GeriEkonomi Bunlara dikkat!
Paylaş
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
  0
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Bunlara dikkat!

Bunlara dikkat!

Kanal İstanbul’dan Sur’un yeniden inşasına, zorunlu trafik sigortası değişikliğinden “işsiz evlat vergisi” affına, kentsel dönüşümden yaşlılık aylığında yeni hesaplama yöntemine, terör mağdurlarının anne ve babasına da istihdam olanağından terör finansörleriyle mücadelede yeni tekniklere ve 15 bin polis alımına kadar hemen her hayata dokunan ‘torba’ yasa önceki gece Meclis’te kabul edildi. İşte yasayla getirilen yeni düzenlemeler.

RİSKLİ ALANLAR

- Diyarbakır’ın Sur ilçesinin yeniden inşasının yasal altyapısının oluşturulduğu yasaya göre hükümet, ‘kamu düzeni ve güvenliğinin olağan hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozulduğu yerlerde’ de riskli alan ilan edebilecek.

- Riskli alan kararına karşı Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren dava açılabilecek. Uygulama işlemleri üzerine ise riskli alan kararına karşı dava açılamayacak.

- Riskli alanlardaki konutlar üzerindeki intifa hakkı, ipotek ve haciz gibi şerhler, riskli alanlar yıkıldıktan sonra tapuda işlem yapılmasına engel teşkil etmeyecek ve yapılacak işlemlerde muvafakat aranmayacak.

- Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında satışı yapılacak hisseler üzerinde bulunan ipotek, ihtiyati haciz, haciz ve intifa hakkı gibi gibi haklar satış işlemine engel teşkil etmeyecek.

ZORUNLU TRAFİK’TE DEĞİŞİKLİK VAR

- Zorunlu trafik sigortasında getirilen değişikliğe göre, hak sahibinin kendi kusuruna denk gelen tazminat talepleri kapsam dışı kalacak.

- Uyuşmazlıkların çözümüne ilişkin getirilen yeni düzenlemeye göre de, zarar gören, zorunlu mali sorumluluk sigortası için dava yoluna gitmeden önce ilgili sigorta kuruluşuna yazılı başvuruda bulunacak.

- Sigortacılar, hak sahibinin zorunlu mali sorumluluk sigortası genel şartlarıyla belirlenen belgeleri, sigortacının merkez veya kuruluşlarından birine ilettiği tarihten itibaren, 8 iş günü içinde zorunlu mali sorumluluk sigortası sınırları içinde kalan miktarları hak sahibine ödeyecek.

KANAL İSTANBUL’A YASAL ZEMİN

- “İmar planı kararıyla yapay olarak oluşturulan ve deniz araçlarıyla ulaşımın sağlandığı su geçidi” diye yapılan “Su yolu” tanımıyla “Kanal İstanbul” ve diğer su yollarının yasal zemini oluşturuldu.

- Yapılacak su yoluna isabet eden Hazine ve özel idareye ait arazi ve arsaları, kamu gereksinimi ve kamu yararı nedeniyle belediye ile özel idarelerce satılamayacak, başka bir maksat için kullanılamayacak. İnşa edilecek otoyol hariç erişme kontrolünün uygulandığı yol ve su yolu yapımı, ortaklık payından karşılanacak.

-İstanbul Avrupa Yakası Proje Alanı içerisinde yer alan mera, yaylak ve kışlak gibi orta mallarının vasıfları, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca bu kanun hükümlerine bağlı kalınmaksızın resen kaldırılacak ve bu taşınmazlar Hazine adına tescil edilecek.

İZİNLERİN KULLANILMASI

- İşçiler izin sürelerini, bir bölümü 10 günden az olmamak ve tarafların anlaşması kaydıyla, üçten daha fazla bölebilecek. Kamu arazisi tahsis edilen turizm işletmelerinin 2016 yılı için ödemesi gereken kira ve tahsis gibi borçları bir yıl ertelenecek.

TERÖR MAĞDURUNUN ANNE-BABASINA İSTİHDAM

- Terör mağdurlarının eş ve çocuğunun bulunmadığı durumlarda kardeşle birlikte anne ve baba da istihdam hakkından yararlanacak.

- Hak sahiplerinden istihdam hakkını kullanacak 45 yaşından küçük herhangi bir kişinin bulunmaması durumunda 45 yaşından büyük hak sahipleri istihdam hakkından yararlanabilecek.

- 15 bin polis ve 2 bin 610 sosyal güvenlik denetmeni alınacak.

- Terörizme finansman sağlayan şirketlere kayyım atanabilecek ve soruşturmalarda teknik araçlarla izleme önlemine de başvurulabilecek.

‘İŞSİZ EVLAT VERGİSİ’ AF EDİLDİ, MUHTAÇLIK HESABI DEĞİŞTİ

- KAMUOYUNDA “işsiz evlat vergisi” olarak nitelenen 25 yaşa kadar olan genel sağlık sigortası prim borçları siliniyor. 3.5 milyon gence af niteliğindeki düzenlemeyle devlet 3.6 milyar liralık alacağının tahsilatından vazgeçiyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca belirlenen sosyal yardımlardan yararlanan kişileri istihdam eden işverenlere sigorta primi desteği verilecek.

- Yaşlı aylığının bağlanmasına ilişkin yapılan muhtaçlık hesaplanmasında, hane içindeki kişi başına düşen milli gelir tutarı yerine, aylık başvurusunda bulunan kişinin kendisi ile eşinin gelir tutarının hesaplanması suretiyle muhtaç olup olmadığına karar verilecek.

- Yaşlı aylığından yüzde 70 ve üzeri engelli aylığına geçişlere ilişkin yapılan muhtaçlık hesaplamasında, tüm engelli aylıklarında geçerli olan hane içerisinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı dikkate alınacak. 

 


Yorumları Göster
Yorumları Gizle