GeriEkonomi Bütçe açığı 9,2 milyar YTL'de kalacak
Paylaş
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
  0
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Bütçe açığı 9,2 milyar YTL'de kalacak

Maliye Bakanlığı, Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşmeleri ve Beklentileri Raporunu açıkladı. Merkezi yönetim bütçe açığı hedefin 4.8 milyar YTL altında kalacak ve 9.2 milyar YTL olacak. Buna bağlı olarak faiz dışı fazla da bütçe hedefine göre 4.8 milyar YTL daha fazla gerçekleşecek ve 37.1 milyar YTL’ye çıkacak.

Maliye Bakanlığı, yılın ilk altı aylık dönemine ilişkin merkezi yönetim bütçe uygulama sonuçları ve gerçekleştirilen faaliyetlerle yılın ikinci altı aylık dönemine ilişkin beklenti ve hedeflerle yürütülecek faaliyetleri içeren “2006 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşmeleri ve Beklentileri Raporu“nu açıkladı.

Rapora göre, 2006 yılı başında 174 milyar 322 milyon YTL olarak öngörülen merkezi yönetim bütçe giderleri 172 milyar 244 milyon YTL, 128 milyar 62 milyon YTL olarak öngörülen faiz hariç bütçe giderleri ise 125 milyar 984 milyon YTL, merkezi yönetim bütçesinde 46 milyar 260 milyon YTL olarak öngörülen faiz giderleri ise aynı düzeyde gerçekleşecek. Ancak, söz konusu tahminlerde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun portföyünde bulunan şirketlerden tahsil edilecek ve bütçe tahminleri içinde yer alan kısmı aşan vergi gelirleri karşılığında yapılacak harcamaların dahil edilmediği belirtilirken, bu kapsamda 2 milyar 500 milyon YTL civarında bir kaynak elde edileceğinin tahmin edildiği bildirildi.

Rapora göre, 2006 yılı merkezi yönetim bütçesinde 160 milyar 326 milyon YTL olarak hedeflenen merkezi yönetim bütçe gelirleri 163 milyar 41 milyon YTL'ye ulaşacak. Bu kapsamda 132 milyar 199 milyon YTL olarak hedeflenen vergi gelirleri ise 134 milyar 234 milyon YTL olarak gerçekleşecek. Buna göre, 13 milyar 996 milyon YTL olarak öngörülen merkezi yönetim bütçe açığı, bu hedefin 4 milyar 793 milyon YTL daha altında kalacak ve 9 milyar 203 milyon YTL olarak gerçekleşecek. Faiz dışı fazla ise 37 milyar 57 milyon YTL olacak. Faiz dışı fazla yıl başında 32 milyar 264 milyon YTL düzeyinde öngörülmüştü. Bütçe açığındaki gerilemeye paralel olarak faiz dışı fazlanın 4 milyar 793 milyon YTL daha fazla gerçekleşmesi bekleniyor.

FAİZ DIŞI FAZLA YÜZDE 6.7 OLACAK

2005 yılında yüzde 32.4 olan merkezi yönetim bütçe giderlerinin GSMH’ya oranı 2006 yılında yüzde 31.3, yüzde 30.7 olan merkezi yönetim bütçe gelirlerinin GSMH’ya oranı ise yüzde 29.6 olacak. 2006 bütçesinde merkezi yönetim bütçe açığının GSMH’ya oranı yüzde 2.6 olarak hedeflenmişti. Ancak raporda bu gerçekleşmenin yüzde 1.7 olacağı tahmin edildi.

Rapora göre, GSMH’ya oranı açısından 2006 yılında bütçe açığı 2005 yılıyla aynı düzeyde olacak. Faiz dışı fazlanın GSMH’ya oranının bütçe hedefi olan yüzde 6’yı aşacağı ve yüzde 6.7 olarak gerçekleşeceği, program tanımlı faiz dışı fazlada ise merkezi yönetim bütçesi için hedeflenen yüzde 5’lik orana ulaşılacağı öngörüldü.

MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GİDERLERİ

Raporda, merkezi yönetim bütçe giderlerinin başlangıç ödeneklerine göre 2 milyar 78 milyon YTL daha düşük gerçekleşeceği öngörüldü. Söz konusu tutarın 1 milyar 20 milyon YTL’si 2006 yılı gelirleri üzerinden hesaplanacak mahalli idare ve fon paylarının on bir aylık kısmının bütçeleştirilmesinden kaynaklanacak. Diğer kısım ise, bütçe harcama hedeflerine ulaşılması için ihtiyat olarak harcanmayacak ödeneklerle harcamaya dönüşmeyeceği tahmin edilen ödeneklerden oluşuyor.

DGD HARCAMAYA DÖNÜŞMEYECEK ÖDENEKLERDEN KARŞILANACAK

Rapora göre, merkezi yönetim bütçe giderleri içinde, ek ödeme almayan kamu personeline ek ödeme uygulamasına başlanmasından ve hakim ve savcılar ile mülki idare amirlerinin maaşlarında artış yapılmasından kaynaklanacak ek ödenek ihtiyacının personel yedek ödeneğinden karşılanması planlanıyor. Diğer taraftan, hizmet genişlemesi ve sağlık hizmetlerine erişimin kolaylaşması nedeniyle yeşil kart harcamaları ve SSK’ya transferlerle Bakanlar Kurulunca alınan karar çerçevesinde 2005 yılı DGD ödemelerinin yapılması için gereksinim duyulacak ödenek, harcamaya dönüşmeyecek kalemler ve önceliği bulunmayan ödeneklerden karşılanacak.

Faiz giderleri ile yatırım giderlerinin ise, bütçe ödenekleriyle uyumlu bir şekilde gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

BÜTÇE GELİRLERİ 2 MİLYAR 715 MİLYON YTL FAZLA VERECEK

2006 yılı için 160 milyar 326 milyon YTL olarak hedeflenen merkezi yönetim bütçe gelirleri 2 milyar 715 milyon YTL fazlasıyla 163 milyar 41 milyon YTL olarak gerçekleşecek. bu tutara, 2006 Yılı Merkezi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun portföyünde bulunan şirketlerden tahsil edilecek ve bütçe tahminleri içinde yer alan kısmı aşan vergi gelirleri ise dahil edilmediği anımsatıldı.

Vergi gelirlerinin hedeflerle uyumlu bir şekilde gerçekleşeceğinin beklendiği kaydedilen raporda, genel bütçe vergi dışı gelirlerinde bütçe hedefinin aşılacağı, özel bütçeli idarelerin öz gelirleri ile düzenleyici ve denetleyici kurumların gelir gerçekleşmelerinin bütçe hedefleriyle uyumlu olacağı öngörüsüne yer verildi.

BORÇLANMALAR SABİT FAİZLİ VE YTL CİNSİNDEN OLACAK

Raporda, kamu borç ve risk yönetiminin temel ilkeleri, makroekonomik dengelerin gözetilerek para ve maliye politikaları ile uyumlu sürdürülebilir, saydam ve hesap verilebilir bir borçlanma politikasının izlenmesi ile finansman gereksinimlerinin, iç ve dış piyasa koşulları ve maliyet unsurları göz önüne alınarak belirlenen risk düzeyi çerçevesinde, orta ve uzun vadede mümkün olan en düşük maliyetle karşılanması olarak belirlendi. Bu kapsamda 2006 yılında sürdürülen “stratejik ölçüt” politikası çerçevesinde; “borçlanma politikasının yürütülmesinde karşı karşıya kalınabilecek faiz ve döviz kuru risklerinin hafifletilmesi amacıyla borçlanmanın ağırlıklı olarak sabit faizli ve YTL cinsinden gerçekleştirilmesi” öngörüldü.

İç borçlanmada vadenin piyasa koşulları da dikkate alınarak uzatılması, nakit ve borç yönetiminde oluşabilecek likidite riskinin azaltılması amacıyla yıl boyunca yeterli düzeyde rezerv tutulması da borçlanma politikasının ana unsurları olarak uygulamaya devam edecek.

Yorumları Göster
Yorumları Gizle