Vergi Mahkemesi ve/veya Danıştay nezdinde adı geçen bağlı ortaklıklarımız lehine sonuçlanmış olmaktadır. 
 
Danıştay'ın bu son kararları ile; Doğan TV Holding A.Ş. aleyhine sonuçlanan   444.257.876,-TL (Dörtyüzkırkdörtmilyon İkiyüzelliyedibin Sekizyüzyetmişaltı Türk Lirası) tutarındaki Vergi Mahkemesi Kararları da Danıştay tarafından esastan bozulmuş olmaktadır. Hatırlanacağı üzere; söz konusu davanın aleyhte sonuçlanması nedeniyle Doğan TV Holding A.Ş.'ye tebliğ edilen ancak Danıştay tarafından yürütmesi durdurulan gecikme faizi tutarı da 235.622.428,-TL (İkiyüzotuzbeşmilyon Altıyüzyirmiikibin Dörtyüzyirmisekiz Türk Lirası) idi. [Gecikme faizi ile birlikte vergi aslı ve cezası toplam 679.880.304,-TL (Altıyüzyetmişdokuzmilyon Sekizyüzseksenbin Dörtyüzyirmisekiz Türk Lirası)]


Danıştay tarafından bozulan söz konusu Kararlarda; hisse senedi ile geçici ilmühaberin; Türk Ticaret Kanunu'nda "Hisse Senetleri" başlığı altında ve aynı kısımda düzenlenmiş olması, geçici ilmühaberin hisse senedi çıkarılıncaya kadar onun yerini tutması, aynı nitelikleri taşıması, birbirinin devamı olması ve sahibine aynı hakları sağlaması nedeniyle geçici ilmühaberin de vergi hukuku açısından hisse senedi kapsamında bulunduğu sonucuna ulaşıldığından, geçici ilmühaberle yapılan ortaklık payı devrinin, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17/4-g maddesi kapsamında bulunmadığından bahisle, yapılan cezalı tarhiyatın bu kısmında isabet görülmemiştir denilmektedir.

İlgili tarafların Danıştay kararının aleyhe olan kısımlarına karşı karar düzeltme isteminde bulunma hakları mevcuttur.


Yorumları Göster
Yorumları Gizle