GeriEkonomi Danıştay da ‘Telekom satışı dursun’ havası
Paylaş
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
  2
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Danıştay da ‘Telekom satışı dursun’ havası

Danıştay Nöbetçi Dairesi’nin, Türkiye Haber-İş Sendikası’nın açtığı davada Türk Telekom’un yüzde 55’inin Oger Telecom’a satılmasıyla ilgili gündeme getirilen iddiaları ciddi bularak Özelleştirme İdaresi’ne savunma için sınırlandırılmış olarak tanıdığı 10 günlük süre haftaya doluyor.

Heyetin 5 üyesinden ikisi ise savunma alınmadan yürütmeyi durdurma kararı alınması gerektiği yönünde karşı oy yazılarıyla, hukuka aykırılık iddialarının yerinde olduğunu savundu

HUKUKA AYKIRILIKLAR: Adli tatil nedeniyle Danıştay Nöbetçi Dairesi’nce görüşülen davada karşı oy yazan üye Nurhan Yücel, ihale sürecinin 1 Temmuz 2005 tarihi itibariyle sonuçlandırıldığını, bu işlemin dayanağı olan 406 sayılı yasada değişiklik öngören 5189 sayılı yasanın Anayasa’ya aykırı olduğu iddiasıyla Anayasa Mahkemesi’ne götürüldüğünü anımsattı. Yücel, karşı oy yazısında dilekçede yer alan hukuka aykırılık iddialarına da katıldığını şöyle ortaya koydu: ‘Türk Telekom’a ihale öncesi CDMA frekansının bedelsiz verilmesi ve bu durumun Türk Telekom’un satış değerini artırması, TL’nin ABD Doları karşısında son 1 yılda değer artırmasına karşın ihalenin ABD doları üzerinden yapılarak sonuçlandırılması, ihale öncesinde 5369 sayılı kanun ile Türk Telekom’un evrensel hizmet yükümlülüğünden kurtarılması ve bu durumun ihale şartlarında değişiklik yaratmasının, dava konusu işlemi sakatlayacak nitelikte hukuka aykırılık oluşturduğu sonucuna ulaşılmıştır.’

YÜZDE 49’U GEÇEMEZ: Üye Salih Er, karşı oy yazısında, ihale ilanı ile başlayan Bakanlar Kurulu kararıyla noktalanan özelleştirme sürecinin her halkasının Anayasa Mahkemesi’nin hisse satışının yüzde 49’u geçemeyeceğine ilişkin gerekçesinin dışında tutulamayacağını vurguladı. Er’in yazısında, ‘Dava konusu işlemden önceki evreler yargı organı önüne getirilmese bile, bir davada halkalardan biri için saptanan sakatlık, diğer işlemler için de sonuç doğurur. Aksi bir düşünce, bir sakatlık yapıldıktan sonra, ona dayanılarak yapılan işlemleri sakatlık niteliğinden uzaklaştırıp geçerli kabul etmek sonucuna yol açar. Bu durumun kabulüne olanak yok’ denildi.

DURDURMA GEREKLİ: Er, Anayasa Mahkemesi’nin özelleştirme ve Telekom ile ilgili kararlarında ‘Türk Telekom’un stratejik bir kuruluş olduğu, hisselerdeki ağırlığın kamuda kalması gerektiği ve özelleştirmede bunun yüzde 49 ile sınırlandırılabileceği ve yabancılara hisse satışında karşılıklılık ilkesinin gözetilmesinin zorunlu bulunduğuna’ ilişkin 3 noktayı temel aldığına dikkat çekti. Er, şu değerlendirmeyi yaptı: ‘Kural olarak, dava konusu işlemde, yürürlükteki yasanın uygulanması gerekmekle beraber, yönetsel işlemin yargısal denetimini yapmakla yetkili yargı yeri, Anayasa Mahkemesi’nce verilen kararları gözardı edemez. Bu nedenle yüzde 49’dan fazla hisse satışını öngören ve yabancıya sınır tanımayan özelleştirme süreci içinde yer alan ihale komisyonu kararının Anayasa Mahkemesi kararına kadar yürütmesinin durdurulması gerekli görülmüştür. Bu evrede ihale komisyonu kararının ihale komisyonuna yasayla verilen yetki ve görev çizgisi içinde kalıp kalmadığı, ihale şartnamesinde yer alan esaslar çerçevesinde hareket edip etmediği tartışmasına da gerek bulunmamaktadır.’

Yorumları Göster
Yorumları Gizle