GeriEkonomi Bankacılık Yasası kabul edildi
Paylaş
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Bankacılık Yasası kabul edildi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından 3 maddesi bir kez daha görüşülmek üzere TBMM'ye iade edilen Bankacılık Kanunu'nun 3 maddesini aynen kabul etti.Kabul edilen maddeler, TMSF ve BDDK'ya alınacak personelin nitelikleriyle ilgili hükümler ile özel sandıkların SSK'ya devrini öngörüyor.TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in bir kez daha görüşülmek üzere Meclis'e kısmen iade ettiği Bankacılık Kanunu'nun 3 maddesini aynen kabul etti. Kanunun Cumhurbaşkanı Sezer tarafından iade edilen geçici 23. maddesi, özel sandıkların SSK'ya devrini öngörüyor. Söz konusu madde, bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, ticaret ve sanayi odaları, borsalar ve bunların oluşturduğu birlikler personeli için kurulmuş bulunan sandıkların iştirakçileri ile malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarından aylık veya gelir alanlar ile bunların hak sahiplerinin herhangi bir işleme gerek kalmaksızın, yasanın yayımı tarihinden itibaren 2 yıl içinde Sosyal Güvenlik Kurumu'na devredilmesini ve devir tarihi itibariyle iştirakçilerin sigortalı olmasını öngörüyor. Devir tarihi itibariyle devredilen kişilerle ilgili olarak sandıkların yükümlülüğü, peşin olarak hesaplanacak. Peşin değerin aktüeryal hesabında kullanılacak teknik faiz olarak 30 Haziran 2005 tarihi itibariyle en uzun vadeli iskontolu YTL cinsinden ihraç edilmiş devlet iç borçlanma senedinin ihraç anındaki nominal faiz oranı, enflasyon hedefi kullanılarak reel hale getirilen faiz oranı esas alınarak belirlenecek. Belirlenen peşin değer, 15 yıldan fazla olmamak üzere yıllık eşit taksitlerle ve iç borçlanma senetlerinin yıllık ortalama nominal faizi üzerinden sandıklar ile sandıkların iştirakçilerini istihdam eden kuruluşlardan tahsil edilecek. Devir tamamlanıncaya kadar, sandık iştirakçilerine sağlanan sosyal sigorta yardımları ile iştirakçilerin primlerinin tahsiline, sandık mevzuatı hükümlerine göre devam edilecek. Kuruluşlara ve ilgili kişilere ilişkin idari para cezalarına alt sınır getirildi. Verilecek cezaların alt sınırı, 5 bin YTL'den başlayacak. BDDKKanunun kabul edilen 92. maddesi, BDDK'ya verilen görevlerin gerektirdiği sürekli görev ve hizmetlerin, bankalar yeminli murakıpları, ve yardımcıları, bankacılık uzman ve yardımcıları, hukuk uzman ve yardımcıları ile bilişim uzman ve yardımcılarından oluşan meslek ve idari personel tarafından yerine getirilmesini düzenliyor.Madde ayrıca BDDK'nın meslek ve idari personelinin yeterlilik ve yarışma sınavları, nitelikleri ile çalışma usul ve esaslarının, çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenmesi hükmünü içeriyor. TMSFTasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) personeliyle ilgili düzenlemeler içeren 121. madde de Fon'a verilen görevlerin, Fon avukatları, Fon denetçisi ve denetçi yardımcısı, Fon uzmanı ve uzman yardımcısı eliyle yürütülmesini düzenliyor. Ayrıca personelin yeterlilik ve yarışma sınavları, nitelik ile çalışma usul ve esaslarının, Fon tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenmesine izin veriliyor.