GeriEkonomi Büyük Tarabya Oteli de satılıyor
Paylaş
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
  0
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Büyük Tarabya Oteli de satılıyor

Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü'nün mülkiyetinde bulunan Büyük Tarabya Oteli satışa çıkarıldı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın (ÖİB) konuya ilişkin duyurusu, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Duyuruya göre Büyük Tarabya Oteli, kullanımında bulunan tüm taşınmazlarla birlikte Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (idare) tarafından “satış” yöntemi ile özelleştirilecek.

İhale, kapalı zarf içinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulü ile gerçekleştirilecek.
Ancak, ihale komisyonu tarafından gerekli görülmesi halinde ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecek.

Satışa katılmak isteyenler tekliflerini, 29 Mart 2006 tarihinde saat 17.00'ye kadar Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na verecekler.

Teklifler peşin veya vadeli olarak verilebilecek. Teklif sahipleri tekliflerinde ödemenin ne şekilde yapılacağını açıkça belirtecekler.

İhale bedelinin vadeli olarak ödenmesi durumunda, asgari yüzde 40'ı varlık satış sözleşmesinin imza tarihinde peşin, bakiye ana borcu azami 12 ayda bir ödeme yapmak kaydıyla, en çok 24 ayda ve eşit taksitlerle, bakiye anapara borucu üzerinden ödeme tarihleri itibarı ile hesaplanacak vade farkıyla birlikte ödenebilecek.

Geçici teminat bedeli 5 milyon ABD Doları olarak belirlenen otelin satışında ayrıca, ABD Doları, ihale mevzuatı ile ilgili olarak belirlenen bankalardan veya yetkili finans kurumlarından alınacak, idarece kabul edilecek, idare lehine, konusu da belirtilerek düzenlenmiş gayrikabili rücu, kayıtsız şartsız, ilk talepte ödemeli, süresiz geçici teminat mektubu da kabul edilecek.

Devlet tahvilleri, teminat olarak kullanılabilmesi mümkün olan Hazine Bonoları veya Hazine Kefaletini haiz tahviller de geçerli olacak.

Otel hakkında hazırlanan ihale şartları belgesi ve tanıtım dokümanı, idareden veya “www.oib.gov.tr” adresinden temin edilecek gizlilik taahhütnamesi, ihaleye katılacak olan gerçek veya tüzel kişiler veya ortak girişim grubu üyelerini temsil ve ilzama yetkili kişi veya kişiler tarafından imzalanarak idareye teslim edilecek.

Daha sonra Ankara'da bulunan Ziraat Bankası merkez şubesinin ilgili hesabına yatırılacak bedel karşılığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'ndan temin edilebilecek.

Söz konusu otel için her ne koşulda olursa olsun, idareden temin edilen ihale şartları belgesi ve tanıtım dokümanı karşılığı olarak alınan bedel iade edilmeyecek.

Otel ihalesi için, 7 Mart 2006 tarihinden sonra ihale şartları belgesi ve tanıtım dokümanı alan yatırımcılar, ilan metninin ilgili maddesinde belirtilen hususlarda idareden hiçbir şekilde talepte bulunamayacaklar.

İhale ile 7 Mart 2006 tarihinde saat 18.00'e kadar ihale şartları belgesi ve tanıtım dokümanı alan yatırımcılar, oteli yerinde incelemek üzere 13-17 Mart 2006 tarihleri arasında idarece belirlenecek bir program çerçevesinde inceleme gezisine davet edilecekler.

Söz konusu otele ilişkin soruların cevaplandırılabilmesini teminen idare tarafından belirlenecek program dahilinde, 20-24 Mart 2006 tarihleri arasında, Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü'nde oluşturulacak bilgi odasına davet edilecekler.
Teklif mektupları, ihale şartları belgesi ve tanıtım dokümanında belirtilen hususlar dikkate alınarak, 29 Mart 2006 tarihinde saat 17.00'ye kadar Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na verilecek.

Bu arada, Büyük Tarabya Oteli'nin Türkiye'de ikametgahı olmayan yurtdışında yerleşik kişilere satışı, yürürlükteki doğrudan yabancı yatırımlar mevzuatına tabi olacak. Söz konusu, mevzuat Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nden temin edilebilecek.


Yorumları Göster
Yorumları Gizle