GeriEkonomi Biralarda bandrol düzenlemesi getirildi
Paylaş
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
  0
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Biralarda bandrol düzenlemesi getirildi

Maliye Bakanlığı, 1 Ocak 2010 tarihinden itibaren 50 litre ve 50 litreden küçük ambalajlı biraların (şişe ve kutu ambalajlı bira hariç) üretim ve ithalatında bandrol uygulaması zorunluluğu getirdi.

Maliye Bakanlığının “Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemi Genel Tebliği Seri No:6” Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre tebliğ ile 5.000 cl ve 5.000 cl'den küçük ambalajlı bira (şişe ve kutu ambalajlı bira hariç) üretim ve ithalatında “fermente alkollü içki bandrolü” uygulamasına geçiliyor.

Tebliğ, yıllandırma amacıyla üretilen ve bekletilen şaraplarda bandrol uygulaması ile Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) tarafından verilen izin, satış ve/veya yetki belgelerinin; üretici ve ithalatçıların işi bırakmaları veya mevzuat ihlali nedeniyle TAPDK'ce iptali suretiyle faaliyetlerinin sonlanması üzerine geri alınmasını takiben, kullanılmamış bandrollerin geri alımına ilişkin düzenlemeleri de kapsıyor.

Düzenleme ile Tütün Mamülleri ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemi Genel Tebliğinde değişikliklere gidildi.
Bu doğrultuda bandrollü ürün izleme sistemi anlatılırken kullanılan “bira hariç” ifadesi “şişe ve kutu ambalajlı bira hariç” olarak değiştirilerek, “sistem, kapsamında seri üretim yapan tütün mamulleri üretim tesisleri ile seri üretim yapan alkollü içki üretim tesislerinde üretilen ürünlere (şişe ve kutu ambalajlı bira hariç) bandrol yapıştırılması, bandrolün ürün üzerinde varlığının ve güvenlik unsurlarının kontrol edilmesi, bandrolün aktive edilmesi olarak zorunludur” şeklinde düzenleme yapıldı.

Yine aynı şekilde alkollü içkilerde ürün izleme sistemi kurulması ve bu sistem kapsamında, bira üretim tesislerinde üretilen şişe ve kutu ambalajlı bira ürünlerine kod, 5.000 cl ve 5.000 cl'den küçük ambalajlı biraya (şişe ve kutu ambalajlı bira hariç) bandrol uygulanması zorunlu olacak. İthal edilecek alkollü içkiler (şişe ve kutu ambalajlı bira hariç) ve  tütün mamullerinde yurt dışı üretim mahallinde bandrol uygulanması, ithal  edilecek şişe ve kutu ambalajlı birada yurt dışı üretim mahallinde kodlanmış etiket yapıştırılması gerekecek.

UYGULAMA 1 OCAK 2010 TARİHİNDEN İTİBAREN BAŞLAYACAK

Tebliğe göre, 1 Ocak 2010 tarihinden itibaren 5.000 cl ve 5.000 cl'den küçük ambalajlı biraların (şişe ve kutu ambalajlı bira hariç) üretim ve ithalatında aktive edilmiş fermente alkollü içki bandrol uygulaması başlatılacak.

1 Ocak 2010 tarihinden önce bandrolsüz olarak üretilmiş veya ithal edilmiş olan 5.000 cl ve 5.000 cl'den küçük ambalajlı biraların (şişe ve kutu ambalajlı bira hariç), üreticileri ve ithalatçıları tarafından bu tarihten (1 Ocak 2010) itibaren teslimi, toptan ve perakende satıcıları ve açık alkollü içki satışı yapanlar tarafından da 16 Şubat 2010 tarihinden itibaren satışı yapılamayacak.

Bu nedenle, üretici, ithalatçı, toptan satıcı, perakende satıcı ve açık içki satıcılarının stoklarında bulunan 1 Ocak 2010 tarihinden önce üretilmiş ve/veya ithal edilmiş 5.000 cl ve 5.000 cl'den küçük ambalajlı biralara (şişe ve kutu ambalajlı bira hariç) 16 Şubat 2010 tarihine kadar bandrol (aktive edilmiş bandrol) uygulanması gerekiyor.

Uygulamanın başlangıç tarihi olan 1 Ocak 2010'dan, 16 Şubat 2010'a kadar olan dönemde, stoklarında bandrolsüz 5.000 cl ve 5.000 cl'den küçük ambalajlı bira (şişe ve kutu ambalajlı bira hariç) bulunduranlar, bandrol taleplerini, söz konusu ürünlerini teslim aldıkları tedarikçisine,”ÜİS Stok Bandrol Bildirim Formu” ile bildirecek.

Stoklarında bandrolsüz olarak üretilmiş veya ithal edilmiş olan 5.000 cl ve 5.000 cl'den küçük ambalajlı bira (şişe ve kutu ambalajlı bira hariç) bulunduran tedarikçi, perakendeci ve açık içki satış noktaları tarafından, bu ürünler ile ilgili olarak ilgili tebliğlerde yer alan hususlar çerçevesinde bandrol uygulaması yapılacak.

