GeriEkonomi Borçlanmada özel sektör mantığı
Paylaş
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
  0
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Borçlanmada özel sektör mantığı


Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı, Avrupa Birliği Maastricht ve Kopenhag kriterlerine uygun bir ''borçlanma rejimi'' getiriyor.

Dün TBMM Başkanlığı'na sunulan tasarı, devletin, borçlanmada ''özel sektör'' mantığıyla, zarar etmeden, daha etkin bir borçlanma yapabilmesine imkan veriyor.

Yasayla bundan böyle, ancak bütçe açığı kadar borçlanma gerçekleştirilebilecek. Hazine'nin, kredi alırken kefil olduğu kuruluşlardan komisyon almasını da içeren yeni düzenlemeye göre Hazine, elindeki nakit fazlası parayı piyasada değerlendirebilecek.Yeni tasarı, şu düzenlemeleri içeriyor:

''Borçlanma bütçe açığı ile sınırlandırılacak, bütçenin denk olması halinde, borçlanma, anapara ödemelerinin en fazla yüzde 5'ine kadar arttırılabilecek.

Hazine'nin garanti ettiği yatırım kredilerinde, garanti alan kuruluştan kredi tutarının yüzde 1'ine kadar 'garanti ücreti' alınacak.

Hazine garantisi olmadan sağlanacak dış finansmanda ise Hazine'nin'ön izni' alınacak.

Hazine garantisi kapsamında alınıp ta vadesinde ödenmeyen kredileriçin Amme Alacağı işlemi yapılacak ve 'gecikme faizi' uygulanacak.

Hazine, nakit fazlasını değerlendirmek ya da nakit ihtiyacını karşılamak üzere para piyasalarında işlem gerçekleştirebilecek.

İç ve dış borçlarla ilgili gelişmeler, hazırlanacak Kamu borç Yönetimi Raporuyla birlikte, her üç ayda bir TBMM, Bakanlar Kurulu, Başbakanlık, DPT ve Maliye Bakanlığı'na gönderilecek.

Mali yıl içinde ikrazen ihraç edilecek özel tertip devlet iç borçlanma senetlerinin limiti, bütçe kanunlarında belirlenecek.

Hazine, kamu ya da özel kuruluşların 'iç piyasa' borçlanmasına garanti vermeyecek.

GECİKME FAİZİ VE CEZALAR İÇİN UZLAŞMA İMKANI

Yasanın yürürlüğe girdiği tarihte varolan hazine alacaklarına tahakkuk eden gecikme faiz ve cezaları için, 'uzlaşma imkanı' getiriliyor.

Yasanın yürürlüğe girdiği tarih itibariyle var olan Hazine alacalarına tahakkuk eden gecikme faiz ve cezalarının miktarlarına, ilgilinin 6 ay içinde Hazine Müsteşarlığı'na yazılı başvurması halindeuzlaşma yoluna gitme olanağı sağlanıyor.

Türkiye adına iç ve dış borç almaya, Hazine garantisi verme ve verilen garantilerin koşullarında değişiklik yapmaya, hibe almaya, dışfinansman imkanlarını dış borcun devri, ikrazı, tahsisi yoluyla kullandırmaya ve yeni mali yükümlülük yaratmaya, bu borç yükümlülükleri ile bunlardan kaynaklanan Hazine alacaklarını yönetmeye, Hazine'den sorumlu Bakan yetkili olacak.''


Yorumları Göster
Yorumları Gizle