Ancak, stoklarında bandrolsüz olarak üretilmiş veya ithal edilmiş olan 5.000 cl ve 5.000 cl'den küçük ambalajlı bira (şişe ve kutu ambalajlı bira hariç) bulunduranların, bu ürünlerin tedarikçilerinin faaliyeti terk etmiş olması, ithalat veya üretim izninin ortadan kalkmış olması gibi nedenlerle tedarikçileri aracılığı ile bandrol talep edilmesinin mümkün olmadığı durumlarda, ilgili tebliğlerde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde, durumlarını ispatlayıcı belgelerle birlikte 1 Şubat 2010 tarihine kadar Gelir İdaresi Başkanlığına ve yetkili firmaya başvurmaları halinde, söz konusu talepler Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından değerlendirilecek.
Bu arada 5.000 cl ve 5.000 cl'den küçük ambalajlı biraya bandrol uygulamasına dönük düzenleme “Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemi Genel Tebliği Seri No: 5”e de yansıtıldı.

Buna göre 15 Ocak 2009 tarihinden itibaren bira hariç olmak üzere alkollü içki üretim ve ithalatında başlayan; mevcut diğer güvenlik özelliklerinin yanı sıra gözle görünür ürün ambalaj hacmi ve GTİP grup bilgisi üzerine eklenmiş bandrol uygulaması, 1 Ocak 2010 tarihinden itibaren 5.000 cl ve 5.000 cl'den küçük ambalajlı biraları (şişe ve kutu ambalajlı bira hariç) da kapsayacak şekilde genişletildi.

YILLANDIRMA İŞLEMİ İÇİN BEKLETİLEN ŞARAPLARDA BANDROL KULLANILMAYACAK

Öte yandan 1 Ocak 2010 tarihinden itibaren yıllandırma işlemi için bekletilecek şişelenmiş şaraplarda, bekletilme süresince bandrol kullanılmayacak. Söz konusu ürünlerin sayımları seri üreticilerde ürün izleme sistemi vasıtasıyla yapılacak. Üreticiler tarafından yıllandırma için bekletilen ürünlere ilişkin bilgiler üçer aylık dönemleri izleyen ayın 20'nci gününe kadar “Yıllandırma İşlemi İçin Bekletilen Şaraplara İlişkin Bildirim Formu” ile TAPDK'ya bir dilekçe ekinde bildirilecek. Ocak-Mart 2010 dönemine ilişkin olarak yapılacak ilk bildirim 20 Nisan 2010 tarihine kadar yapılacak.

TAPDK'dan onay almak koşulu ile şarap üreticisi firmalar, şişeli yıllandırma işlemi için uygun şartlara sahip ve üretim yeri ve müştemilatı içerisinde sınırları belirli bir yıllandırma alanında; etiket, kapişon v.b. ambalaj malzemesi kullanmaksızın bandrolsüz şişeli ürün bulundurabilecek.
Bu ürünlere, üreticiler tarafından piyasaya arz edilmek üzere etiketlenip kapişonlandıkları anda bandrol uygulanacak.

Şarap üreticisi firmalar 31 Aralık 2009 tarihine kadar TAPDK'ya başvurarak şişeli yıllandırma işleminin gerçekleştirileceği alanı ve bu alanın şişeli yıllandırmaya uygun olduğunu belirtir, içeriği TAPDK tarafından belirlenmiş taahhütname ile onay almak zorunda olacak. Bu onayı almayan firmalar şişeli yıllandırma işlemini yapamayacaklar. Bu onay alınmaksızın, yıllandırma işlemi amacıyla bandrolsüz alkollü içki bulundurulması, “ambalajlarında bandrol bulunmayan alkollü içki” kapsamında değerlendirilecek.

Şarap üreticileri tarafından 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle yıllandırma işlemi için yıllandırma alanında bekletilen ürünlerin bekletilme yeri, marka ve adet bilgileri TAPDK'ya bir kereye mahsus olmak üzere “31/12/2009 tarihi İtibariyle Yıllandırma İşlemi İçin Bekletilen Şaraplara İlişkin Bildirim Formu” ile bir dilekçe ekinde 20 Ocak 2010 tarihine kadar bildirilecek.

İŞİ BIRAKAN ÜRETİCİLER

TAPDK tarafından verilen izin, satış ve/veya yetki belgelerinin; üretici ve ithalatçıların işi bırakmaları veya mevzuat ihlali nedeniyle TAPDK'ca iptali suretiyle faaliyetlerinin sonlanması durumunda, üretici ve ithalatçılar, izin, satış ve/veya yetki belgesinin iptal tarihini takip eden 30 gün içerisinde, fire bandrollerini (kullanılmamış bandroller dahil) tespit ve imha için; Gelir İdaresi Başkanlığı, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu, yetkili firma ve üretici/ithalatçı firma temsilcilerinin katılımı ile firma adresinde oluşturulacak “Fire Bandrolü Tespit ve İmha Komisyonu”na, güvenlikli kartuşlar ve yetkili firmaya ait sistem bileşenlerini müştereken tanzim edilecek bir tutanak ile yetkili firmaya teslim edecekler.


Yorumları Göster
Yorumları Gizle